نمودار میله ای bar


آمار و آماری

بعد از آنکه یک گراف یا نمودار توسط SPSS کامل شد، در پنجره ای با عنوان Output1 در نمایشگر SPSS ظاهر می شود.ممکن است لازم شود در پنجره به سمت پایین حرکت کنیم ، یا به طور سریعتر بر روی آیکون آن در سمت چپ نمایشگر SPSS کلیک نمائیم.اگر بر روی پنجره دیگر کلیک نمائیم با در منوی Window پنجره دیگری را انتخاب نماییم، نمایشگر SPSS به طور موقت ناپدید می شود. البته می توان به سادگی آن را با انتخاب مجدددر منوی Window برگرداند.کاربران می توانند با تغییر نسبت نمای نمودارها ، انها را باریکتر نمایند.

جهت تغییر نسبت نما، منوی زیر را انتخاب نمایید: Edit

و سپس مقدار چهار گوش Chart Aspect Ratio را به 1 تغییر داده و OK را کلیک نمایید.

در ادامه چند تا از نمودارها را با توجه به کاربرد آنها می گم و توضیحات بیشتر را در مثالهایی که در مطالب بعدی خواهم گفت ارائه می دهم.

A ) نمودارهایی که برای خلاصه کردن شرح و یا ارائه اطلاعات بکار برده می شوند.

نمودار میله ای ساده Bar Chart

نمودار میله ای کنار هم قرار گرفته Clustered Bar Chart

نمودار میله ای روی هم قرار گرفته Stacked Bar Chart

نمودار سه بعدی 3D Bar Chart

نمودار Histogram با منحنی نرمال Histogram With Normal Curve

نمودار Box Plot با دامنه Interquartile

نمودار ساقه و برگ Stem And Leaf Plot

B) نمودارهایی برای متغیرهای پیو سته عددی یا رقمی در میان گروهبندی ها

نمودار Box Plot با دامنه Interquartile

نمودار میله ای از خلاصه آمار در میان گروهبندی ها

نمودار سه بعدی از خلاصه آمار در میان گروهبندی ها نسبت به دو متغیر

C) نمودارهایی برای نگاهی به دامنه تغییرات و توزیع اطلاعات

اطلاعات در میان گروهبندی های Ordinal,Nominal

نمودار میله ای یا Bar Chart

نمودار قطاعی(دایره ای) یا Pie Chart

1-نمودار میله ای خوشه ای :

می توان انواع گوناگونی از نمودارهای میله ای(Bar Charts) رسم کرد.فرض کنید می خواهیم یک نمودار میله ای برای توزیع فراوانی گروه خونی در یک نمونه 32 تایی از افراد رسم کنیم و می خواهیم توزیع گروه خونی در مردها را با توزیع آن در زنها مقایسه کنیم . به عبارت دیگر ، می خواهیم به جای داشتن یک نمودار میله ای ساده (با یک میله برای هر یک از چهار گروه خونی)،دو خوشه از میله ها داشته باشیم که هر خوشه فراوانی گروههای خونی مختلف را درون نمونه مردها و زنها نشان می دهد.نمونه ای از یک نمودار میله ای خوشه ای(Clustered bar graph) در شکل زیر نشان داده شده است .

برای بدست آوردن این نمودار میله ای خوشه ای ،مراحل زیر را دنبال کنید:

منوی زیر را انتخاب کنید:
Graphs

تا کادر مکالمه ی Bar Charts را بدست آورید.

گزینه Clusteredرا با نمودار میله ای bar کلیک کردن بر روی دیاگرام وسطی انتخاب نمایید . با این کار حاشیه سیاه (که ابتدا دور گزینه Simple قرار دارد) به سمت پایین حرکت کرده و بر روی دیاگرام Clustered قرار می گیرد.

  • یک نمودار میله ای خوشه ای می خواهیم که در آن میله ها برای نشان دادن جداگانه توزیع های فراوانی گروه خونی در مردها و زنها به صورت پهلو به پهلو در یک نمودار کنار هم قرار داشته باشند تا بتوان آنها مقایسه کرد.در پنجره ی متغیرها در سمت چپ کادر مکالمه ، اسامی متغیرهای شما ظاهر می شود.هنگامی که هر یک از این متغیرها (با کلیک کردن بر روی آنها)، انتخاب شوند پیکانهایی که در سمت چپ دو چهارگوش متنی پایینی (Define Clusters byوCategory Axis ) قرار دارند، قابل انتخاب می شود.(بالا ترین چهارگوش که دارای عنوان Variable می باشد، تا زمانی که پایین ترین گزینه یعنی other summary function انتخاب نشده است.غیر قابل انتخاب باقی می ماند .
    حال می توانید جهت بدست آوردن یک نمودار میله ای خوشه ای بر روی دکمه OK کلیک کنید.

