أنواع الحسابات


نگاهی به جزئیات دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی

دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به آن اشاره شده بود، در ۲۱ ماده و ۱۰ تبصره در بیست و پنجمین جلسه أنواع الحسابات هیئت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه، حساب تجاری مشتری فقط در قالب یکی از انواع حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری و حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی قابل افتتاح است.

اعلام اطلاعات حساب تجاری به سازمان توسط مشتری و دریافت تأییدیه سامانه‌ای سازمان از طریق سامانه سیاح که متضمن غیرتجاری شدن حساب سپرده بانکی است و نیز اعلام اطلاعات حساب تجاری به مؤسسه اعتباری توسط مشتری و دریافت تأییدیه سامانه‌ای سازمان از طریق سامانه سیاح که متضمن غیرتجاری‌شدن حساب سپرده بانکی است دو روش تبدیل حساب تجاری به غیرتجاری هستند.

در ماده ۵ بخشنامه آمده است که مؤسسه اعتباری فقط مجاز به پذیرش درخواست تجاری‌شدن حساب سپرده مشتری خارجی است که یکی از مجوزهای فعالیت معتبر شامل اجازه اشتغال صادره توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا مجوز سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده ۶، قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال۱۳۸۰ را ارائه دهد. البته حساب سپرده مشتری خارجی که مجوز موضوع این ماده را در اختیار ندارد از طریق رویه موضوع بند ۴-۱ ماده ۴ دستورالعمل به مؤسسه اعتباری معرفی می‌شود و مؤسسه اعتباری مجاز أنواع الحسابات به تغییر وضعیت حساب سپرده به وضعیت تجاری نیست.

گفتنی است مشتری خارجی مشمول این تبصره می‌تواند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این دستورالعمل، به مؤسسه اعتباری مراجعه و با ارائه مجوزهای مربوط، تقاضای خود برای تجاری‌شدن حساب را تسلیم کند. در صورت اقدام نکردن ظرف مهلت زمانی مذکور، تمام ابزارهای پذیرش اختصاص‌یافته به او غیرفعال می‌شود.

در ماده ۶ نیز آمده مشتری ایرانی‌ای که اطلاعات اقتصادی آن نزد مؤسسه اعتباری مؤید وجود فعالیت تجاری به نامش نباشد، حساب سپرده آن از طریق رویه موضوع‌ بند ۴-۱ ماده ۴ دستورالعمل به‌عنوان حساب تجاری معرفی می‌شود. مؤسسه اعتباری پس از تغییر وضعیت حساب سپرده به وضعیت تجاری، از مشتری دعوت می‌کند ظرف مهلت دو ماه برای به‌روزرسانی اطلاعات اقتصادی خود نزد مؤسسه اعتباری اقدام کند. در صورت ارائه‌ندادن اطلاعات لازم از سوی مشتری، حساب مشتری به وضعیت غیرتجاری تغییر می‌یابد و مراتب به‌نحوی‌که بانک مرکزی تعیین می‌کند به او اعلام خواهد شد.

مشوق‌های بانکی برای حمایت از صاحبان حساب‌های تجاری

مؤسسه اعتباری موظف است با لحاظ داشتن ماهیت و میزان فعالیت تجاری صاحبان حساب‌های تجاری، در صورت بازگشت تمامی برگه‌های دسته‌چک‌های قبلی و نیز بازگشت سه‌پنجم (۶۰ واحد درصد) از برگه‌های آخرین دسته‌چک متصل به‌ حساب تجاری،‌ به آنها دسته‌چک اعطا کند. تخفیف‌هایی در کارمزد خدمات بانکی حداکثر «تا ۴۰ درصد» در رابطه‌ با سرفصل‌های «صدور انواع ضمانت‌نامه»، «حواله‌ها» و «وصول بروات» اعمال می‌شود. سقف روزانه برداشت غیرحضوری از همه حساب‌های تجاری مشتری، به حداکثر تا پنج میلیارد ریال می‌رسد و سقف ماهانه برداشت غیرحضوری از همه حساب‌های تجاری مشتری، حداکثر به ۳۰ میلیارد ریال افزایش پیدا می‌کند.

افزایش برداشت غیرحضوری ماهانه از تمامی حساب‌های تجاری مشتری حداکثر تا سی میلیارد ریال، اعمال‌نکردن محدودیت‌های مربوط به تعداد مجاز حساب سپرده اشخاص حقیقی در افتتاح و نگهداری حساب تجاری برای مشتری و در اولویت قراردادن ضمانت اشخاص دارای حساب تجاری به‌عنوان یکی از وثایق قابل‌ قبول برای اعطای تسهیلات خرد، موضوع دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد مصوب کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات أنواع الحسابات اعتباری بانک مرکزی از دیگر مشوق‌های بانکی برای حمایت از صاحبان حساب‌های تجاری است.

