اصول استفاده از KPI


یکی از اصول مدیریت بر مبنای هدف، استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت برای اندازه گیری عملکرد و موفقیت در مقابل اهداف تعریف شده است. از دیگر مزایای مدیریت بر مبنای هدف، بهبود انگیزه و مشارکت و بهبود ارتباطات بین مدیریت و کارکنان است.

داشبورد KPI کسب و کار و تعیین شاخص های کلیدی عملکرد

شاخص های کلید عملکرد(KPI) به شما کمک میکند اساسی ترین دارایی و هزینه سازمان خود یعنی کارکنان را بهینه سازی کنید این شاخص ها راهکار مؤثری برای رصد پیشرفت های تیم کاری خود در ارتباط با اهداف و فرایندهای کسب و کار مثل منابع انسانی، پیشرفت های فروش، بازاریابی و یا اهداف فروش را فراهم میکند. مدیریت عملکرد با استفاده از داشبوردهای KPI در اکسل یا سایر نرم افزارها و ارائه تصویری از وضعیت فعلی، روندهای تاریخی بسیار آسانتر می شود و تصمیم گیری بسیار تسهیل میگردد.

این مقاله به بازنگری نحوه شناسایی و بازنگری KPI ، نحوه ساختن داشبورد در اکسل و سایر نرم افزارها و انواع مختلف داشبوردهای KPI و چگونگی استفاده از آنها می پردازد. همچنین یک الگوی رایگان داشبورد در اکسل به شما ارائه می شود.

اگر میخواهید بدانید چرا باید از اکسل برای ساخت داشبورد استفاده کنید این مطلب را بخوانید: داشبورد چیست و چرا از اکسل برای ساخت داشبورد استفاده کنیم

داشبورد KPI کسب و کار چیست؟

یک شاخص کلیدی عملکرد، یک متریک کسب و کار است که به منظور ارزیابی فاکتورهای ضروری برای موفقیت یک سازمان به کار گرفته می شود. شاخص های کلید عملکرد در بین سازمان های مختلف متفاوت هستند. در یک شرکت، KPI ممکن است خالص درآمد و یا شاخص وفاداری مشتری باشد در حالی که KPI یک دولت ممکن است نرخ بیکاری در نظر گرفته شود. هر KPI که انتخاب شود می بایست بر فلسفه وجودی کسب و کار شما تاثیر گذار باشد.

یک داشبورد KPI راهی ساده برای داشتن اطلاع از وضعیت کسب و کار است. این ابزار اطلاعات مورد نیاز برای به اشتراک گذاری با تیم خود و رصد مسیر پیشرفت را به شما ارائه میکند و جایی که نیاز به اصلاح داشته باشد را به شما نشان میدهد.

طراحی داشبورد برای هر سازمان منحصر به فرد است زیرا طراحی هر داشبورد می بایست متناسب با نیازها و فرهنگ آن سازمان باشد. انعطاف پذیری و خلاصه سازی داده ها به منظور ارائه طرحی خوب از اطلاعات و آسان سازی دست یابی و فهم داده ها در تمام سطوح ضروری است.

مخترع داشبورد KPI کسب و کار

پدر KPI و داشبوردهایی که آن را رصد میکنند فردی به نام، پیتر دراکر، نویسنده، فیلسوف، مشاور مدیریت و به گفته خودش “اکولوژیست اجتماعی” است که راههایی که انسان ها خود را سازماندهی میکنند و با هم تعامل دارند را کشف کرد. او متخصصی سازمانی بود که میگفت” یک استراتژی بدون شاخص فقط یک آرزو است و استفاده از شاخص هایی که با استراتژی یکپارچه نشده باشد فقط هدر دادن وقت است”

علارغم وجود فناوری، داشبوردها تا اواخر سال 1990 محبوب نشدند، و تا بعد از اختراع KPI و معرفی کارت امتیاز متوازن s.KAPLAN و DAVID P.NORTON به این توفیق دست نیافتند. امروزه استفاده از داشبوردها، یکی از اجزای اساسی مدیریت بر مبنای هدف (مدلی مدیریتی که تلاش میکند با تعریف اهدافی که مورد توافق مدیریت و کارکنان است و یکپارچه ساختن آن با اهداف سازمانی، عملکرد را بهبود بخشد) را شکل داده است.

یکی از اصول مدیریت بر مبنای هدف، استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت برای اندازه گیری عملکرد و موفقیت در مقابل اهداف تعریف شده است. از دیگر مزایای مدیریت بر مبنای هدف، بهبود انگیزه و مشارکت و بهبود ارتباطات بین مدیریت و کارکنان است.

مزایای یک چارچوب KPI

در مورد بهبود عملکرد و شاخص کلیدی عملکرد، بر اساس گزارش مؤسسه KPI در آمریکا نشان داده شده است که 68% از شرکت کنندگان تأثیر مثبت این عامل را بر روی کسب و کار خود دیده اند. 43% از پاسخ دهندگان در ارزیابی نتایج موفقیت های خود بهبود داشته اند و 33% عنوان کردند که از نتایج استفاده از KPI در تصمیم گیری های خود استفاده کرده اند. یک چارچوب KPI، شاخص های کلیدی مرتبط با هم را در یک گروه قرار میدهد تا ساختاری بهتر ایجاد کند و تلاش ها را بهینه سازی میکند و فهمی از نحوه تأثیر عملکرد KPI مشخص بر روی دیگر KPI ارائه میکند.

ارزیابی شاخص های بین سازمان و فرد و استفاده از اطلاعات با استفاده از یک داشبورد خوب، بسیار آسانتر است. شما میتوانید با استفاده از این ابزار، مقایسه کنید، روندها را در طول زمان ببینید، توزیع ها را مشاهده کنید و ارتباطات بین اجزای مختلف سازمان را مشاهده نمائید. این داشبوردها اشتراک گذاری اطلاعات در بین بخش های مختلف سازمان، حل مسئله منظم، همکاری و پیش بینی را تسهیل میکند.

چگونگی شناسایی و بازنگری شاخص های کلید عملکرد (KPI) شرکت

قبل از شروع به ساخت داشبورد KPI خود ، میبایست KPI خود را شناسایی کنید تا در مورد مشتریان خود و خواسته های آنان اطلاعاتی داشته باشید. به این معنی که کسب و کار خود و اهداف آن را درک کنید، اهداف کسب و کار را به اهداف قابل اندازه گیری تبدیل کنید و KPI برای هرکدام از اهداف انتخاب کنید.

در زیر نکاتی آمده است که می بایست در زمان انتخاب KPI مورد توجه قرار دهید:

شناسایی متریک ها را به صورت تیمی انجام دهید

مشارکت کارکنان اطمینان میدهد که شاخص ها قابل اتکا و واقعی هستند. با استفاده از کارگروهی، کارکنان مشارکت خواهند کرد، فهم روشنی از اهداف به دست می آورند و نحوه ارتباط کار خود را با استراتژی سازمانی درک میکنند و حس بهتری از مشارکت در رسیدن به اهداف به دست می آورند.

از معیارهای s.m.a.r.t استفاده کنید

اهداف s.m.a.r.t به منظور فراهم آوردن ساختار و راهکار در طول یک پروژه و شناسایی هدف از پروژه طراحی می شوند. این شیوه در پیاده سازی اهدافی که با استراتژی سازمانی مرتبط است بسیار مفید است . هر شاخص می بایست : مخصوص اهداف کسب و کار و مشخص باشد ( Specific )، قابل اندازه گیری ( Measurable )، قابل دستیابی ( Attainable )، مرتبط با موفقیت سازمان ( Relevant ) و زمان بندی شده ( Timely ) باشد به این معنی که نتایج به صورت از پیش تعیین شده در بازه های زمانی مشخص قرار گرفته شده باشد.

سه هدف اولویت دار را انتخاب کنید و بیش از سه KPI برای هر هدف نداشته باشید

بر روی اتصال KPI یا شاخص ها با اهدافی که بسیار مستقیم هستند تمرکز کنید و شواهد بیشتری را جمع آوری نمائید.