نمودارهای میله ای خطا
قبل از طرح مطلب مثالی رو می گم

این مثال شامل گروه خونی ۳۲ نفر به تفکیک مرد و زن همراه با قد و وزن آنهاست.

یک جایگزین برای نمودار میله ای ، نموداری است که SPSS آن را نمودار میله ای خطا (Error Bar chart) می نامد، که در آن میانگین مقادیر در هر طبقه توسط یک نقطه تنها نشان داده می شود و پراکندگی آن توسط یک خط عمودی که از درون این نقطه می گذرد مشخص می شود (به عنوان پراکندگی ، شما می توانید از فاصله اطمینان میانگین، مضرب انحراف معیارها یا مضرب خطاهای معیار برای میانگین ها استفاده کنید) . نحوه ی به دست آوردن این نمودار به صورت زیر است:

منوی زیر را انتخاب کنید Graphs
Error Bar…

تا کادر مکالمه Error Bar باز شود.

گزینه پیش گزیدهSimple و سپس گزینه ی Summaries for groups of cases را انتخاب نمایید و بعد از دکمه Define را کلیک کنید تا چهارگوش Define Simple Error Bar: Summaries for Groups of cases باز شود.

متغیر مربوطه(در اینجا قد یا height ) را به چهارگوش Variable: و متغیر طبقه بندی(در اینجا جنس یا sex) را به چهارگوش Category Axis: منتقل کنید.
در چهار گوش Bars Represent ، مشخص کنید که آیا می خواهید میله ها فاصله اطمینان میانگین باشد یا مضربی از انحراف معیار یا خطای معیار برای میانگین (مضرب را در چهارگوش Multiplierوارد نمایید ) .اکنون برای ایجاد نمودار میله ای خطا ، بر روی دکمه OK کلیک کنید.

در شکل بدست آمده مشاهده می کنید که بین نقاط مربوط به دو جنس ، خطی وجود ندارد . این کار کاملاً صحیح نمودار میله ای bar است زیرا مردها و زنها ، طبقات کاملاً متمایزی از یکدیگر هستند .اما در موارد دیگر هنگامی که طبقات به صورت رتبه ای هستند، ممکن است متصل کردن نقاط با خطوط مستقیم ، مناسب باشد . این کار به سادگی با انتخاب گزینه Interpolation از منوی Format و انتخاب دستور مناسب در آن ، قابل انجام است.

نمودارهای دایره ای
دوستان

این مثال مطرح شده در پست قبلی را داشته باشید ، چون از این به بعد در اکثر موارد از این مثال استفاده می کنم. در ضمن از نظرات و نامه های الکترونیکی سازنده شما تشکر می کنم و امیدوارم که این روند ادامه داشته باشه. سعی می کنم برای سال جدید یعنی بعد از تعطیلات ، آرشیو وبلاگ رو موضوعی کنم تا شما راحت تر به مطالب قبلی دسترسی داشته باشید

نمودارهای دایره ای

نمودار دایره ای (pie-chart) تصویری از توزیع فراوانی یک متغیر کیفی را نمایش می دهد .

برای رسم یک نمودار دایره ای برای طبقات گروه خونی (bloodtyp) مراحل زیر را دنبال کنید :

منوی زیر را انتخاب کنید: Graphs Pie….
تا کادر مکالمه Pie Chart باز شود.

از آنجا یی که گزینه پیش گزیده ی Summaries for groups of cases همان چیزی است که می خواهیم ، بر روی Define کلیک کنید تا کادر مکالمه ی Summaries for groups of cases Define Pie: باز شود.
بر روی متغیر گروه خون (bloodtyp) و ( u ) کلیک کنید تا نام متغیر به چهار گوش Define Slices by کپی شود.
بر روی گزینه % of cases کلیک کنید تا قاچها ، به جای تعداد بیانگر درصدها باشند.
در نهایت ، بهتر است که عنوانی نیز برای آن انتخاب کنیم . برای این منظور بر روی Titles کلیک کنید و عنوان مورد نظر را در چهارگوش آن تایپ کنید.سپس بر روی Continue و OK کلیک کنید تا نمودار دایره ای مورد نظر رسم شود.
وقتی نمودار را مشاهده کردید شما می توانید الگوهای متفاوتی به قاچهای آن اضافه کنید و محل برچسب قاچها را نیز تغییر دهید.برای این کار درون منوی Chart گزینه Options را انتخاب کرده و کادر مکالمه ی Pie Options را باز کنید. دکمه Format را انتخاب کنید تا کادر مکالمه ی Pie options : Label Format باز شود برای Position ، گزینه Best fit را انتخاب کنید.

