نحوه محاسبه هزینه سرمایه


Innosilicon A۹++ ZMaster

نحوه محاسبه هزینه سرمایه

شرایط مالیات افزایش سرمایه؛ بخشودگی و معافیت از آن چگونه است؟

مالیات

شرکت‌ها در ابتدا با یک سرمایه اولیه شروع به فعالیت می‌کنند و به مرور زمان در جهت تامین منایع مالی مورد نیاز خود این سرمایه را افزایش می‌دهند.

افزایش سرمایه شرکت‌ها به هر روشی که صورت بگیرد مشمول قوانین و مقررات مالیاتی می‌شود که موضوع مورد بحث ما در این مقاله است.

با مراجعه به دیگر مقالات بلاگ می‌توانید بحث مالیات را در حوزه‌های مختلف مشاهده کنید و در صورت نیاز آنها را مطالعه کنید.

افزایش سرمایه شرکت‌ها

همانطور که گفتیم شرکت‌ها در جهت تامین منابع مالی مورد نیاز یا اصلاح ساختار مالی و همچنین گسترش فعالیت خود اقدام به افزایش سرمایه می‌کنند.

برای افزایش سرمایه، شرکت اقدام به تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده می‌کند.

افزایش سرمایه به چند روش انجام می‌شود که به شرح زیر است:

 • افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و نحوه محاسبه هزینه سرمایه مطالبات حال شده سهامداران
 • افزایش سرمایه از محل سود انباشته
 • افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها
 • افزایش سرمایه از محل صرف سهام

سازمان امور مالیاتی برای افزایش سرمایه شرکت‌ها نیز ماده قانونی تعریف کرده که ضروری است شرکت‌ها از آنها مطلع بوده و در موعد مقرر اقدام به اجرای تکالیف مالیاتی کنند تا مشمول جریمه این سازمان نشوند.

مالیات مربوط به هر کدام از این روش‌ها متفاوت بوده که در ادامه به تفکیک آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

معافیت‌های مالیاتی برای افزایش سرمایه نیز در نظر گرفته شده است که به آن نیز می‌پردازیم.

بر اساس ماده 48 قانون نحوه محاسبه هزینه سرمایه مالیات‌های مستقیم « سهام و سهم الشرکه کلیه شرکت‌های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به ‌قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد ( ۱۰۰) ریال هم صد ( ۱۰۰) ریال محسوب می‌شود .

طبق تبصره آن «حق تمبر سهام و نحوه محاسبه هزینه سرمایه سهم‌الشرکه شرکت‌ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت ‌افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده‌اند تا‌ میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود».

بنابراین همانطور که از این ماده قانونی برمی‌آید، شرکت‌ها زمانی سرمایه خود را افزایش می‌دهند باید مالیاتی به عنوان حق تمبر پرداخت کنند.

مالیات افزایش سرمایه در واقع همان حق تمبر است.

نرخ مالیات افزایش سرمایه

مالیات افزایش سرمایه شرکت‌ها بر اساس یک نرخ محاسبه می‌شود که به آن نرخ مالیات حق تمبر می‌گویند.

نرخ مالیات افزایش سرمایه یا نرخ مالیات حق تمبر معادل نیم در هزار است. اما این به چه معنا است؟

برای محاسبه باید نیم (0.5) را تقسیم بر هزار (1000) کرد تا نرخ به دست آید که در مورد نیم در هزار نرخ معادل 0.0005 می‌شود.

این عدد به دست آمده را در میزان افزایش سرمایه ضرب می‌کنیم تا بر اساس آن میزان حق تمبر به دست آید.

فرض کنید که یک شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها با سرمایه اولیه 500 میلیون ریال به ثبت نحوه محاسبه هزینه سرمایه رسیده است.

این شرکت قصد دارد میزان سرمایه را 800 میلیون ریال افزایش دهد.

بنابراین میزان افزایش سرمایه شرکت معادل 300 میلیون ریال است که باید به میزان نیم در هزار بابت آن حق تمبر پرداخت کند.

نیم در هزار (0.0005) را در 300 میلیون ریال ضرب می‌کنیم که حاصل آن 150 هزار ریال می‌شود.

بنابراین این شرکت باید بابت افزایش سرمایه 300 میلیون ریالی خود حق تمبری (مالیات) معادل 150 هزار ریال پرداخت کند.

مالیات افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها

فرایند افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به این صورت است که شرکت ارزش دارایی‌های خود را به قیمت روز محاسبه می‌کند و این افزایش ارزش به حقوق صاحبان سهام افزوده می‌شود که شرکت می‌تواند از این محل اقدام به افزایش سرمایه کند.

تا پیش از سال 1395، بر اساس ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش قیمت دارایی‌ها که ناشی از تجدید ارزیابی آنها بوده مشمول پرداخت مالیات نبوده است.