متریک های زیاد اضافه نکنید

KPI میبایست به صورت فعالی مدیریت شود تا مؤثر باشد. اگرچه ممکن است فشارهایی برای اضافه کردن KPI وجود داشته باشد، متریک میبایست مخصوص عملیات باشد و منحصراً به اهداف مربوط به بهبودی متصل باشد.

به صورت ساختاریافته ای بازنگری را انجام دهید

محیط کسب و کار و دیگر فاکتورها در طول زمان تغییر میکند بنابراین مهم است که چابک باشد. KPI ممکن است نیاز به اصلاح داشته باشد. آنها را مرتبط به اهداف نگه دارید و تعداد آنها را با استفاده از معیارهای smart کم کنید.

از بازنگریها بعنوان فرصتی برای به اشتراک گذاری موفقیتها استفاده کنید.

بازنگری با همکاری اعضای تیم به صورت منظم، فرصتی مناسب برای تقدیر از کارهای بزرگ، بالا نگه داشتن انگیزه و درخواست ورودی است. زمانی که قسمت هایی نیاز به توجه دارد، تیم میتواند ایده هایی ارائه دهد تا فعالیتها به حالت معمول برگردد.

یک طرح خوب داشبورد KPI:

خواندن و فهم آن آسان است.

به روز رسانی آن آسان باشد

محل ذخیره ای برای روند های تاریخی و تصاویر فعلی

اطلاعات را به بهترین شکل ارائه دهید

به صورتی ساخته شود که تصمیم گیری در لحظه را امکان پذیر سازد

انواع داشبوردهای KPI

حال که KPIهای خود را میدانید، میتوانید شروع به ارائه اطلاعات بزرگ در سازمان خود در یک صفحه نمایش کنید. از جدول ها، نمودارهای خطی، نمودارهای میله ای و شاخص ها برای رصد KPI استفاده کنید. داشبورد شما نقاط داده ای را که موجب رشد در کسب و کار شما می شود را مستحکم و اتوماتیک میکند.

سه نوع اصلی از داشبوردها وجود دارد:

 • داشبورد استراتژیک/ اجرایی: مدیران در تمام سطوح سازمان میتوانند اطلاعات لازم خود را در مورد سلامت سازمان ببینند و پتانسیل های موجود برای گسترش و بهبود سازمان را شناسایی کنند. این داشبوردها تمام اطلاعات لازم را برای تصمیم گیری های پچیده ارائه نمیکنند ولی می بایست به صورت روشنی فرصت ها را برای تحلیل های بعدی شناسایی کنند.
 • داشبورد تحلیلی: با مقایسه بین زمان و متغیرهای چندگانه از داده ها برای فهم روندها استفاده می شود. داشبوردهای تحلیل اغلب اطلاعات بیشتری نسبت به داشبوردهای استراتژیک یا عملیاتی را شامل می شود. در حالی که داشبوردهای تحلیل می بایست تعامل بین داده ها از جمله مشاهده داده ها با جزئیات فزاینده را تسهیل کنند، توان آنها در مقایسه داده ها در زمان های مختلف و با متغیرهای چندگانه می بایست حتما حفظ شود.
 • داشبورد عملیاتی: این داشبورد در زمان واقعی فعالیت میکند تا کاربر را از انحراف از نرمال هشدار دهد. این داشبوردها می بایست هشدارهای خاصی به کاربر بدهد و اطلاعات لازم برای برگشت به نرمال را سریعاً در اختیار آنها قرار دهد.

میتوانید از KPI کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به ترتیب برای سطح مدیران اجرایی، سطح مدیریت و سطح کارکنان استفاده کنید. KPI را دائماً تست کنید و ارزیابی نمائید تا رشدی را در کسب و کار خود ایجاد کنید.

قالب های داشبورد KPI در اکسل

برای آشنایی با مزیت های استفاده از اکسل برای ساخت داشبوردها، مطلب داشبورد چیست و چرا از اکسل برای ساخت داشبورد استفاده کنیم را مطالعه کنید.. این قالب به شما امکان میدهد که KPI های چندگانه را به صورت نموداری و جدولی ببینید. شما میتوانید متریک ها و میانگین ها و اهداف را به ازای هر KPI با یکدیگر مقایسه کنید نمودارهایی برای اهداف و بودجه واقعی، کل بودجه و درآمد واقعی، درآمد کل، سود حاشیه ای و نرخ بدهی به دارایی وجود دارد.

در این قالب دو پنجره وجود دارد: یک کاربرگ برای داشبورد KPI و تمام نمودارهای آن و کاربرگ دیگری برای داده های KPI جایی که میتوانید داده های خام خود را که داشبورد را می سازند، اضافه و اصلاح کنید. میتوانید به پنجره داده رفته و تمام KPI و داده ها را تغییر دهید و اطلاعات مربوط به سازمان خود را در آن وارد کنید. هر جدول فرمول های تعیین شده ای دارد که در ستون ها اعمال می شود و همچنین متغیرهایی مثل سود حاشیه ای و… را محاسبه میکند.

شاخصهای کلیدی عملکرد(KPIs) محتوا چیست و چرا اهمیت دارند؟

شاخصهای کلیدی عملکرد(KPIs) محتوا میتوانند بیشتر برای شناسایی و شکل دادن به استراتژی محتوای کلی شما استفاده شوند. با انتخاب KPI های مناسب.

منتشر کننده رایا مارکتینگ

رویایتان را در تولید محتوا به واقعیت می رسانیم. رایا مارکتینگ با بکارگیری بیش از 7000 نویسنده متخصص در تمامی زمینه های کسب و کار، برگزاری آزمون تخصصی نویسنده سئوکار، دیتاماینینگ و مدیریتی ویژه توانسته است علاوه بر حفظ و کنترل کیفیت، هزینه تولید محتوا را برای بازاریابی محتوایی سایتتان به طرز قابل ملاحظه ایی کاهش دهد. تولید محتوا در تمامی زمینه های کسب و کار به بیش از 7 زبان زنده دنیا تولید و ترجمه میگردد.

در اینجا رایجترین شاخصهای کلیدی عملکرد(KPIs) محتوا و آنچه آنها میتوانند برای کمک به شما در بازاریابی دیجیتال موفقتر انجام دهند، آورده شده است.

شاخصهای کلیدی عملکرد(KPIs) محتوا

شاخصهای کلیدی عملکرد(KPIs) محتوا، یا تلاشهای بازاریابی محتوایی شما را به ثمر میرسانند یا باعث شکست این تلاشها میشوند.

زیرا وقتی شاخصهای کلیدی عملکرد(KPIs) محتوا را که در گزارش مستعمر شما استفاده میشوند و همچنین استراتژی کلی محتوا را در نظر نگیرید، ممکن است در سنجش دچار اشتباهاتی شوید که در نهایت تلاشهای بازاریابی محتوا و سئو شما را به خطر می اندازد.

هنگامیکه شاخصهای کلیدی عملکرد نادرست را در نظر می گیرید یا به آنها ارجاع می دهید، همچنین بر اساس نتیجه ای که معلوم نیست، درست باشد یا نه، تصمیم گیری میکنید.

هنگامیکه این نتایج گزارش میشود، عدم قطعیت میتواند به استراتژی محتوای شما وارد شود و در نهایت میتواند موفقیت شما را از مسیر خارج کند.

بیایید نگاهی به رایجترین شاخصهای کلیدی عملکرد(KPIs) محتوا و آنچه آنها میتوانند برای کمک به شما در بازاریابی دیجیتال موفقتر انجام دهند، بیندازیم.

شاخصهای کلیدی عملکرد(KPIs) محتوا برای بازاریابی آنلاین به چهار دسته تقسیم میشوند :

• معیارهای تجارت و تبدیل

• معیارهای تعامل اجتماعی

• معیارهای تعامل کاربر

اولین باکت شاخص کلیدی عملکرد : معیارهای سئو

معیارهای سئو همه معیارهایی هستند که در باکت سئو قرار می گیرند :

• رتبه بندی و موقعیت SERP

• کلیک های ارگانیک

• نرخ کلیک ارگانیک (CTR)

• و خیلی از موارد دیگر

و سئو معمولا از این معیارها برای گزارش افزایش عملکرد در نتایج جستجو استفاده میکند و معمولا این موارد را به مشتری، سهامداران شرکت یا رئیس خود گزارش میدهد.