تفکیک و تبدیل حساب تجاری و غیرتجاری

در تبصره دو ماده ۴ نحوه تبدیل حساب تجاری به غیرتجاری توضیح داده شده که اعلام اطلاعات حساب تجاری به سازمان توسط مشتری و دریافت تأییدیه سامانه‌ای سازمان از طریق سامانه سیاح که متضمن غیرتجاری شدن حساب سپرده بانکی است و نیز اعلام اطلاعات حساب تجاری به مؤسسه اعتباری توسط مشتری و دریافت تأییدیه سامانه‌ای سازمان از طریق سامانه سیاح که متضمن غیرتجاری‌شدن حساب سپرده بانکی است دو روش تبدیل حساب تجاری به غیرتجاری هستند.

بر اساس این بخشنامه مؤسسه اعتباری باید با استفاده از روش‌هایی نظیر ارسال پیامک یا درج در پایگاه اطلاع‌رسانی خود، اطلاع‌رسانی لازم را در خصوص مفاد این دستورالعمل؛ به‌ویژه فرایند ایجاد حساب تجاری و نیز مشوق‌های بانکی تمهیدشده، انجام دهد.

تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری مشتریان نزد مؤسسه اعتباری باید به نحوی باشد که مؤسسه اعتباری قادر به پایش رفتار مالی مشتری برمبنای عملیات تجاری و غیرتجاری او، اجرای سیاست‌های تشویقی و نیز اعمال کنترل‌های مذکور در دستورالعمل به‌صورت سامانه‌ای باشد.

مؤسسه اعتباری مکلف است رفتار مالی دارندگان حساب‌های أنواع الحسابات سپرده نزد خود را مستمراً تحت رصد و ارزیابی داشته باشد؛ یعنی حساب‌های غیرتجاری برمبنای میزان درآمدهای شغلی و غیرشغلی دارندگان آنها و در چارچوب مقررات ناظر از جمله دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری مصوب هیئت‌عامل بانک مرکزی أنواع الحسابات و حساب‌های تجاری متناسب با ماهیت کسب‌وکار دارندگان آن حساب‌ها و با استفاده از اطلاعات اقتصادی موضوع مواد ۶۰ و ۶۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی و حساب‌های تجاری اشخاص حقوقی غیرفعال وفق دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال مصوب هیئت عامل بانک مرکزی باید مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.

وظایف مؤسسه اعتباری

در این بخشنامه اعلام شده که یک مؤسسه اعتباری موظف است قابلیت‌های لازم برای تغییر وضعیت حساب سپرده بانکی از وضعیت غیرتجاری به وضعیت تجاری و نیز از وضعیت تجاری به وضعیت غیرتجاری در سامانه‌های عملیاتی خود ایجاد کند. این سامانه باید به‌گونه‌ای باشد که تغییرات مذکور بی‌درنگ و به روشی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، به سامانه سیاح اعلام شود.

همچنین باید سازوکاری باشد که پس از تغییر وضعیت حساب‌های سپرده از وضعیت غیرتجاری به وضعیت تجاری یا از وضعیت تجاری به وضعیت غیرتجاری، اعلامیه آن در قالب پیامک به شماره‌ تلفن همراه متعلق به مشتری ارسال شود.

در سامانه‌های عملیاتی و نظارتی مؤسسات اعتباری نیز باید امکان مشاهده وضعیت حساب سپرده بانکی؛ اعم از غیرتجاری و تجاری برای کاربران واحدهای نظارتی و عملیاتی مؤسسه اعتباری و مشتریان مربوط فراهم باشد.

علاوه بر ایجاد سامانه، مؤسسه اعتباری موظف است تمهیداتی اتخاذ کند که درخواست خروج هریک از شرکا از حساب تجاری، پس از بررسی مستندات توسط واحد مبارزه با پول‌شویی مؤسسه اعتباری، به روش سامانه‌ای به بانک مرکزی ارسال شود. بانک مرکزی نیز با همکاری سازمان درخواست را بررسی و نتیجه را به مؤسسه اعتباری اعلام می‌کند.

مؤسسه اعتباری موظف است تمامی نقل‌وانتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از ۱۰میلیارد ریال درون‌بانکی و بین‌بانکی روزانه مشتری که از محل یک یا چند حساب تجاری او انجام می‌شود را منوط به تکمیل قسمت فرم‌‎های مربوط و ارائه اسناد مثبت دال بر انجام معامله، قرارداد یا علت انتقال وجه کرده و تصویری از اسناد مثبت مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور نگهداری کند.