طبق تبصره ۱ ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم «افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود».

اما این معافیت از سال 1395 به بعد لغو شد و بر اساس ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم « افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بين صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنين تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول ماليات بردرآمد خواهد بود» .

مالیات افزایش سرمایه از محل سود انباشته

فرایند افزایش سرمایه از طریق سود انباشته نیز به این صورت بوده که بر اساس قانون تجارت، شرکت‌ها نحوه محاسبه هزینه سرمایه از محل سودی که طی سالیان بر روی هم انباشته شده و به سود انباشته شناخته می‌شود می‌توانند سرمایه خود را افزایش دهند.

در صورتی که شرکت از محل سود انباشته اقدام به افزایش سرمایه کند مشمول ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود.

به همان ترتیبی که در قسمت‌های قبلی نیز عنوان شد بر اساس ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم « سهام و سهم الشرکه کلیه شرکت‌های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به ‌قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود».

مالیات افزایش سرمایه از محل مطالبات

افزایش سرمایه از محل مطالبات با آورده نقدی و دریافت مطالبات سهامداران صورت می‌گیرد.

وضعیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی همانند افزایش سرمایه از محل سود انباشته بوده و مشمول ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم است.

به این صورت که میزان افزایش سرمایه از این محل مشمول حق تمبر نیم در هزار خواهد شد.

مهلت پرداخت مالیات افزایش سرمایه

شرکت‌هایی که اقدام به افزایش سرمایه می‌کنند، طبق قانون سازمان مالیاتی دو ماه مهلت دارند که حق تمبر (مالیات) را پرداخت کنند.

بر اساس مقررات، شرکت‌ها تا شصت روز پس از تاریخ ثبت قانونی افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها مهلت دارند که مالیات افزایش سرمایه را از طریق ابطال تمبر پرداخت کنند.

این موضوع در تبصره ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم نیز عنوان شده است.

همچنین بر اساس ماده 51 قانون مالیات‌های مستقیم « در صورتی‌که مالیات حق تمبر در موعد مقرر پرداخت نگردد. این عدم پرداخت، علاوه بر پرداخت اصل مالیات، مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر آن هم خواهد بود ».

شرایط معافیت مالیاتی افزایش سرمایه

1- در خصوص مالیات بر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است.

به این صورت که بر اساس یکی از تبصره‌های اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده قانون مالیات‌های مستقیم که در بهمن ماه سال 1398 به تصویب رسید « در صورتی كه اشخاص حقوقی موضوع تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون ماليات‌های مستقيم ظرف يک سال پس از تجديد ارزيابی (شناسايی و ثبت تجديد ارزيابی در دفاتر قانونی شركت)، تشريفات قانونی جهت انتقال مازاد تجديد ارزيابی دارایی‌ها به حساب سرمايه و نيز ثبت افزايش سرمايه نزد مرجع ثبت شركت‌ها را انجام دهند، مازاد تجديد ارزيابی كه به حساب سرمايه منتقل می‌شود، با رعايت ساير مقررات مشمول ماليات بر درآمد نخواهد بود .

2- شرکت‌های تعاونی مشمول پرداخت حق تمبر (مالیات) نمی‌باشند.

3- بر اساس ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر «شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه می‌دهند، از پرداخت حق تمبر ماده ۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن معاف می‌باشند» .

4- ثبت شرکت ‌در مناطق آزاد مشمول پرداخت حق تمبر نمی‌شود.

5- شرکت‌های دانش‌بنیان نیز مشمول حق تمبر مالیاتی نیستند. هم سرمایه اولیه و هم افزایش سرمایه واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری مشمول حق تمبر نمی‌شود.

6- در خصوص افزایش سرمایه از محل مطالبات و آوردی نقدی نیز یک معافیت حق تمبر تعریف شده است.

به این صورت که بر اساس ماده 27 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، اگر شرکت‌های بورسی و فرابورسی از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی اقدام به افزایش سرمایه کنند مشمول حق تمبر نخواهند شد.

سخن پایانی

در این مقاله به بررسی وضعیت مالیاتی شرکت‌هایی پرداختیم که اقدام به افزایش سرمایه می‌کنند.

در ابتدا به نحوه افزایش سرمایه شرکت‌ها پرداختیم و اشاره کردیم که چه مواد قانونی برای آن از سوی سازمان امور مالیاتی تعریف شده است.

در ادامه به نرخ مالیاتی و تعریف حق تمبر پرداخیتم و نحوه محاسبه آن را توضیح دادیم.

در بخش دیگری نیز به وضعیت پرداخت مالیات به تفکیک انواع روش‌های افرایش سرمایه پرداخیتم و در ادامه نیز معافیت‌های مالیاتی که برای افزایش سرمایه در نظر گرفته شده است را بررسی کردیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید از مشاوران الو بیزینس مشاوره بگیرید.