این KPI ها ارزشمند هستند زیرا میتوانند مواردی مانند موارد زیر را دنبال کنند :

• عملکرد یک سایت در نتایج جستجو.

• دسترسی ارگانیک آنها (یا چه میزان سهم بازار را از نظر عبارات کلیدی بدست می آورند.)

• چند نفر در حال بازدید سایت هستند.

• مردم چقدر زمان صرف گشتن در سایت میکنند.

• و معیارهای مفید دیگر

وقتی این معیارها، نادرست گزارش شوند، نتیجه میتواند فراخوانی سنجشها و تصمیمات استراتژیک نادرست باشد. این برای پیاده سازی سئو به طور کلی خوب نیست.

مثلا وقتی شما متوجه شدید، کاربری زمان زیادی را در سایت گذرانده است، زیرا یک ماه محتوای خاصی را دنبال میکرده، اما در ماه بعد اینطور نبوده است.

در حالیکه عوامل زیادی میتوانند عامل این مشکل باشند، مهم است که خطاهای فنی و مسائل خاص مرتبط با آن را ایجاد کنیم.

این مورد ممکن است به دلیل شرایط فصلی باشد، بسته به نوع وب سایتی که با آن سروکار داریم.

اگر بر اساس معیارهای یک ماهه بدون در نظر گرفتن کل 12 ماه (یا حتی داده های چند ساله) تغییری ایجاد کردید، میتوانید به صراحت بگویید که، جنبه فصلی را در نظر نگرفته اید و این میتواند برای آینده بد باشد. اکنون شما بر اساس مفروضات نادرست در مورد معیارهای خاص در حال اجرا، اجرای کاملا درست را از دست داده اید.

KPIs

دومین باکت شاخص کلیدی عملکرد : معیارهای تجارت و تبدیل

این نوع معیارها برای محاسبه جنبه تجاری امور بسیار مفید هستند.

آنها به شما اطمینان میدهند که معیارهای وب سایت به مهمترین معیار تجاری تبدیل میشود و همچنین تعیین میکنند که آیا یک شرکت میتواند به حیات خود ادامه دهد یا نه، در واقع منظور همانROI یا بازگشت سرمایه است.

خودمان را گول نزنیم. سئو، بازاریابی محتوا یا بازاریابی رسانه های اجتماعی، همانطور که اصول استفاده از KPI تلاشهای خلاقانه هستند، تلاشهای تجاری نیز هستند.

این تلاشها باید به طور دقیق، مختصر و به گونه ای گزارش شوند که ROI مناسب را به کسانیکه مطلع و مسئول هستند، برگرداند.

این مورد به یک کسب و کار اجازه میدهد تا درهای خود را باز نگه دارد، به طوریکه بتواند در آینده خیلی زود به فعالیت خود ادامه دهد.

در اینجا مثالی از نحوه بازاریابی محتوا که میتواند ROI را از طریق بازاریابی محتوا ردیابی کند، آورده شده است :

مثلا می خواهید بازاریابی محتوا را بر اساس عبارات کلیدی با استراتژیهای اجرای محتوای خاصی، در نظر بگیرید. چگونه ROI را ردیابی میکنید؟

یک مثال این است که از عبارات کلیدی استفاده کنید و همیشه از عملکرد آنها در قالب جستجوهای زیاد اطمینان حاصل کنید.

و همیشه مطمئن شوید که از عبارات کلیدی درست در جایی از صفحه که بهینه سازی شده، استفاده کرده اید.

چند ماه بعد، هنگامیکه گزارش معیارهای محتوا و ROI را تکمیل کردید، میتوانید گزارش دهید که آیا خود محتوا به شیوه ای موثر اجرا شده است یا نه؟

نتیجه نهایی پس از ترجمه کلمات کلیدی بدست آمده در تبدیل و در نهایت محاسبه نتایج نهایی بازگشت سرمایه (ROI) با استفاده از فرمول ROI حاصل میشود :

سود خالص / کل سرمایه گذاری * 100 = ROI

نکته اصلی این است که همیشه مطمئن شوید که میتوانید عملکرد این عبارات کلیدی را به طریقی ردیابی کنید.

اگر جستجوی زیادی وجود نداشته باشد، قطعا معیارهای دیگری وجود دارد که با افزایش عملکرد مثبت (مانند CPC - هزینه هر کلیک در سمت PPC - یا رقابت در بازار) مرتبط است، این میتواند شاخصی باشد که عبارت کلیدی به اندازه کافی رقابتی است و به عنوان یک کلمه کلیدی سئو، قابل استفاده است.

اما، صرف استفاده از یک کلمه کلیدی فقط به دلیل اینکه مورد هدف کاربر بهتر، بدون جستجوی بیشتر است، یک اشتباه مهلک است. یک سئوی هوشمند بهتر است کلمه کلیدی با هدف پایین تر را انتخاب کند اما در عوض دارای جستجوی بیشتر، برای کمک به ردیابی آسانتر و گزارش نتایج باشد.

یکی دیگر از معیارهای تبدیل مشاغل که باید به آن توجه کنید شامل نرخ تبدیل است.

نرخ تبدیل، طرف دیگر نحوه عملکرد محتوا را، به شما نشان میدهد.

اگر محتوایی در سایت خود دارید که نرخ تبدیل پایینی دارد و افراد به ندرت برای سرویس گرفتن از سایت شما، عضو میشوند، ممکن است زمان آن فرا رسیده باشد که تست A/B را در نظر بگیرید تا مشخص شود کجا میتوان پیشرفتهایی را داشت تا از بهبود محتوا در جهت مثبت اطمینان حاصل کرد.

هنوز، یک معیار مهم دیگر برای نگه داشتن تب های گزارش، شامل بررسیها (Reviews) وجود دارد. این یک تاکتیک مهم مدیریت اعتبار تجاری است که میتواند عملکرد وب سایت شما را ایجاد یا خراب کند.

بررسیها (Reviews) تصوری از کسب و کار شما، برای مشتریان بالقوه ایجاد میکند. این تصور میتواند مشتریان را وادار به تجارت با شما کند یا آنها را از شما دور کند.

در اینجا یک مثال از یک تجارت وجود دارد که وقتی اصول مدیریت اعتبار تجاری اعمال نشود، نمیتواند به حیات خود ادامه دهد :

کتی یک سال است که کسب و کار دارد و در این مدت فقط نقدهای حرفه ای و عالی برای محصول و خدمات خود دریافت کرده است. یک کارآفرین بزرگ از شرکت Fortune 500 با سرویسها و خدمات کتی روبرو میشود و تحت تأثیر همه نقدهای مثبت در مورد او قرار می گیرد.

این نقدهای مثبت، منجر به عقد قرارداد با یکی از شرکتهای برتر جهان و پیروزی بزرگ برای کتی میشود.

فقط همین یک قرارداد، درآمد او را به بیش از صدها هزار دلار در سال رساند، به دلیل اینکه او مراقب اظهار نظرات در مورد خود بوده است.

تارین بیش از چهار سال است که شغل بی نظیری دارد، اما اتفاقات مثبتی برای او رخ نداده است. دیدگاه او نسبت به مشتریان بسیار وحشتناک است، به طوریکه آنها یک سال است که از او شکایت کرده اند.

پس از شکایات فراوان و تأیید شکایات، هیئت مدیره اداره، او را اخراج میکند.

این یکی از نمونه هایی است که در آن شهرت منفی، بدون هیچ گونه مدیریت اعتبار تجاری، برای کاهش خطر، میتواند نتیجه بسیار منفی برای صاحب کسب و کار ایجاد کند.

بسیاری از این معیارهایی که ما در اینجا در مورد آنها بحث میکنیم در فیلدهای مشابه قرار می گیرند و وقتی آنها به درستی مورد توجه قرار نگیرند، میتوانند موفقیت یک استراتژی بازاریابی آنلاین را با شکست مواجه کنند.