همچنین در صورتی که بخواهید یکی از قاچها در بالا قرار بگیرد ، می توانید نمودار را بچرخانید .همچنین می توانید یک قاچ را اصطلاحاً "exploded" کرد، یعنی آن را مختصری از دایره نمودار جدا کرد.
نمودارهای خطی
فرض کنید که در مثال ما یعنی در مجموعه ای از داده های تحت مطالعه ؛ بازه کلی قد شرکت کنندگان را به پنج فاصله تقسیم کرده ایم ( کمتر از 155، 156 تا 165، 166 تا 175، 176 تا 185 و بیشتر از 185)و به این فواصل به ترتین رتبه های 1و2و3و4و5 را داده ایم . البته ترتیب این طبقات قراردادی نیست ، زیرا قد یک متغیر کمی است. به سادگی می توانیم از دستورRecode برای ایجاد متغیر جدید hghtcat که حاوی طبقات قد شرکت کنندگان است ، استفاده کنیم.

کلیه کدها را می توانیم با استفاده از کادر مکالمه Define Labeble در کادر مکالمه Define Variableمشخص کنیم.

می توان توزیع متغیر کمی قد را با کمک یک هیستوگرام نمودار کرد .اما جایگزین آن ، یک نمودار خطی(line graph) است که در آن فراوانی مشاهدات هر یک از فواصل ، توسط یک نقطه در وسط فاصله مورد نظر نشان داده می شود و نقاط توسط خطوط مستقیم به هم وصل می شوند.

برای بدست آوردن یک نمودار خطی ، منوی زیر را انتخاب کنید Graphs Ú Line…..

سپس کادرهای مکالمه ی Line Charts (گزینه Simple را انتخاب کنید وسپس بر روی Define کلیک کنید ) و Define Simple Line: Summaries for Groups of Cases را تکمیل کنید.

برای نمایش نمودار بر روی OK گزینه کلیک کنید.

نمودارهای پراکنش
نمودار پراکنش(scatterplot) توزیع دو متغیره ی دو متغیر کمی را نشان می دهد و همیشه باید قبل از محاسبه ضریب همبستگی و انجام آنالیز رگرسیون (که در مطالب بعدی خواهم گفت) آن را بررسی کرد . برای بدست آوردن نمودار پراکنش وزن در مقابل قد ، مراحل زیر را دنبال کنید:

منوی زیر را انتخاب کنید: Graphs scatter……
تا کادر مکالمه ی scatterplot باز شود

بر روی Define کلیک کنید تا کادر مکالمه ی Simple Scatterplot باز شود.
متغیر قد بر حسب سانتی متر(height) را وارد چهارگوش X Axis: و وزن بر حسب کیلوگرم (weight) را وارد چهارگوش Y Axis: کنید .این کار را با کلیک کردن نام هر یک از متغیرها و سپس دکمه جهت نما انجام دهید.
بر روی OK کلیک کنید تا نمودار رسم شود.

انواع نمودارهای قیمت

ابزار اصلی تحلیلگران تکنیکال نمودار است. نمودارها انواع بسیاری دارند. در اینجا سه نمونه از نمودارها که استفاده بیشتری دارند شرح داده خواهد شد. اما لازم است که قبل از تشریح نمودارها با اصطلاح تایم فریم (Time Frame) آشنا شویم. برای اینکه بتوانیم نموداری را رسم کنیم باید تعدادی ارقام که همان قیمت ها هستند را در دست داشته باشیم. اما اینکه ما قیمت ها را در چه بازه زمانی بررسی می کنیم به خود ما بستگی دارد. ممکن است قیمتهای سالیانه، هفتگی، روزانه و یا در هر بازه زمانی دیگری مد نظر باشند. به این تقسیم مساوی زمان تایم فریم می گوییم. بسته به اینکه دید سرمایه گذاری ما بلندمدت، میان مدت و یا کوتاه مدت باشد می توانیم نمودار را در تایم فریم ماهیانه، روزانه و یا ساعتی و دقیقه ای بررسی کنیم. حال می توانیم با انواع نمودارها شامل نمودار خطی (Line Chart)، نمودار میله ای (Bar Chart) و نمودار شمعی (Candlestick Chart) بیشتر آشنا شویم.