سال مالی و نحوه رسیدگی به حساب ها

سال مالی و نحوه رسیدگی به حساب ها

یکی از مفاهیم مهم در حسابداری، سال مالی می باشد. شرکت ها و مجموعه ها برای اینکه بتوانند ثبت ها و حسابداری خود را تکمیل کنند، نیاز دارند تا یک بازه ی زمانی را مشخص نمایند تا اطلاعات را در آن بازه، ثبت و ضبط کنند. به عبارتی سال مالی همان بازده زمانی می باشد که اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تشریح فعالیت ها و ارائه اطلاعات درباره شرکت خود، نیاز به آن دارند. البته به سال مالی، دوره مالی نیز گفته می شود. دوره مالی در بسیاری از شرکت ها، مطابق با شروع سال یعنی یک فروردین تا پایان سال یعنی 29 اسفند می باشد. با این حال برخی از شرکت ها، دوره مالی خود را مطابق با دوره تقویمی تنظیم می کنند.

اگر علاقه دارید اطلاعات بیشتری درباره سال مالی بدانید و چگونگی رسیدگی به حساب ها را در این بازه زمانی بدانید، تا انتهای این مقاله همراه ما باشید تا به اطلاعات مناسبی دست پیدا کنید.

سال مالی چگونه ایجاد می شود؟

سال مالی، معمولا دارای یک دوره 12 ماهه می باشد و این موضوع در تمام شرکت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی وجود دارد. برای اینکه شرکت بتواند یک دوره مالی ایجاد کند، باید در ابتدا تمام حساب های موقت و دائمی خود را ببند و در ادامه، حساب های دائمی خود را از سال قبل به سال جدید منتقل کند. معمولا در شرکت ها، سال مالی جدید با انتقال داده های مهم از سال قبل شروع شده و نحوه محاسبه هزینه سرمایه در انتهای سال نیز صورت های مالی ارائه می شوند.

چگونه باید در انتهای سال مالی، حساب ها را بررسی کرد؟

شرکت ها و حسابرسان، باید در انتهای یک سال مالی، تمام دارایی ها، بدهی ها، حقوق صاحبان سهام، سود و زیان و … را بررسی کنند و آن ها را بر اساس اطلاعاتی که از پیش منتشر شده است و شرکت آن ها را تایید کرده است، تهیه و تنظیم نماید. برای اینکه شرکت بتواند در انتهای سال، به حساب های خود رسیدگی کند، نیاز دارد برخی از گام ها را بردارد. در زیر به این فعالیت ها اشاره شده است:

 • در ابتدا شرکت باید استهلاک حاصل از دارایی های خود را محاسبه کند. همچنین در کنار آن، اندوخته های لازم برای حساب های مختلف را نیز بررسی نماید. پس از انجام این کار، سود باقیمانده به عنوان سود تقسیمی برای شرکت عنوان می شود.
 • اگر در طی دوره، بنا به هر دلیلی یک یا چند دارایی شرکت با افت ارزش مواجه شده باشند، باید این مقدار در بخش استهلاک شرکت درج شود. همچنین برای مقابله با چنین موضوعاتی، شرکت باید هرگونه ذخیره های مناسب برای آن را در نظر بگیرد.
 • مورد آخر نیز مربوط به تعهدات مالی شرکت است. این مبالغ باید به صورت شفاف درون ترازنامه اعلام شوند.

نکاتی مهم در رابطه با حقوق صاحبان سرمایه

یکی از بخش های مهم در رابطه با رسیدگی به صورت های مالی در سال مالی، بررسی حقوق صاحبان سهام می باشد. حسابدار باید در این رابطه، نکات مهمی را مورد کنکاش قرار دهد. 3 مورد از مهم ترین مواردی که وی باید در نظر بگیرد، به شرح زیر است:

 • هزینه های تأسیس شرکت تماما باید در صورت سود و زیان شرکت درج شوند و این مورد باید قبل از مشخص کردن سود اعلام شود.
 • هزینه نحوه محاسبه هزینه سرمایه هایی که صرفاً برای افزایش سرمایه شرکت صورت می گیرند، ظرف مدت 5 سال مستهلک شوند.
 • مبالغی که در رابطه با سهام صادر شده توسط شرکت دریافت می شود، باید تماماً در صورت های مالی اعلام شود.

چگونگی رسیدگی به سود شرکت در سال مالی

اصلی ترین هدف یک شرکت، دستیابی به سود در یک سال مالی می باشد. بنابراین مهم ترین بخشی که باید یک حسابدار به آن واقف باشد، رسیدگی به سود می باشد. به طور کلی، سود یک شرکت به وسیله کم کردن هزینه های مالی و مخارج شرکت از درآمد آن در یک دوره مالی، محاسبه می شود. این سود به 2 صورت سود خالص و سود قابل تقسیم، دسته بندی می شود.