استراتژی کلی محتوا

سومین باکت شاخص کلیدی عملکرد : معیارهای تعامل اجتماعی

وقتی به معیارهای تعامل اجتماعی فکر میکنیم، معمولا به معیارهای مرتبط با رسانه های اجتماعی مانند فیسبوک، توییتر، لینکدین و اینستاگرام فکر میکنیم.

اما آیا میدانید معیارهای تعامل اجتماعی میتواند یک استراتژی بازاریابی آنلاین را ایجاد کند یا شکست دهد؟

در مورد آن فکر کنید : تعامل اجتماعی یک روش اصلی برای افزایش دسترسی یک برند به مشتریان آنلاین است، زیرا این جایی است که افراد واقعی آنلاین می مانند تا با طرفداران تجاری، افراد مشهور و دوستان خود ارتباط برقرار کنند، گپ بزنند و در جریان امور قرار گیرند.

این چیزی فراتر از یک پلتفرم اجتماعی است که باعث یک انفجار در ارتباطات اجتماعی شده است.

اطمینان از اینکه معیارهای تعامل اجتماعی مناسب را جمع بندی کرده اید، بخش مهمی در گزارش میزان اثربخشی KPI محتوای شما است.

به عنوان مثال : شما می خواهید از محبوب ترین محتوایی که بخش بازار شما مصرف کرده، گزارش دهید. بخش بازار شما جدیدترین قطعه محتوا ، یک قطعه 7000 کلمه ای را، بیش از 5000 بار خوانده، جدیدترین قطعه شما را 2500 بار در فیسبوک ، 2700 بار در توییتر و 1700 بار در لینکدین به اشتراک گذاشته.

این ارقام چه چیزی به ما میگوید؟

با نگاهی به محتوا، می بینیم که برای بازار ما، یک محتوای 7000 کلمه ای در نهایت با مخاطبان رو به رشد ما عملکرد بسیار خوبی داشته است. این نشان میدهد که مخاطبان ما محتوای پرمغز با موضوع مرتبط را، ترجیح میدهند و هنگامیکه این محتوا به دست افراد مناسب برسد، آن را به اشتراک می گذارند.

این یکی از نمونه های گزارش KPI موثر است، در کنار معیارهای مختلفی که مورد بررسی قرار میدهیم، این معیار به ما کمک میکند تا استراتژی محتوای خود را برای دفعات بعدی شکل دهیم و به طور خاص به ما می گوید که چگونه محتوای خود را برای مخاطبان خود طراحی کنیم.

همچنین، اشتباه در سنجش ممکن است زمانی رخ دهد که، سایر معیارهای کمک کننده را در نظر نگرفته باشید : مثلا محتوای ما یک محتوای بسیار موثر در مورد بسته بندی تعطیلات کریسمس بود که در ماه دسامبر به اشتراک گذاشته شد.

عدم جستجوی این اطلاعات میتواند شما را گمراه کند که باور کنید تمام مطالب وبلاگ شما باید به شیوه ای مشابه نوشته شوند. در حالیکه این یک مثال فاحش است، چیزی است که اغلب اتفاق می افتد.

باز هم متذکر میشویم که، در نظر گرفتن همه اطلاعات، به ویژه هنگام تصمیم گیری بر اساس دادههای گزارش KPI محتوا، به شما کمک میکند انتخابهای بهتر و آگاهانه تری در مورد اقدامات بعدی در استراتژی محتوای خود داشته باشید.

چهارمین باکت شاخص کلیدی عملکرد : معیارهای مشارکت کاربر

این معیارها برای KPI های عملکرد وب سایت مهم هستند زیرا به ما می گویند محتوا چقدر کارایی دارد و چقدر در جذب ترافیک و افراد به وب سایت شما موثر است.

مواردی مانند نرخ تبدیل، زمان سپری شده در صفحه، نرخ پرش (بانس) و نمایش صفحات را میتوان منحرف کرد یا به اشتباه گزارش داد، که منجر به اشتباهاتی در سنجش در مورد مکان بعدی در استراتژی کلی محتوای وب سایت میشود.

اینجا یک مثال وجود دارد :

بیایید محتوایی را که بیش از 5000 بار به اشتراک گذاشته شده است، در نظر بگیریم. نگاهی به نرخ تبدیل، نرخ تبدیل بسیار بالایی را نشان میدهد که بیش از 50 درصد است، به این معنی که به احتمال زیاد ما در نتیجه، 2500 تا فروش خدمات، داشته ایم.

اما اگر بعد از ثبت سفارش، عمیقتر به معیارهای تعامل کاربر در قسمت ثبت سفارش بپردازید، متوجه میشوید که این 2500 نمونه خدمات، فقط توسط یک نفر خریداری شده و نه 2500 فروش، برای 2500 نفر.

این بدان معناست که یک نفر از 5000 اشتراک گذاری ، 2500 نمونه از خدمات را خریداری کرده است. حالا دیگر این تعامل چندان چشمگیر نیست؟

در اینجاست که اشتباهات در سنجش و پیشبرد استراتژی محتوای شما میتواند مشکل باشد، زیرا اگر این بعد اضافی را در نظر نگیرید، به طور قطعی میتوانید مشاهده کنید که 2500 فروش از یک سرویس تکمیل شده است، اما فقط توسط یک نفر تکمیل شده است.

اینجاست که چیزهایی مانند اهداف در Google Analytics یا پارامترهای UTM میتوانند نقش آفرینی کنند.

با پیوند دادن معیارهای تبدیل اجتماعی به تکمیل اهداف در Google Analytics ، میتوانید به طور موثرتری در مورد چگونگی تکمیل فروش این خدمات از طریق معیارهای تعامل کاربران واکاوی کنید. معیارهای تعامل کاربران نیز برای پی بردن به آنچه افراد به طور فیزیکی در سایت شما انجام میدهند مفید است.

به عنوان مثال، اگر متوجه شدید که بیشترین ترافیک از گوگل در 10000 صفحه معتبر مشاهده میشود، اما 25000 صفحه در سایت دارید، میدانید که باید 15000 صفحه را که هیچ ارزشی ندارد، کاهش دهید.

اما اگر شما سایتی با 25000 صفحه دارید و همه این 25000 صفحه، ترافیک دریافت میکنند، اما مردم زمان بیشتری را نسبت به صفحات دیگر صرف میکنند، دیگر میدانید که باید تست A/B انجام دهید.

هدف از تست A/B این است که بفهمید چگونه میتوانید صفحات باقی مانده خود را به اندازه کافی جالب کنید تا این ترافیک زیاد شده و در نهایت در سایت شما تبدیل شود.

چرا شاخصهای کلیدی عملکرد(KPIs) محتوا مهم هستند و چرا برای استراتژی محتوای کلی شما اهمیت دارند؟

بسیاری از شاخصهای کلیدی عملکرد(KPIs) محتوا برای گزارش نحوه عملکرد محتوای شما به صورت آنلاین در دسترس هستند. این KPI ها میتوانند بیشتر برای شناسایی و شکل دادن به استراتژی محتوای کلی شما استفاده شوند.

با انتخاب KPI های مناسب، جمع آوری داده های مناسب و رسیدن به نتایج صحیح بر اساس آنچه شاخصهای کلیدی عملکرد(KPIs) محتوا به شما می گویند، میتوانید استراتژی سئوی خود را مطابق با انتظارات مخاطبان و آنچه در نهایت برای موفقیت صرف خواهند کرد، تنظیم کنید.

وقتی این کار را به صورت موثر و اصولی انجام دهید، در دراز مدت شما را به موفقیت میرساند.

همچنین میتوانید در نهایت آنچه را که برای موفقیت استراتژی محتوای شما لازم است و رقابت شما را در فضای دیجیتال از بین میبرد، تعیین کنید.

هیچکس هیچگاه، بدون داده های مناسب و درست برای پشتیبانی از نتایج خود، موفق نشده است. KPIهای مناسب در گزارشهای امروز بسیار مهم هستند و میتوانند موفقیت شما را ایجاد کنند یا با شکست مواجه کنند.

