تحولی در بازارهای مالی


بازخوانی سیر تحول معماری در ساختار بازار تبریز با تأکید بر زمینه‌گرایی

پروشا بحریه 1 ( هیات علمی دانشگاه ازاد واحد ایلخچی )
سحر طوفان 2 ( استادیار گروه هنر و معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران. )
شبنم اکبری نامدار 3 ( استادیار گروه معماری، گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران )

زمینه‌گرایی به‌عنوان رویکردی مهم در معماری، بر حفظ ردپای گذشته و تفاوت‌ها و ویژگی های هر فرهنگ تأکید‌ داشته و ریشه در هویت هر ملیت دارد. بافت‌ کهن شهرها، نشانه‌هایی غنی از فرهنگ و هویت گذشتگان را همراه‌ دارند و معماری سنتی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ درعین‌حال که نمونه‌ای است پربار از هماهنگی و همزیستی با ویژگی های محیطی و ارزشهای مکانی. در شهرهای سنتی ایران، بازار عنصری بنیادین به‌شمار می‌آمد به گونه‌ای‌که شهر با بازار آن معنا و مفهوم می‌یافت. بازار تبریز نیز در قالب یک بلوک ‌شهری کامل، قدمت، وسعت، تنوع عملکردی و ارزش معماری بسیار دارد. پژوهش حاضر بر آن است تا به استخراج و تبیین عوامل زمینه‌ای مؤثر بر بازار تبریز، در مقیاس شهری (مکان‌یابی، شکل‌گیری و گسترش) و معماری (پراکندگی کالبدی و کارکردی) بپردازد. بنابراین، سؤالات پژوهش این‌گونه تبیین‌ می‌شوند که اولاً، کدام عوامل زمینه‌ای در مکان‌یابی، نحوة شکل‌گیری و گسترش بازار تبریز مؤثر بود‌ه‌اند؟ (مقیاس کلان) ثانیـاً، کدام عوامل زمینه‌ای در نحوة شکل‌گیری و پراکندگی عناصر و کاربری‌های بازار تبریز مؤثر بوده‌اند؟ (مقیاس میانی). روش تحقیق اتخاذ شده در این پژوهش، روش تحقیق استنباطی مبتنی بر تحلیل محتوای مستندات می‌باشد که ازطریق مطالعه اسنادی، جستجو در کتب تاریخی و سفرنامه‌ها، تحلیل نقشه‌ها و عکسهای هوایی قدیمی تبریز و بازار آن، نیز تحلیل یافته‌های میدانی از وضع موجود، سعی در بازخوانی موضوع و حصول نتیجه دارد. استخراج عوامل زمینه‌ای مؤثر بر شکل‌گیری بازار، در مقیاس کلان شهری و برنامه معماری مرتبط با پراکندگی کالبدی و کارکردی، نشان ‌می‌دهد که شکل‌گیری و توسعه بازار تبریز و عناصر آن در طول اعصار، تحت‌تأثیر ساختار محیطی، فرهنگی، اجتماعی، حکومتی و اقتصادی شهر قرار داشته‌است. تأثیر شاخص زمینه‌ای موقعیت جغرافیای سیاسی شهر و شاخص ساختار ارزشی اقتصادی بازار بر شکل‌گیری مقوله نیاز، رابطه عرضه- تقاضا و نمود آن در قالب کالبد بازار تبریز در مقیاس کلان و میانی اهمیت بیشتری داشته‌است.

Contextualism, as an important approach in architecture emphasizes upon the preservation of traces of the past and the differences and the features of each culture and it is rooted in the identity of every nation. The ancient texture of cities carries rich signs of the culture and identity of forebears and Iranian traditional architecture is no exception to this rule, at the same time it’s a rich instance of harmony and co-habitation with environmental characteristics and spatial values. In traditional Iranian cities, bazaar was considered to be a fundamental element so that the city was recognized and appreciated for its bazaar. The Tabriz bazaar arranged in a complete city block has a long antiquity, vastness, functional diversity and architectural values. The current research makes attempt to elucidate and determine contextual factors influencing the Tabriz bazaar at urban (site location, formation and development) and architectural (dispersion of physical elements and function) scales. Therefore, the research questions are explained as follows: first, which contextual factors have been influential in the site location, formation and development of the Tabriz bazaar (Large scale)? Secondly, which contextual factors have been influential in the dispersion of physical elements and functions of the Tabriz bazaar (Intermediate scale)? The methodology of the research is deductive, which is based on the analysis of the content of documents. Thereby, the research attempts to re-read the subject matter and to draw a conclusion through the study of documents, exploration of historical books and logbooks, analysis of maps and old aerial images of Tabriz and the bazaar, as well as analysis of field survey findings of the existing condition of the bazaar. The extraction of contextual factors affecting the formation of the bazaar on the metropolitan scale and architectural programming related to the physical and functional dispersion shows that the formation and development of Tabriz bazaar and its elements over the ages have been influenced by the environmental, cultural, social, political, governmental and economic structure of the city. The effect of the contextual index in terms of the status of the political geography of the city and the economic value of the structural index of bazaar on the formation of necessity characteristic, supply-demand relationship and its manifestation in the form of Tabriz bazaar on large and medium scale has been found to be of more importance.