سود خالص شرکت، به مقداری گفته می شود که در یک سال مالی بعد از کم کردن کلیه هزینه های مالی، استهلاک و ذخیره ها از درآمد بدست می آید. در صورتی که حسابدار پس از عملیات فوق، سود خالص محاسبه کند، می تواند زیان هایی که در سال های قبل اعلام ده را از سود خالص کم کند. پس از این عمل، وی می تواند یک بیستم از سود خالص بدست آمده را برای ذخیره های قانونی در نظر بگیرد. البته نحوه محاسبه هزینه سرمایه این مقدار حداکثر تا یک دهم سرمایه، قابل انجام است.

سود قابل تقسیم، دسته ی دیگری از سود می باشد. در واقع سود قابل تقسیم، همان سود خالصی می باشد که در انتهای سال مالی بدست می آید. این سود از زیان های سال قبل و اندوخته های قانونی و اختیار، کسر می شود. مجمع عمومی هیئت مدیره می تواند انتخاب کند که چه مقدار از سود بین سهامداران توزیع شود.

کلام آخر

همانطور که مشاهده کردید، انجام عملیات حسابرسی و رسیدگی به حساب ها در یک سال مالی، از جمله مهم ترین وظایف یک حسابدار می باشد. با انجام این عملیات، شرکت می تواند جزئیات زیادی از عملیات خود را متوجه شود و بر اساس آن، گام های بلندی به سمت موفقیت و پیروزی، بردارد. اگر بخواهیم به صورت ساده توضیح دهیم، حسابداری و حسابرسی در طول یک دوره مالی، بیانگر این موضوع می باشد که شرکت در طول این دوره، توانسته چه مقدار سود و زیان مالی کسب نمایند. همینطور این موضوع، بیانگر این است که شرکت تا چه میزان، به اهداف خود رسیده است.

از جمله نکات مفیدی که رسیدگی به حساب ها در طول سال مالی برای یک شرکت دارد، این است که در صورت عدم حصول موفقیت در یک فرآیند خاص، می توان با بررسی نقاط ضعف آن، پوشش مناسبی به این فرآیند داد. همچنین می توان نقاط قوت شرکت را شناسایی و در جهت افزایش میزان کارایی در این بخش، تلاش کرد.

در این مقاله، سعی شد اطلاعات کاملی از جزئیات حساب ها و بستن آن و سال مالی به شما مخاطبین عزیز، ارائه شود. در انتهای این مقاله، امیدواریم از خواندن آن لذت برده باشید و اطلاعات مفید و سودمندی را بدست آورده باشید.

نرخ ROI یا نرخ بازگشت سرمایه + نحوه محاسبه

نرخ ROI

نرخ ROI یا بازگشت سرمایه ، نسبت اون مالی هست که سرمایه گذار به دست آورده به میزان هزینه‌ای که برای سرمایه‌گذاری خودش کرده.

حالا هر چه این نسبت به دست اومده از ROI بالاتر باشه، سود حاصله هم به طور حتم بیشتر خواهد بود.

فرمول بازگشت سرمایه

فرمول ROI چندین مدل و نسخه داره. اما دو مورد معمول که کاربرد بیشتری دارن به شرح زیر هستن:

 • ROI = درآمد خالص تقسیم بر هزینه سرمایه‌گذاری
 • ROI = سود تقسیم بر قیمت پایه سرمایه‌گذاری

اولین نسخه از فرمول ROI یعنی درآمد خالص تقسیم بر هزینه انجام شده در یه سرمایه‌گذاری معمول‌ترین نسبت مورد استفاده برای محاسبه نرخ ROI است.

فرمول

به عبارتی، ساده‌ترین راه برای فکر و محاسبه فرمول ROI گرفتن نوعی سود و تقسیم اون بر هزینه است. بنابراین وقتی دیدین کسی به شما می‌گه که یه چیزی به نظرش ROI خوب یا بدی داره، باید همون اول ازش بپرسین که این نرخ بازگشت سرمایه از چه روشی محاسبه شده.

نمونه‌ای از محاسبه فرمول ROI

برای مثال فرض کنین که یه سرمایه‌گذار، ملکی با ارزش 5 میلیارد تومان رو خریداری می‌کنه. دو سال بعد، همون سرمایه‌گذار ملک خودش رو به قیمت 10 میلیارد تومان به شخص دیگه‌ای می‌فروشه.

حالا ما می‌آیم برای محاسبه سود این سرمایه‌گذار از فرمول ROI به شکل زیر استفاده می‌کنیم:

جواب به دست اومده برابر با یک شد. این عدد به دست اومده به معنی 100 درصد است. یعنی فرد سرمایه‌گذار 100 درصد سود کرده ‌است.