نمودار خطی

در یک نمودار خطی آخرین قیمت ها مشخص و سپس با یک خط مستقیم به همدیگر وصل می شوند. برخی از سرمایه گذاران ممکن است به جای آخرین قیمت از میانگین قیمتها یا قیمت پایانی در تایم فریم مد نظرشان استفاده کنند. نمودارهای خطی ساده اند اما اطلاعات زیادی از قیمت ها را به ما نمی دهند. در شکل زیر نمودار خطی اونس جهانی در تایم فریم یک دقیقه ای را مشاهده می کنید.

در نمودار خطی، آخرین قیمتها با یک خط به یکدیگر وصل می شوند

نمودار میله ای

برخلاف نمودار خطی که در هر بازه زمانی تنها یک قیمت را به ما نشان می دهد، نمودار میله ای بازه ای از قیمت را که آن دارایی نوسان داشته است مشخص می کند. در یک نمودار میله ای بیشترین و کمترین قیمت و همچنین اولین و آخرین قیمت قابل تشخیص است. یک نمودار میله ای شامل یک میله است که بیشترین قیمت در یک بازه زمانی مشخص را به کمترین قیمت در همان بازه زمانی متصل می کند. سپس اولین قیمت را با یک زبانه افقی در سمت چپ و آخرین قیمت را با یک زبانه افقی دیگر در سمت راست میله قرار می دهد. درشکل زیر نمودار میله ای اونس جهانی در تایم فریم یک دقیقه ای را مشاهده می کنید.

نمونه ای از یک نمودار میله ای

نمودار شمعی

اکثر تکنیکالیست ها یا همان چارتیست ها از نمودار شمعی به منظور پیش بینی قیمت ها استفاده می کنند. این نوع نمودار علیرغم اینکه اطلاعات نمودار میله ای را به تحلیلگر می دهد، از نظر بصری نیز براحتی قابل تشخیص است. نمودار شمعی دارای یک بدنه و دو فیتیله است. بدنه شمع می تواند رنگ روشن مانند سفید باشد که نشان از افزایش قیمت است و یا می تواند به رنگ تیره مانند مشکی باشد که در این حالت کاهش قیمت را نشان می دهد. بالاترین نقطه فیتیله، بیشترین قیمت و پایین ترین نقطقه فیتیله، کمترین قیمت را در آن بازه زمانی نشان می دهد. اگر رنگ بدنه شمع روشن باشد و افزایش قیمت را نشان دهد پایین ترین قسمت بدنه، اولین قیمت و بالاترین قسمت بدنه، آخرین قیمت را نشان می دهد. همین طور در شمع سیاه بالاترین قسمت بدنه اولین قیمت و پایین ترین قسمت بدنه آخرین قیمت را نشان می دهد. در شکل زیر نمودار شمعی اونس جهانی در تایم فریم یک دقیقه ای با بازه زمانی مشابه به نمودارهای میله ای و خطی را مشاهده می کنید.

نمونه ای از یک نمودار شمعی

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 5 / 5. تعداد آرا 4

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

انواع ارزش سهام

نحوه مدیریت ریسک در بازار فارکس

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

آمار و آماری

بعد از آنکه یک گراف یا نمودار توسط SPSS کامل شد، در پنجره ای با عنوان Output1 در نمایشگر SPSS ظاهر می شود.ممکن است لازم شود در پنجره به سمت پایین حرکت کنیم ، یا به طور سریعتر بر روی آیکون آن در سمت چپ نمایشگر SPSS کلیک نمائیم.اگر بر روی پنجره دیگر کلیک نمائیم با در منوی Window پنجره دیگری را انتخاب نماییم، نمایشگر SPSS به طور موقت ناپدید می شود. البته می توان به سادگی آن را با انتخاب مجدددر منوی Window برگرداند.کاربران می توانند با تغییر نسبت نمای نمودارها ، انها را نمودار میله ای bar باریکتر نمایند.

جهت تغییر نسبت نما، منوی زیر را انتخاب نمایید: Edit

و سپس مقدار چهار گوش Chart Aspect Ratio را به 1 تغییر داده و OK را کلیک نمایید.

در ادامه چند تا از نمودارها را با توجه به کاربرد آنها می گم و توضیحات بیشتر را در مثالهایی که در مطالب بعدی خواهم گفت ارائه می دهم.

A ) نمودارهایی که برای خلاصه کردن شرح و یا ارائه اطلاعات بکار برده می شوند.