أنواع الحسابات

صندوق درآمد ثابت اتحاد آرمان اقتصاد

دارای تقسیم سود ماهیانه

سودآوری مطمئن در بازار سرمایه به پشتوانه تحلیل و تجربه

رونق اقتصادی سبکی ست آرمانی

تامین مالی آسان و ارزان

برای واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و دانش بنیان

مشاور سرمایه گذاری آرمان اقتصاد

ارائه دهنده خدمات مشاور سرمایه گذاری در حوزه بورس، طلا، ملک و سایر بازارها

صندوق درآمد ثابت اتحاد آرمان اقتصاد

دارای تقسیم سود ماهیانه

سودآوری مطمئن در بازار سرمایه به پشتوانه تحلیل و تجربه

رونق اقتصادی سبکی ست آرمانی

تامین مالی آسان و ارزان

برای واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و دانش بنیان

مشاور سرمایه گذاری آرمان اقتصاد

ارائه دهنده خدمات مشاور سرمایه گذاری در حوزه بورس، طلا، ملک و أنواع الحسابات أنواع الحسابات سایر بازارها

صندوق درآمد ثابت اتحاد آرمان اقتصاد

دارای تقسیم سود ماهیانه

سبدگردان شخصیت حقوقی است که به وکالت از سرمایه گذاران حقیقی یا حقوقی؛ تصمیم به خرید، فروش یا نگه داری اوراق بهادار یا افتتاح سپرده های بانکی یا انجاام هرگونه سرمایه گذاری به نام سرمایه گذار از محل سبد اختصاصی وی به منظور کسب انتفاع برای سرمایه گذار شرایط سرمایه گذاری در شرکت سبدگردان آرمان اقتصاد: مبلغ سرمایه گذاری در این طرح از ۱۰۰ میلیون تومان تا ۵۰۰ میلیون تومان و از ۵۰۰ تا یک میلیارد تومان است و افرادی که میخواهند سرمایه گذاری کنند، می بایست در ابتدا مبلغ ۱۰ میلیون تومان به حساب شرکت واریز نمایند و پس از امضای قرارداد و تحویل آن به شرکت ۱۵ روز زمان نیاز است تا مدرک ارسال شده و حساب جدید افتتاح و کد پی آر ایکس prx برای سرمایه گذار صادر شود.

ورود به سامانه سبدگردان

تأمین مالی شرکت‌ ها در واقع یکی از اصول مهم برای جذب سرمایه در جهت گردش چرخه اقتصادی شرکت ها محسوب میگردد. درواقع شرکت ها در جهت تداوم فعالیت اقتصادی و سودآوری خویش از طریق روش‌های گوناگون، سرمایه مضاعفی وارد مرحله تولیدی یا خدماتی خود مینمایند. تأمین مالی عبارت است از فرایندی که طی آن سرمایه ‌مورد نیاز جهت فعالیت شرکت، کسب و کار نوین و. کسب میگردد . هدف از تأمین مالی در اصل در هر نظام اقتصادی به معنای حیات بخشیدن به یک کارگاه تولیدی یا شرکت ارائه دهنده خدمات و محصولات برای خریداری و تأمین هزینه‌ها و مایحتاجی است که در فرایند تولید به آن‌ها نیاز دارند. از این جهت که یکی از راهکارهای سودآور برای شرکت ها است در بازار بورس و اوراق بهادار نیز مهم به شمار می‌رود. به عبارت دیگر تأمین مالی نوعی استفاده از ارزش زمانی پول (TVM) است. در جهت این‌که پولی که در آینده برای غلتیدن چرخه اقتصادی امروز مورد نیاز است را پدید آورد.

صندوق سرمايه گذاري اتحاد آرمان اقتصاد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت، بخش زیادی از منابع مالی سرمایه گذاران را در اوراق مشارکت و سپرده های بانکی و بخش اندکی را نیز در بورس سرمایه گذاری می کند. اوراق مشارکت و سپرده های بانکی به دلیل ریسک بسیار پایین، بخش ثابت سود سرمایه گذاران را تامین می کند. بازار سهام نیز، درصد متغیر أنواع الحسابات سود سرمایه گذاران را فراهم می کند. با توجه به ویژگی های صندوق درآمد ثابت مانند پرداخت سود ماهانه و ریسک بسیار پایین، می توان این صندوق را به عنوان یک گزینه سرمایه گذاری مناسب، به افراد کم ریسک تا ریسک متوسط پیشنهاد نمود.