هدیه رایا مارکتینگ به شما

از آنجاییکه ارائه محتوای با کیفیت (از نظر کپی نبودن، قدرت انتقال مفاهیم، سئو و تخصصی بودن) بزرگترین دغدغه رایا مارکتینگ می باشد، همواره خودمان را در معرض تست شما کارفرمایان گرانقدر قرار می دهیم. از این رو می توانید درخواست نمونه محتوای رایگان با کلمه کلیدی یا عنوان مد نظرتان را بدهید تا پس از دریافت یک تا دو نمونه محتوا به راحتی بتوانید تصمیم گیری بفرمایید.

فرم درخواست محتوای هدیه

توصیه رایا مارکتینگ به شما:

تولید محتوا را جدی بگیرید، تمامی سایتهای برتر مثل دیجی کالا، زومیت، بامیلو، تبیان، ورزش 3 و غیره با تولید محتوای یونیک و فراوان به موفقیت رسیدند، شما نیز با تعیین استراتژی درست و تولید محتوای منظم و مداوم می توانید موقعیت بازاریابی اینترنتی خود را ارتقا دهید.

رویایتان را در تولید محتوا به واقعیت می رسانیم. رایا مارکتینگ با بکارگیری بیش از 7000 نویسنده متخصص در تمامی زمینه های کسب و کار، برگزاری آزمون تخصصی نویسنده سئوکار، دیتاماینینگ و مدیریتی ویژه توانسته است علاوه بر حفظ و کنترل کیفیت، هزینه تولید محتوا را برای بازاریابی محتوایی سایتتان به طرز قابل ملاحظه ایی کاهش دهد. تولید محتوا در تمامی زمینه های کسب و کار به بیش از 7 زبان زنده دنیا تولید و ترجمه میگردد.

انتخاب شاخصهای کلیدی عملکرد (KPIs) مناسب برای محتوا

در حالیکه ایجاد محتوا برای استراتژی بازاریابی هر تجارتی ضروری است، اما بهترین نتایج را به طور کامل تضمین نمیکند .برای موفقیت در بازاریابی محتوا، ابتدا.

انتخاب شاخصهای کلیدی عملکرد (KPIs) مناسب برای محتوا

انتخاب شاخصهای کلیدی عملکرد (KPIs) مناسب برای محتوا

منتشر کننده رایا مارکتینگ

رویایتان را در تولید محتوا به واقعیت می رسانیم. رایا مارکتینگ با بکارگیری بیش از 7000 نویسنده متخصص در تمامی زمینه های کسب و کار، برگزاری آزمون تخصصی نویسنده سئوکار، دیتاماینینگ و مدیریتی ویژه توانسته است علاوه بر حفظ و کنترل کیفیت، هزینه تولید محتوا را برای بازاریابی محتوایی سایتتان به طرز قابل ملاحظه ایی کاهش دهد. تولید محتوا در تمامی زمینه های کسب و کار به بیش از 7 زبان زنده دنیا تولید و ترجمه میگردد.

آیا استراتژیهای بازاریابی B2B یا B2C را برای تجارت خود دارید، یا اینکه عهده دار یک نهاد بازاریابی هستید، شاید هم به عنوان یک ناشر فعالیت میکنید، ما نمیدانیم؟ در هر صورت نگران نباشید، این راهنما به شما نشان میدهد که کدام شاخصهای کلیدی عملکرد (KPIs) برای کسب و کار شما مهمتر هستند.

شاخصهای کلیدی عملکرد (KPIs)

هر کمپین بازاریابی دیجیتال دارای شاخصهای کلیدی عملکرد (KPIs) است. بیشتر اوقات، سودآوری یک عامل اصلی در KPI ها است.

در هر کمپین بازاریابی دیجیتال، چندین کانال دارید و هر کانال به استراتژیها و تاکتیکهای متفاوتی نیاز دارد. بسیاری از این کانالها با محتوا سروکار دارند.

در دنیای سئو ، ممکن است عبارت "محتوا پادشاه است" را شنیده باشید.

در حالیکه محتوا تنها ابزاری نیست که باید از آن استفاده کنید، اما همچنان نقش اساسی در استراتژی بازاریابی دیجیتال شما ایفا میکند.

با این حال، اندازه گیری موفقیت محتوای شما همیشه ساده نیست.

این راهنما به عنوان مرجعی در مورد نحوه انتخاب KPIs مناسب برای اندازه گیری دقیق موفقیت عمل میکند.

از آنجا که مشاغل مختلف از محتوا به روشهای مختلف استفاده میکنند، KPI ها ممکن است بر این اساس متفاوت باشند.

همین امر در مورد بازیگران نقشهای مختلف در فرایند بازاریابی دیجیتال صادق است، که ممکن است بخواهند KPI های مختلف را مدیریت کنند.

چه کسی می خواهد شاخصهای کلیدی عملکرد (KPIs) محتوای شما را بشناسد

قبل از استفاده از هریک KPI ها در محتوا، مهم است که تعیین کنید چه کسی باید در مورد KPI های شما بیشتر بداند.

اینکه بدانید چه کسانی باید از این KPI ها استفاده کنند، دیدگاه خوبی به شما در مورد اینکه کدام نوع برای کمپین شما مفیدتر است، خواهد داد.

ما چهار نوع مختلف سازمان را بررسی خواهیم کرد :

• رابطۀ تجاری میان شرکت با مشتریان (B2C)

• رابطۀ تجاری میان شرکت با شرکت (B2B)

• یک نهاد بازاریابی

برای هر معیاری که این شرکتها در پیش می گیرند، مجموعه ای از معیارهای پشتیبانی وجود دارد.

به عنوان مثال، در یک شرکت بزرگ B2B، مدیران اصلی ممکن است بخواهند معیارهایی را که سود کمپین بازاریابی محتوایی آنها را افزایش میدهد، پیگیری کنند. با این حال، مدیر بازاریابی میخواهد بررسی کند و ببیند چه نوع ترافیک آنلاینی دریافت میکند و این ترافیک از کجا ناشی میشود.

بسته به سطح دانش مدیران برای درک معیارها، KPI ها ممکن است برای برخی از سازمانها به لایه عمیق تری برسد. برخی فقط به معیارهای اصلی علاقه مند هستند و معیارهای حمایتی را نادیده می گیرند و بعضی به تمام سطوح معیارها توجه دارند.

هر شرکتی میتواند همه معیارها را پیگیری کند، اما اهداف اصلی آنها میتواند به سازماندهی KPI های شخصی با توجه به اهمیت آنها کمک کند.

این مقاله چهار دسته مختلف سازمانی و شاخصهای کلیدی عملکرد (KPIs) اصلی را برای ردیابی موفقیت آنها مورد بررسی قرار میدهد. ما همچنینKPI های پشتیبانی کننده که دیدگاه بیشتری را ارائه میدهند، پوشش میدهیم.

در حال حاضر، شما باید بیشتر با این KPI های خاص آشنا شوید. این مقاله تعاریف یا روشهای اندازه گیری KPI را پوشش نمیدهد و بیشتر بر میزان اهمیت KPI های خاص برای انواع مختلف مشاغل تمرکز خواهد کرد.

شاخصهای کلیدی عملکرد (KPIs) محتوای (B2C)

برای شرکتهای B2C ، هدف اصلی اغلب فروش بیشتر محصولات یا خدمات به مشتریان است. بنابراین، مهمترین معیارهای میزان فروش و درآمد را اندازه گیری میکنند. این شاخصهای کلیدی عملکرد (KPIs) میزان درآمد آنها را اندازه گیری میکند.

معیارهایی که با سود کسب و کار رابطه مستقیم دارد،KPI های اصلی هستند. اینها با KPI های 5 ستاره زیر برچسب گذاری شده اند.

شاخصهای کلیدی عملکرد (KPIs) محتوای (B2C)

شاخصهای کلیدی عملکرد (KPIs) ثانویه ممکن است به طور مستقیم نشان دهنده سود شرکت نباشند، اما وقتی بهبود قابل توجهی در این KPI ها مشاهده میکنید، معمولا یک قدم از فروش عقب می مانید. توسعه این KPI های ثانویه معمولا به معنی توسعه KPI های اصلی است.