نمودار میله ای ساده Bar Chart

نمودار میله ای کنار هم قرار گرفته Clustered Bar Chart

نمودار میله ای روی هم قرار گرفته Stacked Bar Chart

نمودار سه بعدی 3D Bar Chart

نمودار Histogram با منحنی نرمال Histogram With Normal Curve

نمودار Box Plot با دامنه Interquartile

نمودار ساقه و برگ Stem And Leaf Plot

B) نمودارهایی برای متغیرهای پیو سته عددی یا رقمی در میان گروهبندی ها

نمودار Box Plot با دامنه Interquartile

نمودار میله ای از خلاصه آمار در میان گروهبندی ها

نمودار سه بعدی از خلاصه آمار در میان گروهبندی ها نسبت به دو متغیر

C) نمودارهایی برای نگاهی به دامنه تغییرات و توزیع اطلاعات

اطلاعات در میان گروهبندی های Ordinal,Nominal

نمودار میله ای یا Bar Chart

نمودار قطاعی(دایره ای) یا Pie Chart

1-نمودار میله ای خوشه ای :

می توان انواع گوناگونی از نمودارهای میله ای(Bar Charts) رسم کرد.فرض کنید می خواهیم یک نمودار میله ای برای توزیع فراوانی گروه خونی در یک نمونه 32 تایی از افراد رسم کنیم و می خواهیم توزیع گروه خونی در مردها را با توزیع آن در زنها مقایسه کنیم . به عبارت دیگر ، می خواهیم به جای داشتن یک نمودار میله ای ساده (با یک میله برای هر یک از چهار گروه خونی)،دو خوشه از میله ها داشته باشیم که هر خوشه فراوانی گروههای خونی مختلف را درون نمونه مردها و زنها نشان می دهد.نمونه ای از یک نمودار میله ای خوشه ای(Clustered bar graph) در شکل زیر نشان داده شده است .

برای بدست آوردن این نمودار میله ای خوشه ای ،مراحل زیر را دنبال کنید:

منوی زیر را انتخاب کنید:
Graphs

تا کادر مکالمه ی Bar Charts را بدست آورید.

گزینه Clusteredرا با کلیک کردن بر روی دیاگرام وسطی انتخاب نمایید . با این کار حاشیه سیاه (که ابتدا دور گزینه Simple قرار دارد) به سمت پایین حرکت کرده و بر روی دیاگرام Clustered قرار می گیرد.

  • یک نمودار میله ای خوشه ای می خواهیم که در آن میله ها برای نشان دادن جداگانه توزیع های فراوانی گروه خونی در مردها و زنها به صورت پهلو به پهلو در یک نمودار کنار هم قرار داشته باشند تا بتوان آنها مقایسه کرد.در پنجره ی متغیرها در سمت چپ کادر مکالمه ، اسامی متغیرهای شما ظاهر می شود.هنگامی که هر یک از این متغیرها (با کلیک کردن بر روی آنها)، انتخاب شوند پیکانهایی که در سمت چپ دو چهارگوش متنی پایینی (Define Clusters byوCategory Axis ) قرار دارند، قابل انتخاب می شود.(بالا ترین چهارگوش که دارای عنوان Variable می باشد، تا زمانی که پایین ترین گزینه یعنی other summary function انتخاب نشده است.غیر قابل انتخاب باقی می ماند .
    حال می توانید جهت بدست آوردن یک نمودار میله ای خوشه ای بر روی دکمه OK کلیک کنید.

نمودارهای میله ای خطا
قبل از طرح مطلب مثالی رو می گم

این مثال شامل گروه خونی ۳۲ نفر به تفکیک مرد و زن همراه با قد و وزن آنهاست.

یک جایگزین برای نمودار میله ای ، نموداری است که SPSS آن را نمودار میله ای خطا (Error Bar chart) می نامد، که در آن میانگین مقادیر در هر طبقه توسط یک نقطه تنها نشان داده می شود و پراکندگی آن توسط یک خط عمودی که از درون این نقطه می گذرد مشخص می شود (به عنوان پراکندگی ، شما می توانید از فاصله اطمینان میانگین، مضرب انحراف معیارها یا مضرب خطاهای معیار برای میانگین ها استفاده کنید) . نحوه ی به دست آوردن این نمودار به صورت زیر است:

منوی زیر را انتخاب کنید Graphs
Error Bar…

تا کادر مکالمه Error Bar باز شود.

گزینه پیش گزیدهSimple و سپس گزینه ی Summaries for groups of cases را انتخاب نمایید و بعد از دکمه Define را کلیک کنید تا چهارگوش Define Simple Error Bar: Summaries for Groups of cases باز شود.