شناسایی قوانین مُخل سرمایه‌گذاری/ تحول در تهیه صورت‌های مالی

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد که استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) به نهادهای ناظر این امکان را می‌دهد تا بر بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، شرکت‌های بیمه و بنگاه‌های اقتصادی نظارت موثرتری داشته باشند.

شناسایی قوانین مُخل سرمایه‌گذاری/ تحول در تهیه صورت‌های مالی

به گزارش خبرنگار ایبِنا، علی طیب‌نیا صبح امروز (شنبه) در همایش IFRS و زبان مشترک جهانی سازی فعالیت های مالی که در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما در جریان است، با بیان این مطلب افزود: تحول اساسی در زمینه صورت‌های مالی در کشور در حال انجام است و امیدوارم که این همایش بتواند نقش مهمی در استفاده از این استانداردهای بین المللی داشته باشد.

وی افزود: زمانی که صورت های مالی شفاف می شود، مقامات ناظر می توانند نظارت بهتر و موثرتری داشته باشند و در این راستا منشا اثرات مهمی باشند.

طیب نیا گزارشگری مالی بر اساس استاندارد IFRS را نقطه عطفی برای بازار سرمایه ایران توصیف کرد و افزود: در نخستین گام تمامی بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه فعال در بورس و شرکت‌های فعال بورسی که سال مالی آنها از ابتدای فروردین ۹۵ یا بعد از آن شروع می شود، ملزم شدند صورت های مالی خود را براساس این استانداردها تهیه کنند.

وی همایش امروز را گامی مهم و موثر در جهت برداشتن گام های صحیح در مسیر تهیه صورت های مالی براساس استانداردهای بین المللی دانست و گفت: شرکت هایی که مشمول این استانداردها شده اند از نظر جایگاه و اهمیت مهمترین شرکت ها در بنگاه های کشور هستند و استفاده از استاندارد IFRS می تواند نقش مهمی در ارتقای شفافیت در نظام اقتصادی ایران داشته باشد.

وزیر اقتصاد افزایش حجم مبادلات تجاری و اقتصادی بین ملت ها و دولت ها در دهه های اخیر را یادآور شد و بر لزوم استفاده از ظرفیت های بین المللی برای پیشرفت اقتصاد کشور تاکید کرد.

طیب نیا با بیان اینکه استفاده از ظرفیت های بین المللی برای پیشرفت اقتصاد کشور در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی پذیرفته شده است، گفت: در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی هدف اصلی دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است؛ رشد اقتصادی در اقتصاد مقاومتی درون زا و همزمان برون گراست.

وی ادامه داد: تجربه کشورهایی که توانسته اند به رشد اقتصادی مستمر دست یابند، نشان می دهد که بین رشد اقتصادی و تعاملات موثر و سازنده با اقتصاد بین الملل همبستگی وجود دارد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: بین رشد اقتصادی مستمر با سرمایه گذاری خارجی و بازار سرمایه ارتباط مستقیم وجود دارد؛ زیرا سرمایه گذاری خارجی علاوه بر تامین منابع مالی، موجب جذب تکنولوژی های پیشرفته و دستیابی به بازارهای خارجی می شود؛ بدون استفاده از ظرفیت های بین المللی امکان اینکه به رشد اقتصادی مستمر دست پیدا کنیم وجود ندارد.