بسته به اندازه شرکت، این موارد میتواند متفاوت باشد. یک سازمان بزرگ دارای چندین سهامدار است و مدیران اصلی احتمالا فقط به KPI های اصلی توجه میکنند.

برای سازمانهای کوچکتر، جاییکه کارکنان نقشهای متعددی را ایفا میکنند، بسیاری از افراد در شرکت ممکن است به KPI های ثانویه علاقه مند باشند زیرا میتوانند ثمره تلاشهای بازاریابی خود را ببینند.

شاخصهای کلیدی عملکرد (KPIs) محتوای (B2B)

از آنجا که شرکتهای B2B بیشتر بصورت شراکتی عمل میکنند، چرخه تجاری بسیار بیشتر طول میکشد و بسته شدن یک فروش واحد ممکن است ماهها طول بکشد.

جلسات بیشتری بین شرکتها، نمایش محصولات، امضای توافق نامه های عدم افشای اطلاعات (NDA) و مذاکره بر سر شرایط وجود دارد.

برای شرکتهایی مانند B2B، جدا از توجه به معیارهای مربوط به فروش و درآمد، اهداف معمولا از طریق تولید لید (مشتریان بالقوه) اندازه گیری میشوند.

هنوز میتوان لیدها را تبدیل نامید، اگرچه لزوما محصول یا خدماتی را در تبدیل، به فروش نمی رسانند اما همچنان اطلاعات ارزشمند ارتباط اصول استفاده از KPI با مشتری هدف را، جمع آوری میکنند.

شاخصهای کلیدی عملکرد (KPIs) محتوای (B2B)

همه شرکتهای B2B بزرگ نیستند، با این حال، اغلب این مورد وجود دارد.

معمولا شرکتهای بزرگتر یک بودجه بازاریابی دارند که بخشی از آن صرف تبلیغات آنلاین، پستهای تحت حمایت اجتماعی یا هر کانال بازاریابی دیجیتال میشود. شرکتهای B2B اغلب علاقه مند هستند که میزان تأثیرگذاری این کمپینها را اندازه گیری کنند.

شاخصهای کلیدی عملکرد (KPIs) محتوای نهاد بازاریابی

نهادهای بازاریابی از محتوا به روشهای مختلف، از رسانه های اجتماعی یا پستهای وبلاگ گرفته تا پرسشنامه استفاده میکنند. این تلاشهای ترکیبی، همه در فروش سهیم هستند، اما آنچه آنها می خواهند ببینند این است که کمپینهای شخصی چقدر موثر هستند.

گاهی اوقات، این استراتژیها در مراحل اولیه قیف بازاریابی هنگامیکه محصول یا خدمات مشتری به منظور افزایش آگاهی از نام تجاری به مخاطبان جدیدی معرفی میشود، کار میکنند.

شاخصهای کلیدی عملکرد (KPIs) محتوای نهاد بازاریابی

بسیاری از شاخصهای کلیدی عملکرد (KPIs) ذکر شده برای شرکتهای B2B و B2C همان KPI های برتر برای نهادها هستند، اما با بسیاری از KPI های ثانویه متفاوت هستند.

همچنین، توجه داشته باشید که محتوایی که یک نهاد بازاریابی دیجیتال ایجاد میکند ممکن است همیشه منجر به تبدیل نشود. گاهی اوقات محتوای ایجاد شده توسط آژانسها به منظور افزایش آگاهی از نام تجاری است.

در سئو، هدف بازاریابی محتوا ایجاد محتوایی است که افراد مایل به اشتراک گذاری و لینک دادن هستند تا پیوندهای ورودی بیشتری دریافت کنند. این محتوا همچنین میتواند در رسانه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شود یا اصول استفاده از KPI به پخشهای مطبوعاتی و کمپینهای ایمیل متصل باشد.

حتی اگر این محتواها شروع به ویروسی شدن (فراگیر شدن) کنند و در رسانه های اجتماعی پرطرفدار باشند، همیشه منجر به تبدیل نمیشوند. با این حال، آنها آگاهی ارزشمندی از برند ایجاد میکنند که میتواند منجر به رتبه بندی بالاتر در SERP شود.

از نقطه نظر KPI ، شرکتها همچنین باید محبوبیت کمپینهای بازاریابی محتوایی خود را علاوه بر معیارهای مربوط به فروش و درآمد اندازه گیری کنند.

شاخصهای کلیدی عملکرد (KPIs) محتوای ناشر

شرکتهای خبری، مجلات سرگرمی آنلاین و صاحبان وبلاگ عمدتا از تبلیغات سود می برند. برای فروش بیشتر تبلیغات، سایت آنها باید برای تبلیغ کنندگان جذابیت بیشتری داشته باشد.

شاخصهای کلیدی عملکرد (KPIs) محتوای ناشر

برخی از ناشران همچنین اشتراک پولی دارند و درآمد حاصل از تبدیلهای آنلاین را پیگیری میکنند.

مهمترین شاخصهای کلیدی عملکرد(KPIs) برای ناشران آنهایی هستند که ثابت میکنند سایت آنها بازدیدکنندگان زیادی دارد. گاهی اوقات ناشران هنگام صحبت با تبلیغ کنندگان احتمالی در سایت خود، از آن به عنوان "کره چشم" یاد میکنند.

ترافیک، معیار اصلی است که نشان میدهد تعداد بازدیدکنندگان شما در سایت شما چقدر است. اشتراکهای اجتماعی نیز مهم است زیرا میتواند این دید را افزایش دهد.

در شاخصهای کلیدی عملکرد(KPIs) رایج متوقف نشوید

شاخصهای کلیدی عملکرد (KPIs) اصلی ذکر شده برای هر نوع از مشاغل، احتمالا رایج ترین KPI هایی هستند که توسط این واحدها مورد استفاده قرار می گیرند، زیرا به راحتی با اهداف و مقاصد آنها مرتبط هستند. این شاخصهای کلیدی عملکرد (KPIs) نشان دهنده موفقیت در نگاه کلی هستند.

با این حال، هر کسی همیشه میتواند شیرجه عمیق تری بکشد و KPI های دیگر را بیشتر بررسی کند.

همه چیز بستگی به دانش خود شما در مورد نحوه عملکرد محتوای شما برای شما دارد و اگر میتوانید بر اساس دیدگاههای به دست آمده از سایر KPI ها تغییر ایجاد کنید، تا اوضاع بهتر شود.

برای مشاهده لیست کاملی از همه KPI هایی که در اینجا و همچنین در اصول استفاده از KPI مطالب قبلی مورد بحث قرار گرفته اند، میتوانید به جدول زیر مراجعه کنید.

جدول شامل 5 ستاره است که در آن پنج KPI دارای اولویت بیشتری هستند. با این حال، اگر در شرکت خود چندین نقش را برعهده دارید و با بازاریابان دیجیتالی کار میکنید، میتوانید به ستاره های پایینتر این جدول نیز توجه کنید.

شاخصهای کلیدی عملکرد (KPIs) رایج

علاوه بر این، هر شرکتی خدمات خود را به روشی منحصر به فرد به بازار عرضه میکند. این جدول راهنمای قطعی برای اهمیت همه KPI ها نیست. شاخصهای کلیدی عملکرد (KPIs) با یک یا دو ستاره در این لیست میتواند برای شرکت شما بسیار مهم باشد، اما برای شرکت دیگر اصلا مهم نباشد.

تنها روش نادرست استفاده از KPI زمانی است که اقدامات خود را بر اساس آنچه در جهت مثبت حرکت میکند انتخاب کنید، نه آنچه که موفقیت شرکت شما را اندازه گیری میکند.

اگرچه نمودارهای رنگی قابل نمایش از KPI های خاص ممکن است سهامداران را تحت تأثیر قرار دهد، اما اگر نشان دهنده موفقیت واقعی یک شرکت در راستای اهداف آنها نباشند، KPI خوبی نخواهند بود.