متغیر مربوطه(در اینجا قد یا height ) را به چهارگوش Variable: و متغیر طبقه بندی(در اینجا جنس یا sex) را به چهارگوش Category Axis: منتقل کنید.
در چهار گوش Bars Represent ، مشخص کنید که آیا می خواهید میله ها فاصله اطمینان میانگین باشد یا مضربی از انحراف معیار یا خطای معیار برای میانگین (مضرب را در چهارگوش Multiplierوارد نمایید ) .اکنون برای ایجاد نمودار میله ای خطا ، بر روی دکمه OK کلیک کنید.

در شکل بدست آمده مشاهده می کنید که بین نقاط مربوط به دو جنس ، خطی وجود ندارد . این کار کاملاً صحیح است زیرا مردها و زنها ، طبقات کاملاً متمایزی از یکدیگر هستند .اما در موارد دیگر هنگامی که طبقات به صورت رتبه ای هستند، ممکن است متصل کردن نقاط با خطوط مستقیم ، مناسب باشد . این کار به سادگی با انتخاب گزینه Interpolation از منوی Format و انتخاب دستور مناسب در آن ، قابل انجام است.

نمودارهای دایره ای
دوستان

این مثال مطرح شده در پست قبلی را داشته باشید ، چون از این به بعد در اکثر موارد از این مثال استفاده می کنم. در ضمن از نظرات و نامه های الکترونیکی سازنده شما تشکر می کنم و امیدوارم که این روند ادامه داشته باشه. سعی می کنم برای سال جدید یعنی بعد از تعطیلات ، آرشیو وبلاگ رو موضوعی کنم تا شما راحت تر به مطالب قبلی دسترسی داشته باشید

نمودارهای دایره ای

نمودار دایره ای (pie-chart) تصویری از توزیع فراوانی یک متغیر کیفی را نمایش می دهد .

برای رسم یک نمودار دایره ای برای طبقات گروه خونی (bloodtyp) مراحل زیر را دنبال کنید :

منوی زیر را انتخاب کنید: Graphs Pie….
تا کادر مکالمه Pie Chart باز شود.

از آنجا یی که گزینه پیش گزیده ی Summaries for groups of cases همان چیزی است که می خواهیم ، بر روی Define کلیک کنید تا کادر مکالمه ی Summaries for groups of cases Define Pie: باز شود.
بر روی متغیر گروه خون (bloodtyp) و ( u ) کلیک کنید تا نام متغیر به چهار گوش Define Slices by کپی شود.
بر روی گزینه % of cases کلیک کنید تا قاچها ، به جای تعداد بیانگر درصدها باشند.
در نهایت ، بهتر است که عنوانی نیز برای آن انتخاب کنیم . برای این منظور بر روی Titles کلیک کنید و عنوان مورد نظر را در چهارگوش آن تایپ کنید.سپس بر روی Continue و OK کلیک کنید تا نمودار دایره ای مورد نظر رسم شود.
وقتی نمودار را مشاهده کردید شما می توانید الگوهای متفاوتی به قاچهای آن اضافه کنید و محل برچسب قاچها را نیز تغییر دهید.برای این کار درون منوی Chart گزینه Options را انتخاب کرده و کادر مکالمه ی Pie Options را باز کنید. دکمه Format را انتخاب کنید تا کادر مکالمه ی Pie options : Label Format باز شود برای Position ، گزینه Best fit را انتخاب کنید.

همچنین در صورتی که بخواهید یکی از قاچها در بالا قرار بگیرد ، می توانید نمودار را بچرخانید .همچنین می توانید یک قاچ را اصطلاحاً "exploded" کرد، یعنی آن را مختصری از دایره نمودار جدا کرد.
نمودارهای خطی
فرض کنید که در مثال ما یعنی در مجموعه ای از داده های تحت مطالعه ؛ بازه کلی قد شرکت کنندگان را به پنج فاصله تقسیم کرده ایم ( کمتر از 155، 156 تا 165، 166 تا 175، 176 تا 185 و بیشتر از 185)و به این فواصل به ترتین رتبه های 1و2و3و4و5 را داده ایم . البته ترتیب این طبقات قراردادی نیست ، زیرا قد یک متغیر کمی است. به سادگی می توانیم از دستورRecode برای ایجاد متغیر جدید hghtcat که حاوی طبقات قد شرکت کنندگان است ، استفاده کنیم.

کلیه کدها را می توانیم با استفاده از کادر مکالمه Define Labeble در کادر مکالمه Define Variableمشخص کنیم.

می توان توزیع متغیر کمی قد را با کمک یک هیستوگرام نمودار کرد .اما جایگزین آن ، یک نمودار خطی(line graph) است که در آن فراوانی مشاهدات هر یک از فواصل ، توسط یک نقطه در وسط فاصله مورد نظر نشان داده می شود و نقاط توسط خطوط مستقیم به هم وصل می شوند.