طیب نیا ثبات اقتصادی را از جمله پیش نیازهای اساسی جذب سرمایه گذاری خارجی خواند و اظهارداشت: در کشوری که نوسان در بازار ارز وجود داشته باشد امکان حضور سرمایه گذاران خارجی به حداقل می رسد و لذا در ابتدا باید شرایط ثبات اقتصادی در کشور فراهم می شد که خوشبختانه با همت ملت و دولت تا حد قابل قبولی این شرایط فراهم شده است.

وی تدوین قوانین مناسب برای حمایت از سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را لازمه دوم جذب سرمایه گذاری دانست و اعلام کرد: علاوه بر تلاش برای اصلاح قوانین در جهت حمایت از سرمایه‌گذران داخلی و خارجی، قوانینی که مُخل سرمایه‌گذاری هستند نیز در حال شناسایی برای اصلاح هستند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: تلاش دولت بر آن است تا هزینه های مبادلاتی را برای فعالین داخلی و خارجی به حداقل برساند.

طیب نیا ادامه داد: در کنار تمام پیش نیازها، استفاده از استاندارد IFRS برای گزارشگری مالی جزو لوازم مهمی است که می تواند موقعیت و شرایط بنگاه های ایران را برای محافل داخلی و خارجی شفاف کند.

وی با بیان اینکه استفاده از استاندارد IFRS باعث می شود تا یک زبان مشترک حسابداری به وجود بیاید، خاطرنشان کرد: استفاده از صورت های مالی IFRS نه تنها باعث افزایش شفافیت می شود؛ بلکه امکان مقایسه بنگاه‌ها را در عرصه ملی و بین المللی بالا می برد و طبیعی است که زمینه را برای جذب سرمایه گذاری در بنگاه های موفق فراهم می کند.

تحول بازار سرمایه در پی تعیین فرمول خوراک پتروشیمی‌ها

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: یکی ازمهمترین سیاست های اثر گذاردر بازار سرمایه تعیین فرمول خوراک شرکت‌های پتروشیمی دردولت تدبیر و امید بود.

به گزارش انرژی امروز، شاپورمحمدی درنشستی خبری به برخی از اقدام های صورت گرفته در بازار سرمایه در سال های فعالیت دولت تدبیر و امید اشاره کرد و گفت: بازار سرمایه در چند سال گذشته با تحولات مثبت زیادی همراه بود، البته برخی تحولات بین‌المللی مانند کاهش قیمت نفت اثرات منفی بر بازار گذاشت؛ اما اثرات مثبت و منفی باید در کنار هم دیده شوند تا تحلیل دقیقی از بازار سرمایه به دست آید.

معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار یکی از مهمترین سیاست های اثر گذار در بازار سرمایه را فرمول خوراک شرکت های پتروشیمی دانست و گفت: در دولت تدبیر و امید فرمول خوراک شرکت های پتروشیمی حل و فصل شد؛ اگرچه از نظر بازار سرمایه این فرمول می توانست بهتر باشد اما به هر حال فرمول مطلوبی است.

محمدی با بیان این که از ابتدای فعالیت دولت حجم بازار گسترش یافته و ارزش بازار از 244 هزار میلیارد تومان به 635 هزار میلیارد تومان رسیده است، اظهار داشت: از این میزان 120 هزار میلیارد تومان آن مربوط به صندوق های با درآمد ثابت است و بخشی از آن هم اکنون در بازار سرمایه وجود ندارد و در بانک ها سرمایه گذاری شده است.

سخنگوی سازمان بورس با اشاره به قانون جدید ضرورت رعایت حداقل سرمایه گذاری پنج درصدی تحولی در بازارهای مالی صندوق های سرمایه گذاری در بازار گفت: صندوق های سرمایه گذاری باید نقش فعال تری در بازار سرمایه داشته باشند.

به گفته این مدیر ارشد بازار سرمایه، ارزش بازاردر ابتدای کار دولت 642 هزار میلیارد تومان بوده که در قیاس با چهار سال قبل 2.7 برابر شده است که نشان از بزرگ شدن بازار دارد.

محمدی با اشاره به اینکه «هدف و برنامه ریزی سازمان بورس افزایش نقدشوندگی است»، تصریح کرد: بحث ضریب نفوذ بازار سرمایه نیز اهمیت بسزایی دارد بطوری که در آغار کار دولت حدود شش و نیم میلیون نفر کد معاملاتی داشتند که هم اکنون به ده میلیون و 849 هزار نفر رسیده است و این ارقام نشان از آن دارد که ضریب نفوذ 67 درصد رشد را تجربه کرده است و افراد بیشتری وارد بازار سرمایه شدند.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: افزایش ضریب نفوذ دو پیامد مهم دارد. ازیکسو فرهنگ‌سازی در این بازار قدرت بیشتری خواهد داشت و از سوی دیگر توجه بیتشر سیاستگذاران به بازار سرمایه را به همراه دارد.