کاربرد محاسبه ROI

Investment

محاسبات ROI در عین سادگی به یه سرمایه‌گذار کمک می‌کنه تا تصمیم بگیره که آیا از یه فرصت سرمایه‌گذاری که براش پیش اومده استفاده کنه یا نه این فرصت در نهایت به ضررش خواهد بود .

این محاسبه همچنین می‌تونه نشانه‌ای از عملکرد یه سرمایه‌گذاری از روزی که شروع شده تا به امروز باشه. در واقع وقتی که محاسبه سود یه سرمایه‌گذاری ROI مثبت یا منفی رو به شما نشون میده، می‌تونه نشونه خوبی برای شما به عنوان یه سرمایه‌گذار باشه که از ارزش واقعی سرمایه‌گذاری خودتون مطلع بشین.

استفاده از فرمول ROI به یه سرمایه‌گذار کمک می‌کنه تا بتونه سرمایه‌گذاری‌های کم بازده رو از سرمایه‌گذاری‌های با عملکرد بالا جدا کنه.

با این رویکرد، سرمایه‌گذاران و مدیران سبد سهام می‌تونن سرمایه‌گذاری خودشون رو بهینه کنن و از نتیجه اون هم اطمینان تقریبی داشته باشن.

مزایای فرمول ROI

ROI

استفاده از نرخ ROI یا نرخ بازگشت سرمایه مزایای بسیاری داره که هر تحلیل‌گر باید از اونها آگاه باشه.

مورد اول: سادگی و آسونی برای محاسبه

لازم به ذکر هست که امروزه از نرخ ROI برای محاسبه سرمایه‌گذاری زیاد استفاده می‌شه که دلیل اول و مشخص اون سادگی و سهولت این فرمول هست.

به عبارتی شما برای راه انداختن این فرمول فقط به دو رقم نیاز دارین: سود و هزینه. در واقع شما با همین دو رقم به ROI نهایی سرمایه‌گذاری خود خواهید رسید.

علاوه بر این نکته، نرخ بازگشت سرمایه برای مردم مختلف معانی مختلفی به همراه داره. بنابراین نمی‌شه یه تعریف واحد برای ROI داشت، اما همچنان سادگی این فرمول در اولویت افراد قرار داره.

مورد دوم درک و آشنایی جهانی با این فرمول

بازگشت سرمایه یه مفهوم شناخته شده جهانیه. بنابراین یک جورایی تقریباً تضمین می‌شه که اگه شما با هر کسی در هر جای دنیا راجع به نرخ ROI صحبت کنین، اونها منظور و مقصود حرف شما رو متوجه خواهند شد.

محدودیت‌های این فرمول

در حالی که این فرمول اغلب مواقع بسیار مفید و کاربردیه، اما محدودیت‌هایی هم در فرمول بازگشت سرمایه وجود داره که دونستن این محدودیت‌ها برای شما که سرمایه گذاری میکنین واجبه.

توجه شما رو به 2 نکته زیر جلب می‌کنم:

مورد اول: فرمول ROI به فاکتور زمان توجهی نداره

عدد ROI بالاتر همیشه به معنای گزینه بهتر برای سرمایه‌گذاری نیست.

به عنوان مثال دو سرمایه‌گذاری دارای ROI یکسان و میزان 50٪ وجود داره. با این حال، سرمایه گذاری اول طی سه سال انجام و کامل می‌شه، در حالی که سرمایه‌گذاری دوم برای تولید بازده مشابه به پنج سال زمان نیاز داره.

وجود ROI یکسان برای هر دو سرمایه‌گذاری این تصور رو به وجود می‌یاره که هر دو اونها می‌تونن به دو پروژه سرمایه‌گذاری خوب تبدیل بشن. اما وقتی عامل «زمان» به این مجموعه اضافه م‍ی‌شه، قطعاً نظر سرمایه‌گذار تغییر می‌کنه و به سمت پروژه‌ای با بازدهی در مدت زمان کمتری می‌ره.

در اینجا نتیجه خواهین گرفت که علاوه بر اون دو رقم ذکر شده، باید فاکتور زمان رو هم در تصمیم‌گیری خود برای سرمایه‌گذاری لحاظ کنین.

مورد دوم: در فرمول ROI امکان دستکاری وجود داره

نرخ بازگشت سرمایه بسته به این که از کدوم نوع فرمول ROI در محاسبه استفاده شده باشه بین دو نفر متفاوت خواهد بود.

یه مدیر بازاریابی می‌تونه بدون محاسبه هزینه‌های اضافی مانند هزینه‌های نگهداری، مالیات بر املاک، هزینه‌های فروش، عوارض تمبر و هزینه‌های قانونی به حساب و کتاب نرخ بازگشت سرمایه بپردازه.