برای بدست آوردن یک نمودار خطی ، منوی زیر را انتخاب کنید Graphs Ú Line…..

سپس کادرهای مکالمه ی Line Charts (گزینه Simple را انتخاب کنید وسپس بر روی Define کلیک کنید ) و Define Simple Line: Summaries for Groups of Cases را تکمیل کنید.

برای نمایش نمودار بر روی OK گزینه کلیک کنید.

نمودارهای پراکنش
نمودار پراکنش(scatterplot) توزیع دو متغیره ی دو متغیر کمی را نشان می دهد و همیشه باید قبل از محاسبه ضریب همبستگی و انجام آنالیز رگرسیون (که در مطالب بعدی خواهم گفت) آن را بررسی کرد . برای بدست آوردن نمودار پراکنش وزن در مقابل قد ، مراحل زیر را دنبال کنید:

منوی زیر را انتخاب کنید: Graphs scatter……
تا کادر مکالمه ی scatterplot باز شود

بر روی Define کلیک کنید تا کادر مکالمه ی Simple Scatterplot باز شود.
متغیر قد بر حسب سانتی متر(height) را وارد چهارگوش X Axis: و وزن بر حسب کیلوگرم (weight) را وارد چهارگوش Y Axis: کنید .این کار را با کلیک کردن نام هر یک از متغیرها و سپس دکمه جهت نما انجام دهید.
بر روی OK کلیک کنید تا نمودار رسم شود.

انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

در این مقاله از هشیاربات قصد داریم شما را با نمودارهایی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند و نحوه عملکرد آنها آشنا کنیم.
تحلیل بازار به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تشخیص دهند چه زمان سرمایه‌شان را وارد بازار کنند و چه زمان از بازار خارج کنند.
به طور کلی در تحلیل تکنیکال با توجه به هدف معامله‌گر سه نوع نمودار پر کاربرد وجود دارد: نمودارهای خطی، نمودارهای میله‌ای و نمودارهای شمعی.

نمودار خطی Line Chart

نمودارهای خطی ساده‌ترین نمودارها در تحلیل تکنیکال هستند و نمودار میله ای bar تنها قیمت بسته شدن معاملات را در هر تایم‌فریم ثبت می‌کنند. مثلا نمودارهای خطی در تایم‌فریم یک روزه، در هر روز تنها یک نقطه بر روی نمودار نشان می‌دهند و این نقطه آخرین قیمت معامله شده در آن روز است.

نمودار میله‌ای‌ Bar Chart

در نمودارهای میله‌ای هر تایم‌فریم یک میله (Bar) را نشان می‌دهد که بالاترین و پایین‌ترین قیمت، قیمت آغازین و بسته شده بر روی هر میله مشخص شده است.

هر میله از خطوط عمودی تشکیل شده است که قیمت آغازین و بسته شده در آن با خطوط تیره‌ افقی نشان داده شده و دو سر میله بالاترین و پایین‌ترین قیمت را نشان می‌دهند. قیمت آغازین با خط تیره افقی در سمت چپ و قیمت بسته شده با خط تیره افقی در سمت راست میله نمایش داده می‌شود. میله‌ای که در آن خط افقی سمت چپ بالاتر از خط افقی سمت راست باشد، یا به‌عبارتی دیگر قیمت آغازین بیشتر از قیمت بسته شده باشد، میله نزولی است. برعکس این، یعنی اگر خط تیره چپی پایین‌تر از خط تیره راستی باشد در اینصورت میله صعودی خواهد بود.

نمودار شمعی Candlestick Chart

نمودارهای شمعی با نام کندل استیک نیز شناخته می‌شوند.

نمودار شمعی نیز مانند نمودار میله‌ای هستند و تنها نقطه تفاوت آن با نمودار میله‌ای در نحوه نمایش هر تایم فریم است. تریدرها در بازار ارزهای دیجیتال برای راحتی کار و تفسیر آسان‌تر معمولاً نمودار کندل‌استیک را جایگزین نمودار میله‌ای می‌کنند.

در کندل‌های صعودی قیمت آغازین پایین‌تر از قیمت بسته شده قرار دارد و کندل به رنگ سبز یا بی‌رنگ نمایش داده می‌شود. در کندل‌های نزولی قیمت بسته شده پایین‌تر از قیمت آغازین قرار دارد و رنگ این کندل‌ها اغلب قرمز یا مشکی است. هر کندل در نمودارهای شمعی از دو بخش تشکیل شده است: ۱- بدنه کندل (Body) و ۲- سایه (Shadow) که به آن فیتیله (Wick) یا میله هم گفته می‌شود.