مشاوره سرمایه گذاری

مشاوره سرمایه گذاری آرمان اقتصاد طیف وسیعی از خدمات در حوزه سرمایه گذاری با رویکرد خلق ارزش برای مشتریان حقیقی و حقوقی را ارائه می دهد. برخی از این خدمات عبارتند از : 1)مشاوره اختصاصی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه بهترین راهکارهای مدیریت کسب و کار و تشکیل سبد سرمایه گذاری در بازارهای مختلف اعم از املاک،بازار سهام ،اوراق بدهی ، طلا و . با هدف کسب بالاترین بازدهی ممکن متناسب با سطح ریسک پذیری 2)مشاوره علمی در زمینه زمانسنجی ( market timing)ورود و خروج بهینه به بازارهای مختلف 3)مشاوره اختصاصی و ارائه سیگنالهای خرید و فروش در بازارهای مختلف به ویژه بازار سهام 4)ارزشگذاری رسمی شرکتها با مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار با ترکیبی از علمی ترین و بهترین متدهای ارزشگذاری 5)مشاوره تامین مالی و انجام کلیه فرآیندهای تامین مالی جهت تامین منابع با کمترین هزینه در کوتاهترین زمان ممکن از بازار پول و سرمایه با لحاظ اصول matching و Debt maturity 6)تهیه برنامه ریزی ثروت برای اشخاص با رویکرد Personal finance برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در همه مشاغل اعم از پزشکی ،مهندسی ،بازارگانی و. و ارائه برنامه ریزی یک، سه ،پنج و ده ساله جهت خلق بیشترین ثروت در هر کسب و کار 7) تهیه برنامه استراتژیک، امیدنامه ، برنامه کسب و کار ( BP) و طرح توجیهی ( FS) برای انواع ایده ها و طرحهای سرمایه گذاری با آخرین استانداردها و به روز ترین برنامه های نرم افزاری روز دنیا 8) مشاوره به ایده های سرمایه گذاری ، کارآفرینان و ایده های استارتاپی و کمک به رشد این نوع کسب و کارها با انواع خدمات در حوزه مالی ،برنامه های بازاریابی،تدوین برنامه استراتژیک و . … 9)مشاوره و انجام کلیه امور اعم از تهیه طرح توجیهی و . جهت اخذ مجوز انواع نهادهای مالی از سازمان بورس و بانک مرکزی 10)مشاوره در زمینه انواع روشهای تجدید ساختارشرکتها ( CORPORATE RESTRUCTURING) اعم از ادغام و اکتساب و اسپین آف و .… 11) مشاوره عرضه و پذیرش انواع اوراق بهادار از جمله انتشار اوراق بدهی برای تامین مالی و نیز ورود به بازار بورس و فرابورس( IPO) انواع شرکتهای واجد شرایط 12)تهیه برنامه استراتژیک برای انواع شرکتهای تولیدی ،خدماتی و بازرگانی بر اساس ارزیابی سلامت مالی و آنالیز بازار محصولات ( PRODUCT MARKET) 13)ارائه انواع برنامه های آموزشی جهت ارتقا دانش و کارایی مدیران و کارمندان شرکتها

انواع حساب ها در شرکت تضامنی

شرکت تضامنی

شرکت های تضامنی به جزء حساب سرمایه شرکا دارای حساب های دیگری نیز هستند. دلیل جداسازی این نوع حساب ها منع قانونی تغییر حساب سرمایه شرکا هستند و عمدتا عملیات جاری یک شرکت تضامنی در حساب های زیر ثبت شده است.

انواع حساب ها در شرکت تضامنی شامل موارد زیر است.

حساب سرمایه شرکا

حساب جاری شرکا

حساب برداشت شرکا

حساب وام شرکا

حساب اندوخته عمومی

مقاله پیشنهادی: شرکت تضامنی چیست و نحوه ثبت آن؟

حساب سرمایه شرکا

برای ثبت سرمایه شرکا در دفاتر شرکت تضامنی دو روش وجود دارد:

روش ثابت:

در این نوع روش حساب سرمایه شرکا برابر مبلغی که در شرکت نامه تعیین شده و شرکا سرمایه گذاری کرده اند در بستانکار حساب سرمایه منعکس می شود.

از آنجایی که از نظر قانون تجارت تغییر در سرمایه شرکا منع قانونی دارد و تغییرات سرمایه شرکا بایستی در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد. در نتیجه حساب سرمایه شرکا اغلب به یک مبلغ ثابت در دفاتر ثبت و نگهداری می شود. بنابراین تغییرات ناشی از برداشت شرکا یا تغییرات ناشی از سود و زیان در سایر حساب ها برای این منظور ندارک دیده شده است ثبت می شوند.

نکته: این روش در کشور ما کاربرد بیشتری دارد.

روش متغیر:

در این روش حساب سرمایه شرکا فقط دربرگیرنده رقم ثابت درج شده در شرکت نامه نبوده و هر گونه برداشت از جمله نقدی و غیر نقدی، سهم سود و زیان، پاداش شرکا، حق الزحمه هر یک از شرکا در این حساب منظور می شود.