محمدی با اشاره به 45 میلیون اوراق سهام عدالت، تاکید کرد: با عملیاتی شدن سهام عدالت، تعداد سهامداران کشور بالغ بر 55 میلیون نفر خواهد شد. بنابراین، بازار سرمایه ایران در آینده نزدیک یکی از مردمی‌ترین بازارهای سرمایه خواهد بود.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه «درابتدای فعالیت دولت تعداد 299نهاد مالی در کشور فعال بود»، گفت: در دی ماه امسال این تعداد به 485 نهاد مالی رسیده است.

سخنگوی سازمان بورس افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی را یکی دیگر از اقدامات اخیر دانست و اظهارکرد: سرمایه گذاری خارجی در اوایل دولت 39 میلیارد تومان بود که هم اکنون به 1300 میلیارد تومان رسیده است.

11 اقدام در هفت ماه

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه صحبت های خود به 11 اقدام اخیر سازمان بورس اشاره کرد و گفت: افشای اجباری تولید و فروش ماهانه از جمله اقدامات خوبی است که باعث شده گزارش های مالی واقعی شرکت ها به بازار سرمایه منعکس شود.

محمدی ادامه داد: ابلاغ دستورالعمل افشای صورت های مالی بر اساس استاندارد بین المللی IFRS، ارتقای و بروزرسانی سامانه معاملاتی، تفکیک هسته معاملاتی بورس و فرابورس، ساماندهی عرضه های اولیه، راه اندازی سامانه رصد، راه اندازی سامانه قوانین و مقررات، راه اندازی تابلوی مشخص برای شرکت های SME و دانش بنیان و همچنین مشخص شدن راه کاری برای صندوق های جسورانه در فرابورس از دیگر اقدامات صورت گرفته در بازار سرمایه طی یک سال اخیر بود.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: راه اندازی سامانه سمتا اقدام خوبی است که از قبل شروع شده و هم اکنون در حال بروزرسانی است. با کمک این سامانه دادخواهی سهامداران در بورس و محاکم قضایی به سرعت پیش می رود. و امیدواریم در احقاق حقوق سهامداران موثر تر عمل شود.

محمدی بحث ارسال مستقیم اطلاعات به کدال را از دیگر اقدامات صورت گرفته در بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: با این اقدام عدم تقارن اطلاعاتی کاهش یافته است. در این بین وظایف مدیران شرکت ها و همچنین شرکت های حسابرسی دارای اهیمیت است و مدیران باید در صیانت اطلاعات و نشر آن در کدال دقت به خرج دهند.

وی افزود: تکمیل ابزارهای بازار سرمایه از دیگر اقدامات صورت گرفته است و ابراز امیدواری کرد این اقدامات جذابیت و رونق بیشتر بازار سرمایه را به همراه داشته باشد.

محمدی درباره راه‌اندازی صندوق ثبات در بازار سرمایه گفت: صندوق ثبات تکلیف قانونی وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، سازمان بورس و صندوق توسعه ملی است. بر همین اساس پنج نهاد، متولی راه اندازی این صندوق هستند و قانون مقرر کرده بخشی از منابع صندوق توسعه ملی باید از طریق سپرده های تحولی در بازارهای مالی بانکی به صندوق ثبات واریز شود.

به گفته محمدی، سازمان بورس نامه ای به وزیر اقتصاد با موضوع راه اندازی این صندوق ارسال کرده و این نامه به دبیر هیات امنای صندوق توسعه ملی ابلاغ شده و راه اندازی صندوق ثبات در دستور کار قرار گرفته است.

رییس سازمان بورس تاکید کرد: بر اساس قانون مقرر شد یک درصد درآمد سالانه صندوق توسعه ملی می تواند به صندوق ثبات کمک کند.

وی در ادامه در خصوص تغییر قانون صندوق های با درآمد ثابت و تعیین حد نصاب سقف و کف برای این صندوق ها گفت: به صندوق ها مهلت اجرای قانون را داده ایم و آنها را برای اجرای قانون مقید کرده ایم.