روش های رسم نمودار در اکسل

یکی از بهترین راه ها به منظور ارئه بهتر و سریع تر اطلاعات و گزارشات نمودارها هستند. نرم افزارهای مختلفی برای رسم نمودار وجود دارند. یکی از ساده ترین و فراگیرترین نرم افزارهای موجود برنامه Excel است که حتما همه شما عزیزان با این برنامه آشنا هستید. با توجه به اینکه کار با نمودارها و ترسیمات آماری برای هر فرد و در هر شغلی ممکن است مورد نیاز باشد رسم نمودار در اکسل کمک می کند تا اطلاعات به شیوه ای بصری و ملموس تر قابل رویت باشد و تحلیل آن ها نیز راحت تر صورت پذیرد. گروه مشاوره هیواتک در این مقاله قصد دارد روش رسم نمودار اکسل را آموزش داده و سپس دو نمودار پرکاربرد اکسل یعنی نمودار ستونی اکسل و نمودار خطی اکسل را مورد بررسی قرار دهد.

” نمودار میله ای bar برای رسم نمودار در اکسل نمی توانید از توابع استفاده کنید زیرا اکسل برای رسم نمودار نیاز به اعدادی تحت عنوان مقدار سطر و مقدار ستون متناظر با آن دارد. “

آشنایی با انواع نمودار در اکسل

انواع نمودارها در اکسل در شکل زیر نمایش داده شده اند.


1- نمودار ستونی (Column): در این نمودار می توانید عنصری را با عنصر دیگر مقایسه کنید. مثلا میزان بارش باران در یک سال در ماه های مختلف.
2- نمودار خطی (Line): برای نشان دادن تغییرات یک متغیر نسبت به زمان استفاده می شود، مثلا میزان رشد قد یک کودک در یک سال.
3- نمودار دایره ای (Pie): برای نشان دادن متغیرهای یک هدف خاص به کار می رود، مثلا نشان دادن حجم استفاده شده درایوها در یک کامپیوتر.
4- نمودار میله ای (Bar): همان نمودار ستونی است با این تفاوت که ستون ها به صورت سطری استفاده می شوند.
5- نمودار مساحتی (Area): بیشتر برای حساب کردن انتگرال بین دو بازه زمانی کاربرد دارد.
6- نمودار پراکندگی (Scatter): به نمودار (X-Y) معروف است و برای نشان دادن تاثیرات دو متغیر روی هم کاربرد دارد. مثل نمودار فشار بر حسب دما.
7- سایر نمودارها (Other Charts): برای ترسیم سایر نمودارها.

این مطلب را هم بخوانید: نحوه راست چین کردن نمودار اکسل

روش رسم نمودار ستونی در اکسل

نمودار ستونی و نمودار میله ای در اکسل شبیه به هم هستند و کاربرد یکسانی دارند و تفاوت عمده آن ها در عمودی و افقی بودن نمودارها می باشد. به عنوان مثال می خواهیم نمودار ستونی میزان بارندگی در شهرهای مختلف را رسم کنیم. برای رسم نمودار ستونی در اکسل:


1- ابتدا داده ها را در اکسل وارد کرده و آن ها را انتخاب می کنیم.
2- از تب Insert و از قسمت Charts نمودار ستونی یعنی Column را انتخاب می کنیم.
3- در پنجره باز شده انواع نمودارهای ستونی دیده می شوند.
4- بر روی نخستین نمودار ستونی دو بعدی کلیک کنید.
5- بعد از رسم نمودار سه زبانه Format، Layout ، Design به زبانه های اکسل اضافه می شوند.


” نمودار خطی اکسل برای مقایسه تغییرات یک متغیر در چند زمان نیز میتواند استفاده شود. مثلا روند فروش در دو سال متوالی و در ماه های مختلف. “

نحوه رسم نمودار خطی در اکسل

نمودار خطی در اکسل برای نشان دادن تغییرات یک متغیر نسبت به زمان مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال در این مقاله نمودار روند فروش یک سال یک شرکت در ماه های مختلف را رسم می کنیم. برای رسم نمودار خطی در اکسل:
1- داده ها را در اکسل وارد کنید.


2- داده های وارد شده را انتخاب کنید. از منوی INSERT نمودار Line را از قسمت D-2 انتخاب کنید.


3- پس از این مرحله می توانید تنظیمات گرافیکی دلخواه را اعمال کنید.

همانطور که ملاحظه کردید رسم نمودار در نرم افزار اکسل بسیار ساده است. فقط کافی است بدانید چه نوع نموداری با توجه به اطلاعات خود می خواهید رسم کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.