اما در همین راستا یه سرمایه گذار برخلاف مدیر بازاریابی باید برای بازده پروژه خودش، نرخ ROI واقعی که شامل تمام هزینه‌های احتمالی ایجاد شده هنگام افزایش ارزش هر سرمایه‌گذاری رو محاسبه و ارائه کنه.

فرمولی جدید برای نرخ ROI

همونطور که در بالا برای شما ذکر کردیم، یکی از اشکالاتی که در محاسبه نرخ بازگشت سرمایه به روش‌های قبلی وجود داره این هست که اون فرمول‌ها دوره‌ها و بازه‌های زمانی رو در درصدگیری در نظر نمی‌گیرن.

به عنوان مثال در فرمولهای قبلی، خصوصاً همون فرمول ساده و آسون اول، بازده 25٪ در مدت 5 سال با بازده 25٪ در مدت 5 روز ROI برابر داره. اما حالا می‌دونین بدیهی هست که بازده 25 درصدی در 5 روز بسیار بهتر از بازدهی با همون درصد در 5 سال هست!

برای حل این مشکل یه راه حل وجود داره و اون راه حل، به دست آوردن نرخ ROI سالانه است.

به فرمول جدید زیر دقت کنین:

فرمول ROI = [(ارزش پایان / مقدار شروع) ^ (1 /* سال‌ها )] – 1

* سال‌ها = (تاریخ پایان – تاریخ شروع) / 365

به عنوان مثال، یه سرمایه‌گذار در اول دی 1395 سهام جدید خودش رو به قیمت 12.50 میلیون تومان خریداری کرده و در بیست و چهارم شهریور همون سال با قیمت 15.20 میلیون تومان می‌فروشه.

حالا شما بگین که نرخ ROI منظم و سالانه سرمایه‌گذاریش چقدر می‌شه؟

منظم = (15.20 – 12.50 ) / 12.50 = 21.6 درصد

سالانه = [(15.20 / 12.50 ) ^ (1 / ((24 شهریور – 1 دی) / 365))] -1 = 35.5٪

تفاوت نتیجه رو بین درصدهای حاصل از این دو تا فرمول ببینین!

ماشین حساب فرمول ROI در اکسل

برای انجام تجزیه و تحلیل درست و حساب شده، می‌تونین ماشین حساب فرمول ROI رایگان CFI رو روی Excel سیستم خود بارگیری و نصب کنین. لازمه بدونین که با این ماشین حساب می‌شه به سادگی به پاسخ مثال بالا رسید.

در توضیحات بیشتر این ماشین حساب میشه گفت که این ماشین حساب طوری طراحی شده که شما به راحتی می‌تونین اعداد مربوط به سرمایه‌گذاری خودتون رو وارد کنین و ببینین که چطور این سیستم به چندین روش نرخ ROI های مختلفی رو در اختیار شما می‌گذاره.

به عبارتی این ماشین حساب چهار روش مختلف ROI رو شامل می‌شه: درآمد خالص، سود سرمایه، بازده کل و بازده سالانه.

بهترین راه برای درک تفاوت بین این چهار روش وارد کردن اعداد و دیدن چگونگی محاسبه و تفاوت این موارد است.

تحولات ROI

ROI

اخیراً، سرمایه‌گذاران و بازاریابان به توسعه شکل جدیدی از نرخ بازگشت سرمایه ROI به نام نرخ بازگشت اجتماعی سرمایه گذاری یا SROI علاقه‌مند شده ان.

SROI برای اولین بار در اواخر دهه 1990 توسعه یافت. این نوعِ پیشرفته و تحول‌یافته ROI ، تأثیرات وسیع‌تری از پروژه‌ها رو با استفاده از ارزش فوق مالی مثل معیارهای اجتماعی و زیست محیطی که در حال حاضر در حساب‌های مالی معمولی منعکس نشده ان رو در نظر میگیره.

SROI به درک ارزش پیشنهادی معیارهای ESG یا مدیریت اجتماعی و اجتماعی زیست محیطی که در شیوه‌های سرمایه‌گذاری با مسئولیت اجتماعی SRI استفاده می‌شه، کمک می‌کنه.

به عنوان مثال، یه شرکتی ممکن هست مسئولیت بپذیره و متعهد بشه که آب آلوده شده رو جداسازی و در کارخانه خودش دوباره استفاده کنه. همچنین روشنایی کارخانه توسط لامپ‌های معمولی و پرمصرف رو با تمام لامپ‌های LED جایگزین کنه.

این تعهدات قطعاً هزینه‌ای سریع و حتی سنگین رو به همراه داره که ممکنه روی ROI سرمایه‌گذاری و کارخانه تأثیر منفی بذاره. با این حال برخلاف ROI منفی، سود خالص برای جامعه و محیط زیست می‌تونه منجر به SROI مثبت بشه.