مقاله پیشنهادی: شرکت سهامی چیست و چند نوع دارد؟

در برخی از کشورها به دلیل این که شرکت تضامنی به شکل توافقی است و در اداره ثبت شرکت ها به ثبت نمی رسد این روش کاربرد دارد. در کشور ما چون شرکت نضامنی بایستی توسط اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد، لذا حساب سرمایه شرکا به روش ثابت نگه داری می شود.

حساب جاری شرکا

زمانی تغییرات سرمایه شرکا منع قانونی داشته باشد (در روش ثابت)، جهت انجام برخی از مبادلات مالی فی مابین شرکا و شرکت، برای هر یک از شرکا حساب جاری جداگانه ای نگهداری می شود. برداشت سهم و زیان هر کدام از شرکا، در بخش بدهکار حساب جاری وی و سهم بهره سرمایه، سهم سود، حقوق و کمیسیون هر کدان از شرکا در بستانکار حساب جاری او ثبت می شود.

این نوع حساب، حسابی دائمی بوده و مانده آن از سالی به سال دیگر انتقال و محل نمایش آن در ترازنامه، میان بدهی ها و سرمایه شرکا است. به همین دلیل برای هر کدام از شرکا شرکت تضامنی در دفاتر حساب جداگانه ای تحت عنوان حساب جاری شرکا افتتاح می شود. بنابراین هر گونه برداشت، سهم سود و زیان، پاداش، بهره سرمایه هر کدام از شرکا و حقوق شرکا در این حساب منظور می شود.

چنان چه مانده این حساب بستانکار باشد شرکا قادرند از این حساب برداشت نمایند. اغلب حساب جاری شرکا به دلایل زیر در شرکت های تضامنی تشکیل می شود:

از آنجایی که عملیات مالی هر شریک با شرکت از حساب سرمایه او مجزا و جداشده است در نتیجه از حساب جاری شرکا به کار گرفته می شود. سهم سود شرکا در حساب جاری شرکا عرصه می شود و این سود به هر یک از شرکا تعلق دارد و در هر زمان که مایل باشند قادرند از حساب جاری خود برداشت کنند. با توجه به مسئولیت نامحدود شرکا در برابر طلبکاران لذا سرمایه شرکت وثیقه طلب بستکاران است.

یکی از ارکان اصلی شرکت تضامنی، سرمایه شرکت به شمار می رود. بنابراین در این صورت نمی تواند دچار افزایش یا کاهش شود. از آنجایی که از نظر قانون تجارت تغییر در سرمایه شرکا منع قانونی دارد، در نتیجه تغییرات شرکا بایستی در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد.

حساب برداشت شرکا

حساب برداشت یک نوع حسابی است که با نام هر کدام از شرکا در دفاتر افتتاح و برداشت شخصی (نقدی یا غیر نقدی) هر شریک در زمان دوره مالی در بدهکار این حساب ثبت می گردد. این نوع حساب یک حساب موقت به شمار می رود. بنابراین در پایان دوره ی مالی، مانده آن به حساب جاری هر کدام از شرکا انتقال داده می شود. میزان حداکثر حق برداشت هر یک از شرکا در شرکت نامه قابل پیش بینی است.

از آنجایی که برداشت شخصی هر یک از شرکا به منظور دریافت وام از شرکت است. بنابراین این امکان وجود دارد نسبت به برداشت شرکا بهره ای در شرکت نامه در نظر گرفته شود. مانده این حساب بدهکار محسوب می شود و در پایان دوره مالی در صورتی که ثبت حساب سرمایه شرکا از شیوه ثابت استفاده شود و به حساب جاری شرکا و چنانچه ثبت حساب سرمایه شرکا به شیوه متغیر باشد، به حساب سرمایه شرکا بسته می شود.

شرکت تضامنی

حساب وام شرکاء در شرکت تضامنی

از آنجایی که افزایش سرمایه در شرکت های تضامنی براساس قانون منحصر به فرد صورت می گیرد و ممکن است تمام شرکا با افزایش سرمایه موافقت نکنند. بنابراین در زمانی که شرکا با کمبود نقدینگی روبه رو هستند می توانند وجوه نقد مورد نیاز شرکت توسط یکی از شرکا تامین شود.