هدیه رایا مارکتینگ به شما

از آنجاییکه ارائه محتوای با کیفیت (از نظر کپی نبودن، قدرت انتقال مفاهیم، سئو و تخصصی بودن) بزرگترین دغدغه رایا مارکتینگ می باشد، همواره خودمان را در معرض تست شما کارفرمایان گرانقدر قرار می دهیم. از این رو می توانید درخواست نمونه محتوای رایگان با کلمه کلیدی یا عنوان مد نظرتان را بدهید تا پس از دریافت یک تا دو نمونه محتوا به راحتی بتوانید تصمیم گیری بفرمایید.

فرم درخواست محتوای هدیه

توصیه رایا مارکتینگ به شما:

تولید محتوا را جدی بگیرید، تمامی سایتهای برتر مثل دیجی کالا، زومیت، بامیلو، تبیان، ورزش 3 و غیره با تولید محتوای یونیک و فراوان به موفقیت رسیدند، شما نیز با تعیین استراتژی درست و تولید محتوای منظم و مداوم می توانید موقعیت بازاریابی اینترنتی خود را ارتقا دهید.

رویایتان را در تولید محتوا به واقعیت می رسانیم. رایا مارکتینگ با بکارگیری بیش اصول استفاده از KPI از 7000 نویسنده متخصص در تمامی زمینه های کسب و کار، برگزاری آزمون تخصصی نویسنده سئوکار، دیتاماینینگ و مدیریتی ویژه توانسته است علاوه بر حفظ و کنترل کیفیت، هزینه تولید محتوا را برای بازاریابی محتوایی سایتتان به طرز قابل ملاحظه ایی کاهش دهد. تولید محتوا در تمامی زمینه های کسب و کار به بیش از 7 زبان زنده دنیا تولید و ترجمه میگردد.

شاخص کلیدی عملکرد یا kpi چیست؟

شاخص کلیدی عملکرد یا kpi چیست؟

شاخص های کلیدی عملکرد (KPI: Key Performance Indicator) به شرکت ها کمک می کنند تا فرآیند رسیدن به اهداف سازمانی را اندازه گیری کنند . زمانی که یک شرکت مأموریت خود را تجزیه و تحلیل کرده باشد ، همه اشخاص مشخص شده و اهداف نیز تعریف شده باشند ، ابزارهایی برای سنجش میزان دسترسی به این اهداف لازم است . شاخص های کلیدی عملکرد این ابزار را فراهم می کنند .

شاخص کلیدی عملکرد چیست؟

شاخص کلیدی عملکرد پارامتری قابل سنجش است که می تواند فاکتورهای حیاتی موفقیت یک سازمان را منعکس کند. این پارامترها از ارگانی به ارگان دیگر قابل تغییر هستند .

نمونه هایی از KPI :

KPIیک کسب و کار امکان دارد صد درصد سود حاصل وفادری مشتریان باشد

KPI در یک شرکت خدمات اجتماعی تعداد کسانی است که در طول سال از خدمات آن بهره برده اند

یک مؤسسه یا مدرسه امکان دارد از میزان موفقیت دانش‌آموزان در کنکور ورودی دانشگاه به عنوان KPI استفاده کند

تعداد مخاطبینی که در اولین دقیقه تماس ، پاسخ خود را دریافت می کنند ، در بخش خدمات پس از فروش یک شرکت یک KPI است

به غیر از اینکه KPI ها چگونه انتخاب می شوند ، در وهله ی اول باید منعکس کننده اهداف شرکت باشند و بعد در موفقیت سازمان نقش مهمرا ایفا کنند و قابل سنجش باشند . اغلب KPI‌ها به صورت بلند مدت در نظر گرفته می شوند و منطق اینکه چگونه اندازه‌گیری شده و یا تغییر می کنند عوض نمی شود.

شاخص‌های کلیدی عملکرد باید قابل سنجش باشند

اگر یک KPI هر اندازه ای را بتواند کسب کند ، باید راهی برای سنجش دقیق آن وجود داشته باشد . ” تعداد مخاطبینی که به دفعات خرید کرده‌اند ” یک KPI بلا استفاده است اگر روشی برای مشخص کردن مشتریان جدید و مشتریان تکراری وجود نداشته باشد . ” مبدل شدن به بهترین شرکت ” یک KPI مناسب نیست زیرا روشی برای سنجش شهرت شرکت و مقایسه آن با سایر شرکت ها وجود ندارد .
شاخص‌های کلیدی عملکرد منعکس کننده اهداف شرکت هستند

شرکتی که یکی از هدف های آن ” مبدل شدن به سود آورترین شرکت در صنعت ” می باشد ، KPI‌هایی خواهد داشت که اندازه سود و سایر پارامترهای مرتبط با آن را اندازه‌گیری کند . اما در یک مؤسسه آموزشی که هدف کسب سود نیست ، KPI های دیگری مانند نرخ فارغ‌التحصیلی و میزان قبولی در دانشگاه ، بیان‌کننده اهداف و مأموریت های آن خواهند بود .

شاخص های کلیدی عملکرد باید کلید موفقیت شرکت باشند

بسیاری از مسائل قابل سنجش هستند اما بیشتر آن ها برای موفقیت شرکت کلیدی نیستند . در انتخاب KPI مهم است آن عده از شاخص ها انتخاب شوند که بیانگر رسیدن سازمان به اهدافش باشند . این به این معنی نیست که برای هر شرکتی سه یا چهار KPI کافی است . ممکن است برای کل شرکت سه یا چهار KPI وجود داشته باشد و سپس برای هر یک از بخش های داخلی نیز سه یا چهار KPI دیگر تعریف شود که همگی با هم اهداف سازمانی را نشان می دهند .
به این توجه داشته باشید که :

چالشی که خیلی از شرکت ها با آن روبه‌ روهستند انتخاب صحیح KPIاز میان لیست هزاران شاخص می‌باشد . انتخاب اشتباه KPI این خطر را برای شرکت متحمل می شود که آن را در راه اشتباهی قرار دهد و آنها را مجبور به حصول چیزی کند که هیچ پیشرفتی برای آن حاصل نخواهد کرد . دلیل اهمیت KPI همسویی آن با هدف های راهبردی شرکتی و سنجش آن ها می‌باشد و اگر درست انتخاب نشوند مخاطره عدم تحقق اهداف شرکتی را به وجود اصول استفاده از KPI خواهند آورد .

KPI اثربخش همسویی بسیاری با اهداف راهبردی خواهد داشت . زمانی که ما قصد کمک به یک شرکت را در انتخاب درست KPI داریم باید در گام اول یک چارچوب مشخص مدیریت عملکرد را در سازمان گسترش دهیم و بر اساس آن اولویت‌های راهبردی سازمان را شناسایی کنیم . پس از گسترش این چارچوب مدیریت عملکرد و شناسایی دقیق هدف ها ، مدیران اجرایی سازمان می‌توانند همسو با چارچوب ، پرسش‌های اصلی پیرامون موارد بحرانی کسب‌وکار خود مطرح نمایند و با گرفتن پاسخ ‌های مناسبی برای هر یک از آن ها ، KPI مناسب را استقرار دهند و راه سنجش آن ها را نیز مشخص نمایند . با این روش KPI دقیقا اهداف راهبردی سازمان را پوشش می‌دهد .

شاخص کلیدی عملکرد (KPI) چیست؟

اگر مدیر یک مجموعه هستید و بهبود عملکرد سازمان تان برای شما حائز اهمیت است، قطعا آشنایی با مفهوم KPI برای شما خالی از لطف نیست. در این مقاله می خواهیم شاخص کلیدی عملکرد KPI را معرفی کرده و بگوییم یک مدیر چگونه می تواند برای بهبود عملکرد کسب و کار خود از این شاخص کلیدی استفاده کند.

شاخص کلیدی عملکرد KPI چیست؟ چه تاثیری در بهبود عملکرد کسب و کار دارد؟ یک مدیر موفق چطور می تواند برای سازمانی خود شاخص عملکرد KPI را بسازد و تحلیل کند؟ برای دریافت پاسخ همه این سوال ها این مقاله را تا انتها مطالعه فرمایید.

تعریف KPI به زبان ساده

KPI مخفف Key Performance Indicato و به معنای شاخص کلیدی عملکرد می باشد. اگر بخواهیم با ساده ترین بیان ممکن KPI را تعریف نماییم باید بگوییم شاخصی که میزان خوب بودن و موفقیت یک سازمان را نسبت به اهداف از پیش تعیین شده ،می سنجد KPI نام دارد.