چندین تحول دیگه هم برای بازگشت سرمایه وجود داره که برای اهداف خاصی تولید شدن.

آمار رسانه‌های اجتماعی ROI، به طور موثر فعالیت‌های رسانه‌های اجتماعی رو مشخص می‌کنه. به عنوان مثال تعداد کلیک یا پسندیده شدن یه پست.

به همین ترتیب، ROI آمار بازاریابی، سعی در شناسایی بازدهی منسوب به تبلیغات یا کمپین‌های بازاریابی داره.

اصطلاح ROI یادگیری، مربوط به مقدار اطلاعاتی هست که به عنوان بازدهی آموزش یا مهارت‌آموزی فرا گرفته و ذخیره می‌شه.

با پیشرفت جهان و تغییر اقتصاد، مطمئناً چندین شکل دیگه هم از نرخ ROI در آینده ایجاد خواهد شد که ما و شما شاهد اونها باشیم.

با همه اطلاعاتی که راجع به نرخ ROI یا نرخ بازگشت سرمایه به دست اوردین قطعاً باید از همه این اطلاعات و فرمولها برای سرمایه‌گذاری‌های آینده تون استفاده کنین.

برای موفقیت در سرمایه‌گذاری هر چقدر هم که آدم کار کشته و دانایی باشین باز هم باید آگاه باشین که انجام این امر یه ریسک بزرگ محسوب می‌شه که یا باعث پیشرفت شما می‌شه یا میتونه شما رو از عرش به فرش بکشونه.

شما با استفاده از ROI و فرمول‌هایی که در این رابطه یاد گرفتین، می‌تونین میزان این ریسک رو کاهش بدین و با آگاهی نسبتاً نحوه محاسبه هزینه سرمایه بیشتری قدم در این راه بگذارین.

امیدواریم مقاله و مطالب ذکر شده ما تونسته باشه راهنمایی و کمکی برای شما و اطرافیان شما باشه.

منتظر تجربیات، نظرات و سوالات شما در این زمینه یعنی نرخ بازگشت سرمایه هستیم.

ذخیره مالیات چیست

از آنجا که محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی عموماً پس از پایان سال مالی انجام می شود، برای رعایت استانداردهای حسابداری باید مطابق بر قوانین مالیاتی رقمی برای ذخیره مالیات محاسبه و در نظر گرفته شود.

اگر در پایان سال مالی شرکت یا موسسه دارای سود باشد، باید مطابق قوانین حسابداری و طبق استانداردهای حسابداری 25 درصد سود را به حساب ذخیره مالیات منظور نمایند. گفتنی است شرکت هایی که در طول سال مالی زیان داده باشند و دارای سود نباشند نیازی به محاسبه ذخیره مالیات و ثبت این سند ندارند.

محاسبه مالیات بر درآمد:

برای محاسبه مالیات بر درآمد، پس از آن که آن بخش از درآمدهای شرکت را که معاف از مالیات است، مانند سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری در بانک ها و بخشی از مالیات را که به طور مقطوع پرداخت کرده اند، مانند سود حاصل از فروش املاک را باید از سود ابزاری راست را باید از هزینه های شرکت کم کرد.

به عبارت دیگر بخشی از سود شرکت که به خاطر قوانین مالیاتی ماده 132 و 138 معاف از پرداخت مالیات است را باید از سود ابزاری شرکت کم کنند. برای محاسبه حساب ذخیره مالیات، باید هزینه هایی را که از نظر قوانین مالیاتی قابل قبول نیستند را محاسبه کرد و به سود ابزاری شرکت اضافه کرد. پس از انجام این تعدیلات و در صورتی که سودی برای شرکت باقی مانده باشد می توان سود مشمول مالیات را با نرخ های مالیاتی اعلام شده محاسبه کرد.

برای مطالعه مقاله عدالت مالیاتی در ایران می توانید از این لینک استفاده نمایید.

دلیل محاسبه ذخیره مالیات:

برای محاسبه ذخیره مالیات بر درآمد باید از ابتدای سال برای پرداخت و محاسبه آن اقدام نمود. چون ذخیره مالیات بر درآمد نتیجه اختلاف قوانین مالیاتی و اصول حسابداری است.

از انجا که هر نوع بدهی تا زمانی که پرداخت نشود، ماهیت بدهکارانه دارد و باید پرداخت شود بدهی های مالیاتی نیز هم تا زمان قطعی شدن، ماهیت بدهکارانه داشته و باید تحت عنوان ذخیره مالیاتی ثبت شوند.

این نوع بدهی جزو بدهی های واحد تجاری محسوب شده و از آنجا که اختلاف در آن به عنوان بدهی محسوب می شود لذا از ابتدای سال باید مبلغی به عنوان ذخیره مالیات برایش در نظر گرفته شود.