در چنین زمانی شرکا به شرکت وام می دهند و هر ساله مبلغی به عنوان بهره از شرکت دریافت می کنند و نرخ بهره وام براساس توافق شرکا شرکت تضامنی مشخص می شود. این حساب یکی از حساب های پرداهتنی شرکت است. بهره ای که به وام تعلق می گیرد، در حساب وام شریک ثبت نمی شود. بلکه در حساب جداگانه و یا به حساب جاری آن شرکت منظور می شود. مبلغ بهره ای که شرکت بابت وام اعطایی به شرکت دریافت می کنند در حساب جاری شرکا ثبت می شود. بنابراین هزینه بهره پرداختی از طریق شرکت به خلاصه سود و زیان انتقال داده می شود.

شرکت تضامنی

حساب اندوخته عمومی در شرکت تضامنی

در شرکت‌های تضامنی این امکان وجود دارد که هر ساله قسمتی از سود جاری را به‌عنوان اندوخته عمومی ذخیره کنند. در زمان منظور کردن اندوخته، عمومی، حساب تقسیم سود بدهکاری و حساب اندوخته عمومی بستانکار می شود.

لازم به ذکر است در زمان خروج شریک و با ورود شریک جدید این اندوخته بایستی میان شرکا ذی نفع تسهیم شود.

شرکت تضامنی

عملیات حسابداری در شرکت ‌های تضامنی

انواع حسابداری در این شرکت‌ ها نیز همانند دیگر شرکت ‌ها است. به غیر از چند مورد که شامل موارد زیر می شود.

عملیات تشکیل شرکت تضامنی
ورود یک یا چند نفر به عنوان شرکای جدید یا خروج شرکای قبلی
نحوه تقسیم سود و زیان شرکت حاصل از عملیات مالی
انحلال و تبدیل شرکت های تضامنی

مقاله پیشنهادی: کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

روش‌ های تقسیم سود در شرکت‌های تضامنی

طبق قانون تجارت، چنان چه میان شرکا برای پرداخت و تقسیم سود توافقی صورت نگرفته باشد، شرکا به میزان سرمایه خود از شرکت سود می برند. بنابراین در زمان زیان و انحلال شرکت نیز به همین نسبت بایستی ضرر و زیان متحمل شوند. تقسیم سود به شیوه های زیر صورت می گیرد.
۱ – به نسبت مورد توافق شرکا

۲ – به نسبت سرمایه شرکا

۳ – طبق تخصیص حقوق و تقسیم باقی مانده به نسبت ثابت

۴ – اختصاص بهره سرمایه و تقسیم باقی مانده سود به نسبت ثابت

۵ – تقسیم سود برحسب مبانی مختلف

موسسه حقوقی نوین وکیل با بهره مندی از بهترین وکلا و مشاورین متخصص و حرفه ای در زمینه های حقوقی آماده پاسخگویی به سوالات شما کاربران عزیز هستند. برای اطلاعات بیشتر می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید. موسسه حقوقی نوین وکیل به صورت آنلاین و حضوری مشاوره های لازم را به شما ارائه می دهند.

سید محمد اندرز گو

سید محمد اندرز گو

درود بر هموطنان عزیز سید محمد اندرزگو هستم، کارشناس و مشاور حقوقی مجرب، که سالهاست با تاسیس موسسه حقوقی عدالت تابان دادمهر (نوین وکیل) با همکاری تیم حقوقی بسیار قوی و وکلای متخصص، در جهت حل مشکلات حقوقی و دعاوی برآمده و آمادگی خود را برای ارائه خدمات حقوقی به نحو مطلوب به شما عزیزان نیز اعلام می نمایم.

مقایسه قیمت خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی ها

* این صفحه برای مقایسه نرخ خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی های ایرانی طراحی شده است و میهن بلاکچین هیچ گونه مسئولیتی در قبال عملکرد و سرویس دهی صرافی های لیست شده ندارد. بررسی اعتبار و کیفیت خدمات دهی صرافی ها به عهده کاربر می باشد. لازم به ذکر است کاربران میتوانند در صورت مشاهده تخلف صرافی ها با ارائه مستندات، گزارش خود را برای میهن بلاکچین از طریق راه های ارتباطی ارسال کنند.

پرسش و پاسخ (FAQ)

بهترین صرافی ارز دیجیتال ایران کدام است؟

قطعا نام بردن یک صرافی به عنوان بهترین صرافی ارز دیجیتال ایران کار دشواری است؛ اما برای پیدا کردن پاسخ این سوال، می‌توان مواردی مثل عمق بازار، تیم پشتیبانی، تعداد رمزارزها و شبکه‌های پشتیبانی‌شده توسط صرافی، میزان کارمزد و… را بررسی کرد و بهترین صرافی رمزارز ایران را أنواع الحسابات انتخاب کرد.