محمدی در ادامه به جزییات سرمایه گذاری خارجی در کشور پس از برجام، رفع تحریم ها و همچنین اتفاقات اخیر عرصه بین الملل از جمله سخنرانی رییس جمهور جدید آمریکا اشاره کرد و گفت: درقدم اول اقتصاد، بازده حکمرانی می کند و بازار سرمایه کشور بخصوص در حوزه های انرژی و معادن در بلند مدت همیشه بازدهی خوبی داشته است بنابراین ما در زمان تحریم نیز سرمایه گذار خارجی داشتیم اما پس از برجام امکان دسترسی به بازار سرمایه ایران بهتر شد و این توافقنامه کمک کرد سرمایه تحولی در بازارهای مالی گذاران راحت تر وارد بازار سهام کشور شوند. در همین راستا سازمان بورس نیز تلاش کرد تا نقل و انتقال وجوه را برای سرمایه گذار خارجی تسهیل کند.

رئیس سازمان بورس درباره پیش بینی وضعیت آتی بازار سرمایه گفت: هر صنعتی که بازدهی بیشتر شفافیت، مسوولیت پذیری و مدیران اثر بخش داشته باشد در بلند مدت بازدهی خوبی را از طریق انعکاس عملکرد خود در قیمت سهام خواهد داشت. نباید فراموش کرد تحولات سیاسی بین المللی و اقتصادی بین المللی کوتاه مدت است و وظیفه ما در بازار سرمایه این است که این تحولات را به درستی منعکس کنیم. در مجموع سودآوری شرکت ها در سال جاری با رشد همراه بوده و همچنین رشد اقتصادی کشور نیز در حال بهبود است که این موضوع در بخش های مختلف اقتصاد از جمله شرکت های بازار سرمایه نیز تاثیر گذار است. به این ترتیب بازار سرمایه چشم انداز خوبی دارد مشروط به اینکه سرمایه گذاران با تحلیل و بلند مدت خرید و فروش کنند.

در پایان سخنگوی سازمان بورس در ادامه پاسخ به سوالات خبرنگاران در خصوص ارجحیت بازار سهام به بازار بدهی گفت: نمی توان به مقوله شرکت ها و بازار سهام بی توجه شد و این که می گویند نباید بازار بدهی را کنترل کرد موضوع کاملا اشتباهی است من صراحتا اعلام می کنم اولویت ما بازار سهام و در قدم بعد تامین مالی بخش خصوصی است.

وی افزود: تامین مالی دولت در رده های بعدی قرار دارد هر چند تامین مالی دولت از بازار سرمایه در قانون قید شده است اما وظیفه ما است که ظرفیت بازار سهام را اعلام و برای تامین مالی دولت همه جوانب را در نظر بگیریم.

روند تحولی بازار سرمایه در راه است

مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک آینده از جمله این افراد است که چشم انداز خوبی را برای بازار سرمایه پس از اجرای برجام پیش بینی می کند.

به گزارش عصر مالی به نقل از سنا، فردین آقا بزرگی، مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک آینده ( سهام اندیشه برتر) درباره وضعیت بازار سرمایه پس از اجرای برجام، گفت: طی روند تصمیمات اقتصادی و فعل و انفعالات سیاسی که طی 6 ماه گذشته در کشور صورت گرفت، برآیند خوبی را می توان برای بازار و ایجاد جذابیت بیشتر برای سرمایه گذاران و سرمایه های آنان در بازار پیش بینی کرد .

به گفته وی اثرات اجرایی شدن مفاد برجام و رفع تحریم ها را باید در بازارهای مختلف و ابعاد کلان اقتصادی مورد نظر قرار داد و تاثیر آن بر بازار سرمایه هم یکی از این ابعاد است .

این کارشناس بازار سرمایه افزود: یکی از مباحث مهم در خصوص تاثیر برجام بر کلان اقتصادی، جذب سرمایه‌ داخلی و خارجی در مسیر تولید است که می تواند محرک مناسبی برای خروج اقتصاد از رکود و ایجاد اشتغال در کشور باشد .

وی در ادامه با اشاره به این که سیستم بازار پول در حال ساماندهی شدن است، گفت: اقداماتی که از سوی بانک مرکزی در حال انجام است، روند مطلوبی را طی می کند به طوریکه نرخ بهره بانکی در حال کاهش است تا شرکت های تولیدی بتوانند از تسهیلات بانکی بهره مند شده و سرمایه گذاران با اطمینان خاطر وارد بازار سرمایه شوند .