نحوه ثبت حساب ذخیره مالیات:

برای ثبت حساب ذخیره مالیات در دفاتر حسابداری، باید این سند را در حساب سود و زیان در سال جاری را بدهکار و حساب ذخیره مالیات را بستانکار نمایید. دقت داشته باشید که ذخیره مالیات در ردیف بدهی های جاری و کل ذخایر طبقه بندی می شود.

ثبت ذخیره مالیات بر درآمد در ترازنامه:

تعهدات مربوط به مالیات سود که در طول یک سال از تاریخ ترازنامه ثبت می شود در ردیف بدهی های جاری طبقه بندی می شود. در ترازنامه این حساب به عنوان ذخیره ثبت شده، اما برای محاسبه مبلغ چون قبل از صدور برگ قطعی مالیات به طور نسبی برآورد می شود میان رقم مالیات محاسبه شده توسط شرکت و رقم مالیات تعیین شده توسط ممیز مالیاتی اختلاف وجود دارد. بنابراین ذخیره مالیاتی برای این اختلاف در نظر گرفته می شود و به طور خالص پس از کسر از پیش پرداخت های مالیاتی مربوط باید در تزارنامه اعمال شود.

ثبت ذخیره مالیات بر درآمد در پایان سال:

برای ثبت ذخیره مالیات در پایان سال مالی، باید سود و زیان جاری را بدهکار نمود و ذخیره مالیات بر درآمد را بستانکار نمایید.

برای مطالعه مقاله مالیات علی الراس چیست می توانید از این لینک استفاده نمایید.

ثبت حساب ذخیره مالیات پس از صدور برگ تشخیص مالیات:

پس از ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط مودیان مالیات و قبول آن و صدور برگ تشخیص مالیات برای ثبت حساب دخیره مالیات بر درآمد باید ان را بدهکار کرد و مالیات پرداختنی را بستانکار کرد.

ثبت حساب ذخیره مالیات هنگام پرداخت مالیات قطعی:

اگر پس از طی مراحل قبلی روند پرداخت مالیات قطعی شده و مودی در حال پرداخت مالیات است می توان مالیات پرداختنی را بدهکار کرد و حساب بانک را بستانکار کرد.

استفاده از حساب ذخیره مالیات بر درآمد:

از حساب ذخیره مالیات بر درآمد برای شناسایی مالیات عملکرد استفاده می شود. ذخیره مالیات بر اساس قانون مالیاتی به عنوان ابزاری برای مودی به حساب آمده و بدهی قطعی محسوب نمی­شود.

ماشین حساب استخراج ارزهای دیجیتال؛ محاسبه سودآوری ماینینگ

asic

Innosilicon A۹++ ZMaster

انتخاب دستگاه
نرخ هش
Hash Rate
برق مصرفی به وات
Power consumption (w)
هزینه هر کیلو وات ساعت برق
Cost per KWh
کارمزد استخر استخراج
Pool Fee (%)

سود خالص ماهانه

۰ تومان

محاسبات ماهانه :

هزینه برق مصرفی

قیمت فعلی BTC

$۲۲,۳۲۱.۶۱
۷۰۳,۴۸۸,۰۵۵.۶۵ تومان

درامد روزانه شبکه :

درامد ماهانه شبکه :

درامد سالانه شبکه :

درامد روزانه کل ارزها :

درامد ماهانه کل ارزها :

درامد سالانه کل ارزها :

عضویت در خبرنامه

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال را به صورت لحظه‌ای ببینید و نرخ آن‌ها را به یکدیگر تبدیل کنید. آخرین اخبار، تحلیل‌ها و مقالات حوزه بلاک چین را بخوانید. سبد دارایی خود را با افزودن ارزهای دیجیتال بسازید و ارزش آن را هر لحظه دنبال کنید. با جامعه فارسی‌زبان ارزدیجیتال در مورد توکن‌ها و کوین‌های محبوبتان بحث و گفتگو کنید.

dlnow dlnow

 • برگزیده
  • سوالات متداول
  • ویدئو آموزشی
  • اینفوگرافیک
  • شرایط و قوانین استفاده
  • مبدل قیمت ارز دیجیتال
  • محاسبه سود استخراج
  • قیمت ارز دیجیتال
  • ابزارهای ارزدیجیتال
  • آشنایی با بلاک چین
  • آشنایی با بیت کوین
  • آشنایی با اتریوم
  • صفر تا‌‌ صد امنیت
  • تحلیل قیمت بیت کوین
  • تحلیل قیمت آلت کوین‌ها
  • تحلیل قیمت اتریوم
  • تحلیل فاندامنتال
  • فرصتهای شغلی
  • تبلیغات
  • درباره ما
  • ارتباط با ما

  کلیه حقوق این سایت نزد ارزدیجیتال محفوظ بوده
  و بازنشر محتوا با ذکر منبع بلامانع است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.