قیمت خرید بیت کوین در کدام صرافی ایرانی ارزان تر است؟

برای پیدا کردن بهترین قیمت خرید بیت کوین، می‌توانید به صفحه مقایسه قیمت صرافی ها در سایت میهن بلاکچین مراجعه کنید و قیمت خرید بیت کوین در صرافی های مختلف را با هم مقایسه کرده و صرافی که بهترین قیمت را ارائه می‌دهد انتخاب کنید.

بهترین قیمت خرید تتر در کدام صرافی رمزارز است؟

از آنجایی که قیمت تتر در ایران وابسته به نوسانات قیمت دلار است، خرید تتر با بهترین قیمت برای کاربران اهمیت زیادی دارد. برای پیدا کردن بهترین قیمت خرید تتر در صرافی های ایرانی، می‌توانید به صفحه مقایسه قیمت صرافی ها در سایت میهن بلاکچین مراجعه کنید و قیمت خرید تتر در صرافی‌های مختلف را با هم مقایسه کرده و تتر را با بهترین قیمت خریداری کنید.

مقایسه قیمت خرید ارز دیجیتال (رمزارز) در صرافی های ایرانی (نوبیتکس، والکس، رمزینکس و…)

برای مقایسه قیمت خرید رمزارز در صرافی های ایرانی مانند نوبیتکس، والکس، رمزینکس و… به‌جای بررسی جداگانه هر کدام از صرافی‌ها، می‌توانید به صفحه مقایسه قیمت صرافی های ایرانی در سایت میهن بلاکچین مراجعه کنید و قیمت خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی های ایرانی را با هم مقایسه کرده و بهترین صرافی متناسب با نیاز خود را انتخاب کنید.

قیمت خرید تتر در صرافی های ایرانی (نوبیتکس، والکس، رمزینکس و…) چقدر است؟

از آنجایی که قیمت تتر وابسته به قیمت دلار است، می‌توان گفت قیمت آن هر روز در نوسان است. صرافی های ایرانی رمزارز نیز قیمت تتر را با توجه به قیمت دلار تعیین می‌کنند. بنابراین، قیمت خرید تتر در صرافی های ایرانی بسته قیمت دلار مشخص می‌شود.

لیست صرافی های ایرانی ارز دیجیتال را چطور پیدا کنیم؟

خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران طرفداران زیادی پیدا کرده است و با توجه به اینکه استفاده از صرافی‌های بین‌المللی چالش‌های زیادی به همراه دارد، افراد زیادی به دنبال یک صرافی ایرانی ارز دیجیتال هستند. طی چند سال گذشته، با پشرفت چشمگیر حوزه رمزارزها در سراسر دنیا و در ایران و همچنین با رشد قابل توجه قیمت بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال، اکسچنج‌های فعال در ایران پیشرفت‌های زیادی داشته‌اند و قابلیت‌های متعددی به کاربران ارائه می‌دهند؛ چراکه نیاز کاربران ایرانی به صرافی‌های معتبر داخلی افزایش یافته بود. اما چطور می‌توان فهمید قیمت ارز دیجیتال در صرافی های ایرانی قیمتی واقعی است یا نه؟ چطور می‌توان فهمید بهترین قیمت برای خرید یا فروش یک رمزارز در صرافی های ایرانی چه قیمتی است؟

سرویس مقایسه قیمت صرافی های ارز دیجیتال ایرانی به شما کمک می‌کند قیمت مبادله یک رمزارز در اکسچنج‌های مختلف را ببینید و خرید و فروش رمزارز را با بهترین قیمت انجام بدهید. از آنجایی که مبادلات رمزارز در ایران با چالش‌هایی مانند نوسانات قیمت دلار و در نتیجه قیمت تتر مواجه است، خرید از بهترین صرافی از اهمیت بالایی برخوردار است.

مبادله رمزارز در صرافی ارز دیجیتال ایرانی

امکان دسترسی به اکسچنج‌های بین‌المللی برای افراد زیادی وجود ندارد و خوشبختانه،صرافی های ایرانی این مشکل را برای کاربران برطرف کرده‌اند. مارکت فعال موجود در اکسچنج‌های ایرانی، امکانخرید و فروش ارز دیجیتال بدون واسطه را برای کاربران فراهم می‌کند و دیگر جای نگرانی درباره واسطه‌های خرید و فروش رمزارز وجود نخواهد داشت.
قیمت کریپتوکارنسی در صرافی های ایرانی در واقع همان قیمتی است که در صرافی‌های بین‌المللی معامله می‌شود؛ با این تفاوت که نواسانات قیمت دلار روی قیمت رمزارزها تاثیر می‌گذارد و درواقع، قیمت ریالی رمزارزها گاهی رکوردهای کاملا متفاوتی نسبت به قیمت‌های جهانی ثبت می‌کنند.