آقابزرگی ادامه داد: به نظر می رسد چشم انداز مناسبی را پیش رو داریم و در بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت شرکت ها تحولاتی را تجربه خواهند کرد .

مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک آینده (سهام اندیشه برتر) اضافه کرد: در کوتاه مدت شرکت ها با انعقاد قرارداد با سرمایه گذاران خارجی سود مورد نیاز خود را به دست خواهند آورد و وضعیت سهم بیش از پیش بهبود می یابد .

وی خاطر نشان کرد: در میان مدت نیز با اخذ تصمیمات اقتصادی که توسط دولت برای سرمایه گذاری، ظرفیت تولید کارخانه ها احیا شده و امکان صادرات و مراودات بین المللی بیش از پیش افزیش پیدا می کند .

آقا بزرگی یادآور شد؛ در بلندمدت نیز که ترکیبی از تحولات کوتاه مدت و میان مدت است، شاهد تحولات گسترده در بازار سرمایه هستیم.

برای عضویت در کانال پایگاه خبری تحلیلی عصرمالی می توانید از این آدرس به ما بپیوندید :

بررسی جایگاه بیت کوین در بازارهای مالی جهان

بررسی جایگاه بیت کوین در بازارهای مالی جهان

بیشتر از یک دهه از معرفی بیت‌ کوین برای اولین‌بار می‌گذرد. در ابتدا هیچ‌کس تصور نمی‌کرد که بیت‌ کوین بتواند رشد و توسعه پیدا کند. اغلب مردم بر این باور بودند که بعد از گذشت مدت کوتاهی بیت‌ کوین مانند بسیاری از آلت کوین ها با شکست مواجه خواهد شد و دیگر خرید بیت کوین ادامه نخواهد داشت. اما نه‌تنها چنین اتفاقی نیافتاد، بلکه بیت‌‌ کوین موفق شد جایگاه بسیار مهمی را در بازارهای مالی جهان به خود اختصاص دهد. در این مقاله به بررسی جایگاه بیت کوین در بازارهای مالی جهان می‌پردازیم.

برای اطلاع از تاریخچه بیت کوین می توانید مقاله: بیت کوین چیست؟ آشنایی با پادشاه ارزهای دیجیتال را مطالعه کنید.

رتبه بازار بیت کوین در میان سایر بازارهای مالی

قیمت بیت کوین در سال ۲۰۰۹، صفر دلار بود. در آن سال‌ها هیچ‌کس آینده ارزهای دیجیتال و بیت‌ کوین را نمی‌توانست به این روشنی تصور کند. بیت کوین تا سال ۲۰۱۰ در مرحله معرفی و توسعه بود و هیچ ارزش دیگری نداشت. اما در زمان نگارش این مقاله بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی وب سایت assetdash.com، بیت‌کوین جایگاه دهم را در بین سایر دارایی‌های باارزش جهان به خود اختصاص داده است. نکته جالب توجه این است که ارزش بازار بیت‌کوین از ارزش شرکت‌های بزرگی مانند تویوتا، ویزا و والت دیزنی نیز بیشتر است.

علت صعود ارزش بازار بیت کوین

علت صعود ارزش بازار بیت کوین

یکی از عوامل مهمی که تاثیر بسزایی در رشد قیمت بیت کوین داشت، راه‌اندازی ارزهای دیجیتال جدید و افزایش سطح پذیرش تراکنش‌های بیت‌ کوینی بود. به طوری که امروز، ارزش بازار ارزهای دیجیتال هم‌ردیف با شرکت‌های بزرگ دنیا قرار گرفته است.

نگاهی به وضعیت ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد که ارزش بازار رمزارزها در حال پیشی گرفتن از بزرگ‌ترین موسسه تراکنش‌های مالی در دنیا است. از طرف دیگر پذیرش بیت ‌کوین در تعدادی از دولت‌ها، باعث شد تا بیت کوین به دهمین دارایی باارزش جهان تبدیل شود.

همچنین نباید فراموش کرد که با افزایش تقاضا برای بیت‌ کوین و سقف عرضه محدود (۲۱ میلیونی) در الگوریتم این شبکه، استخراج بیت‌ کوین برای عرضه به بازار با دشواری همراه است. افزایش تقاضا و کاهش عرضه یکی دیگر از عواملی است که باعث افزایش ارزش بازار بیت‌ کوین می‌شود.