تعریف تخصصی شاخص عملکرد KPI

به صورت تخصصی تر KPI را می‌توان به عنوان ابزاری قدرتمند و حیاتی برای مدیران تعریف کرد که با تحلیل آن می توانند چشم انداز آتی سازمان خود را طرح ریزی کنند و با برنامه ای راهبردی و تحلیل شده زیر ساخت های خود را آماده سازی نمایند.

شاخص کلیدی عملکرد KPI سازمان را از هر نظر مورد آنالیز قرار می دهد و خروجی آن نشان می دهد با روال گذشته ادامه دادن امکان پذیر است یا خیر؟ در ادامه به بررسی عوامل تاثیر گذار در عملکرد KPI می پردازیم.

KPI چیست

عوامل تاثیر گذار در سنجش میزان KPI

عوامل تاثیرگذار در سنجش میزان KPI را در سه حوزه مجزا می توان بررسی کرد:

 • حوزه مالی و اقتصادی
 • حوزه بازاریابی و فروش
 • حوزه مشتریان

عوامل تاثیر گذار در سنجش KPI در حوزه مالی شرکت:

 • سود خالص (Net Profit)
 • حاشیه سود خالص (Net Profit Margin)
 • حاشیه سود ناخالص ( Gross Profit Margin)
 • حاشیه سود عملیاتی (Operating Profit Margin)
 • نرخ رشد درآمد
 • میزان کل بازگشت سهامدار (Total Shareholder Return)
 • میزان ارزش افزوده اقتصادی (Economic Value Added)
 • میزان بازگشت سرمایه ( Return on Investment)
 • میزان بازگشت سرمایه نیروی انسانی (Return on Capital Employ)اصول استفاده از KPI اصول استفاده از KPI
 • میزان بازگشت دارایی‌ها
 • نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (Debt-to-Equity Ratio)
 • چرخه تبدیل وجوه نقد (Cash Conversion Cycle)
 • نرخ سرمایه در حال کار (Working Capital Ratio)
 • نرخ هزینه‌های عامل (Operating Expense Ratio)

عوامل تاثیر گذار در سنجش KPI در حوزه مربوط به بازار و بازاریابی و فروش

 • نرخ رشد بازار
 • میزان سهم بازار
 • میزان نفوذ برند در بازار
 • نرخ مکالمه با مشتریان
 • رتبه جستجوی برند در اینترنت
 • نرخ کلیک در صفحه و مشاهده سایت از سوی مشتریان
 • سطوح مشارکت آنلاین مشتریان
 • میزان مشارکت در شبکه‌های اجتماعی
 • سنجش عملکرد اجرایی شرکت
 • سطوح شش سیگما
 • نرخ استفاده از ظرفیت منابع موجود
 • سطح موارد زائد و دور ریز در فرآیندها
 • زمان چرخه تکمیل سفارش
 • نرخ ارائه به‌هنگام و کامل خدمت
 • نرخ کمبود موجودی
 • میزان انحراف از برنامه زمانی پروژه
 • میزان انحراف از هزینه‌های پروژه
 • بازگشت سرمایه پیرامون نوآوری‌های مختلف
 • میزان کار مجدد
 • شاخص کیفیت
 • شاخص اثربخشی تجهیزات
 • میزان خرابی تجهیزات
 • میزان عملکرد پرسنل
 • میزان ارزش افزوده سرمایه نیروی انسانی
 • میزان سود به ازای هر کارمند
 • سطح رضایتمندی پرسنل
 • نرخ آشفتگی کارکنان
 • میانگین مدت زمان بودن کارمند در شرکت
 • میزان غیبت از کار
 • امتیاز بازخورد 360 درجه
 • زمان استخدام
 • میزان بازگشت سرمایه‌های حاصل از آموزش نیروی انسانی
 • سنجش عملکرد حفاظت از محیط زیست و پایداری اجتماعی
 • میزان استفاده از کربن
 • میزان استفاده آب
 • میزان مصرف انرژی
 • میزان صرفه‌جویی
 • میزان نرخ بازیافت

KPI

عوامل تاثیر گذار در سنجش KPI در حوزه مربوط به مشتری:

یکی از مهمترین حوزه های سنجش KPI حوزه مربوط به مشتریان است. تحلیل میزان تبدیل مشتریان بالفعل به مشتریان وفادار و افزایش سهم بازار از طریق وفادارسازی مشتری موتورهای راه انداز و هدایت کننده یک سازمان است. پس باید با دقت بسیار بالا شاخص های این حوزه را تحلیل کرد.

 • نرخ حفظ مشتری
 • شاخص میزان رضایت مشتری
 • امتیاز میزان سوددهی مشتری
 • ارزش طول عمر مشتری
 • نرخ گردش مالی مشتری
 • میزان تعامل مشتری
 • شکایات مشتری
 • نرخ تبدیل مشتری بالفعل به مشتری وفادار

محاسبه دقیق و تحلیل شاخص های مختلف نام برده شده در سه حوزه مالی، بازاریابی و مشتریان برای یک مدیر بسیار حیاتی و الزامی است. مجموعه این شاخص ها در کنار هم عملکرد کلی سازمان را نشان می دهد. به طور مثال اگر یک شرکت در زمینه بازاریابی و فروش موفق ظاهر شود و در گام بعدی بتواند مشتریان تازه جذب شده را حفظ نماید می تواند سازمان خود را از نظر مالی نیز تامین کند. با ذکر این مثال پی می بریم که شاخص های مربوط به مشتری و سنجش دقیق آنها و تحلیل به موقع چقدر می تواند در حوزه بهبود عملکرد یک سازمان تاثیر گذار باشد. حال که به اهمیت شاخص کلیدی عملکرد KPI پی بردید در ادامه می خواهیم به صورت مختصر شما را با چگونگی ساخت یک شاخص KPI آشنا کنیم.

چگونه برای سازمان خود KPI بسازیم؟

برای ساخت یک شاخص کلیدی عملکرد KPI برای یک سازمان باید با 4 مرحله اساسی و مهم آشنا شوید:

 • مرحله‌ی اول: تعیین اهداف سازمان و مشخص کردن فاکتورهای حیاتی موفقیت یا CSF

قبل از هر چیز باید این مساله را برای خود روشن کنید که سازمان شما در چه شرایطی موفق است؟ تعیین ملاک هایی که در کنار هم شرکت یا سازمان شما را موفق نشان می دهد اولین گام در ساخت KPI است.

فاکتورهای حیاتی موفقیت (Critical Success Factor)، تعدادی از فعالیت‌های کلیدی هستند که یک شرکت، سازمان یا حتی یک فرد برای رسیدن به موفقیت باید روی آن‌ها تمرکز کند.

 • مرحله‌ی دوم: ساخت KPI از روی فاکتورهای CSF

تمام فاکتور های موفقیتی که در ذهن دارید قابل اجرا شدن یا به اصطلاح عملیاتی نیستند. در این مرحله با مطالعه و تحقیق روی فاکتور های CSF باید تعدادی از منطقی ترین و قابل اجرا ترین فاکتور های موفقی را انتخاب کرده و محاسبات اقتصاد مهندسی را روی آنها پیاده سازی نمایید.

 • مرحله‌ی سوم: جمع‌آوری معیارها

انجام محاسبات دقیق و پیاده سازی آنها به صورت نرم افزاری یا در محیط های نمونه کوچک مهم ترین مرحله قبل از ساخت و تعیین KPI است.

 • مرحله‌ی چهارم: محاسبه‌ متریک‌ها از روی معیارها

در این مرحله برای تمام شاخص های قابل اندازه گیری یک واحد سنجش یا معیار تعیین نمایید و از روی یک معیار واحد به تحلیل داده ها بپردازید.

با در نظر گرفتن این چهار مرحله اساسی می توانید برای سازمان خود یک شاخص کلیدی عملکرد KPI ساخته و میزان موفقیت و عملکرد سازمان خود را اصولی بسنجید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.