سرویس مقایسه قیمت صرافی ها که توسط میهن بلاکچین ارائه می شود، این امکان را برای کاربران فراهم کرده که بتوانند بهترین قیمت خرید یا فروش رمزارز موردنظر خود را مشاهده کنند و بر این اساس و با بررسی فاکتورهای مهم دیگری مانند عمق بازار صرافی‌ها، اکسچنج مناسب خود را انتخاب کرده و در آن به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازند. به‌طور خلاصه، این سرویس باعث می‌شود کاربران بتوانند با انتخاب بهترین صرافی، به‌راحتی به تبدیل ارز دیجیتال به ریال بپردازند و بدون دغدغه، در بازار رمزارزها فعالیت کنند.

میهن بلاکچین در سرویس مقایسه قیمت صرافی ها، با بررسی صرافی های ایرانی قبل از لیست کردن آنها، تمام تلاش خود را می‌کند تا فقط صرافی های معتبر ایرانی را در این صفحه لیست کند. صرافی های ایرانی موجود در این صفحه، همگی مورد بررسی تیم فنی میهن بلاکچین قرار گرفته‌اند؛ با این وجود، میهن بلاکچین توصیه‌ای مبنی بر استفاده از هیچکدام از این صرافی‌ها ندارد و همیشه به کاربران توصیه می‌کند تا با تحقیق و بررسی شخصی خود، بهترین صرافی ایرانی متناسب با نیازهای خود را انتخاب کنند. همانطور که می‌دانید، با افزایش مشکلات و موانع برای استفاده از صرافی‌های متمرکز خارجی، فعالان ایرانی حوزه رمزارزها به هدف تسهیل فعالیت کاربران ایرانی در این حوزه، اقدام به تاسیس صرافی های ایرانی رمزارز کرده‌اند و تعداد این صرافی‌ها هر روز در حال افزایش است. در این میان، انتخاب بهترین صرافی که بهترین قیمت خرید و فروش ارز دیجیتال را ارائه دهد، برای کاربران به کار دشواری تبدیل شده است. به همین دلیل، میهن بلاکچین با ارائه سرویس مقایسه قیمت صرافی های ایرانی، تمام تلاش خود را می‌کند تا کاربران را در مسیر انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال همراهی کند.

واریز بیش از ۹ هزار میلیارد تومان سود به حساب سهامداران

واریز بیش از ۹ هزار میلیارد تومان سود به حساب سهامداران

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: در شهریور ماه بیش از ۹ هزار میلیارد تومان سود به حساب ۶ میلیون و ۱۲۰ هزار سهامدار با استفاده از اطلاعات سامانه سجام پرداخت شد.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، اطلاعات منتشر شده حاکی از آن است که در سومین ماه از تابستان سال جاری با استفاده از سامانه سجام ۹ هزار و ۶۴۱ میلیارد و ۷۴۰ میلیون و ۱۴۱ هزار و ۴۸۴ تومان توسط ۷۶ ناشر به حساب ۶ میلیون و ۱۲۰ هزار و ۸۷۶ سهامدار واریز شد.

بیشتر بخوانید

بورس منفی شد / اُفت ١۵ هزار واحدی شاخص کل

بر اساس این گزارش، در بین ۷۶ ناشری که در شهریور ماه سود به حساب سهامداران واریز کرده اند، بیشترین سود پرداخت شده با ۴۰۹ میلیارد تومان به شرکت فولاد مبارکه و کمترین سود پرداخت شده با ۴۲ میلیون تومان به شرکت سوژمیران تعلق داشته است.

افزون بر این آمار منتشر شده نشان می‌دهد که شرکت صنعتی زرماکارون با یک میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۳۷ سهامدار دارای بیشترین سهامدار و شرکت سوژمیران با ۱۱۳ سهمدار دارای کمترین سهامداری بودند که سود صاحبان سهام خود را با استفاده از سامانه سجام به حساب سرمایه گذاران خود واریز کرده اند.

سجام یک سامانه زیر ساختی برای شناسایی مشتریان جهت ورود به باشگاه بزرگ بازار سرمایه ایران است که تمام فعالان این بازار اعم از سرمایه‌گذاران، مشتریان و مدیران نهادها در این سامانه، فقط یک بار برای همیشه اطلاعات خود را در آن ثبت خواهند کرد و پس از احراز هویت حضوری و غیر حضوری قادر به دریافت خدمات مبتنی بر داده‌های تایید شده خواهند بود.

بر اساس این گزارش، از طریق این سامانه اطلاعات هویتی، شماره حساب، شماره موبایل، آدرس الکترونیکی و اقامت دایمی فرد ثبت می‌شود و از آن به بعد هیچ نهاد مالی نیازی به دریافت مجدد اطلاعات آن سهامدار را ندارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.