علت برتری بیت کوین نسبت به سایر رمزارزها در بازارهای مالی جهان

برتری بیت کوین نسبت به سایر رمزارزها

بیت کوین نسبت به سایر رمزارزها از مزایای زیادی برخوردار است که باعث موفقیت آن شده است. برخی از این مزایا عبارتند از:

  • بیت‌ کوین توسط هیچ شخصی کنترل نمی‌شود. به همین دلیل عوامل سیاسی قادر به هدف‌گیری و تحت فشار قرار دادن آن نیستند.
  • عرضه بیت کوین ثابت و محدود است. هیچ نهاد یا شخصی قادر به افزایش مقدار عرضه اولیه آن نیست.
  • تکنولوژی استخراج و تراکنش بیت‌ کوین بسیار آینده‌نگرانه و کامل است. به همین دلیل است، شرکت‌های توسعه‌دهنده اغلب رمزارزها برای ساخت تکنولوژی از بیت‌ کوین الهام گرفته‌اند.

تاثیر کرونا در جایگاه بیت کوین در بازارهای مالی جهان

بیت کوین نیز مانند اغلب بازارهای مالی تحت تاثیر کرونا قرار گرفت، اما به سرعت خود را بازیابی کرد. نگاهی به نمودار قیمت بیت کوین نشان می‌دهد که در تاریخ ۲۶ اسفند سال ۹۸ به دلیل شیوع ویروس کرونا با ریزشی به طور میانگین ۶۰ درصدی روبرو شد. اما تنها بعد از گذشت چهار ماه، قیمت بیت کوین به قیمت قبل از دوره شیوع ویروس کرونا بازگشت.

تفاوت بازار بیت کوین با سایر بازارهای مالی جهان

بازار بیت کوین و سایر رمزارزها نسبت به سایر بازارهای مالی که توسط توسط نهادها و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت کنترل می‌شوند، سوددهی و البته ریسک بالاتری دارد. از طرف دیگر برای ورود به بازار بیت کوین و رمزارزها نسبت به سایر بازارهای مالی نیاز به کسب دانش و اطلاعات بیشتر است. افراد نباید بدون برخوردار بودن از سطح علم کافی وارد این حوزه شوند.

آینده بازار بیت کوین

خبرگزاری‌ها، اقتصاددانان و تحلیلگران، ارزش بیت‌ کوین در سال‌های آینده را در محدوده عجیبی پیش‌بینی کرده‌اند. در حالی‌که برخی از آن‌ها اعتقاد دارند قیمت هر بیت‌ کوین نزدیک به صفر خواهد شد، اما اغلب آن‌ها رشد چند برابری قیمت بیت کوین را تخمین زده‌اند.

واقعیت این است بازارهای نوظهور رمزارزها، یک فرصت جدید برای سرمایه‌گذاران سراسر دنیا ایجاد کرده است تا با حضور در این بازار کسب درآمد کنند. این بازار به ویژه برای سرمایه‌گذاران ایران از جذابیت بیشتری برخوردار است.

رمزارزها با سرعتی بیشتر از آن‌که پیش‌بینی می‌شد، در حال تغییر و تحول است. طرفداران بیت کوین از معامله‌گران روزانه تا سرمایه‌گذاران بزرگ گسترش یافته است. حتی بسیاری از کسب و کارهای سنتی نیز برای ورود به این بازار خیز برداشته‌اند.

همچنین نباید از توجه به این واقعیت چشم‌پوشی کرد که بعد از شیوع کرونا ویروس و تغییر خلق و خوی افراد در سرمایه‌گذاری شاهد رشد چشمگیر بازار رمزارزها بودیم. به همین دلیل، بدون شک در دوران پساکرونا علاقه‌مندی به این بازار افزایش پیدا خواهد کرد.

صحبت نهایی

بیت کوین جایگاه دهم را در بازارهای مالی جهان به خود اختصاص داده است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با توجه به پتانسیل بازار بیت کوین این رتبه بهبود هم پیدا کند. اما بدون شک بدون داشتن دانش کافی ورود به حوزه رمزارزها توصیه نمی‌شود. زیرا افرادی که با دانش اندک وارد این بازار می‌شوند، به دلیل ریسک بسیار بالا اغلب ضررهای مالی هنگفتی می‌کنند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.