سرمایه گذاران محبوب


بخش اندیکاتور‌ها در سایت ره‌آورد ۳۶۵ گزینه خوبی برای سهامدارانی است که در تحلیل تکنیکال حرفه‌ای نیستند

Identify and Prioritize the Strategies of Developing Environmental Culture

The purpose of the study is to identify and prioritize the strategies of developing environmental culture and to enhance the participation of athletes in environmental protection activities. Due to the mutual influence of sport and environment, the need of more environmental knowledge in sport community is obvious. So, the provided strategies in the survey can be used for all levels of sport. Final data are the result of mixed methodology (qualitative and quantitative) and Friedman ANOVA. The population was the elite athletes in different kinds of sports and non-random goal oriented sampling were been used for qualitative interviews. Finally, the strategies classified in three main branches and mentioned the top ten specifically. These three branches were: educational and research strategies, managerial and structural strategies and cultural and national strategies.

Keywords

  • Environment
  • Environmental Culture
  • Sustainable Development and Sport

Full Text

راهکارهای توسعه فرهنگ زیست محیطی در ورزش

مقدمه

مشارکت اگر چه در تمامی عرصه های زندگی گسترش یافته و از دیر باز با زندگی انسان پیوند داشته است، اما این گسترش هنوز به صورت کاملا عملی، بخصوص در زمینه زیست محیطی مشهود نمی باشد. در میان عواملی که از گسترش سریع مشارکت جلوگیری می نماید، نبود الگویی که زیر ساخت کوشش­های مشارکت جویانه را فراهم آورد و نسبت به آن تعهد بیافریند بارز است، چرا که مشارکت پدیده ای است ذهنی که بدون الگویی کارساز و راهگشا نمی تواند بصورت جزئی از فرهنگ مردم درآید.(میر عباسی، 1389)

درحال حاضر، هدف نهایی از حفاظت محیطزیست، دستیابی به توسعه پایدار در قالب برنامه های اقتصادی هماهنگ با اصول حفاظت از محیط زیست و ممانعت از تخریب و تهی سازی منابع تجدیدشونده وغیرقابل تجدید می باشد. از این رو، برای حل بنیادی مشکلات بحرانی محیط زیست می بایددیدگاه های کلان و زیربنایی توسعه منطبق با قانونمندی های حفاظت محیط زیست طراحی شود و هرگونه سیاستگزاری و برنامه ریزی های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آینده کشور بر شالوده حفاظت محیطزیست، منابع طبیعی و بهره وری خردمندانه از این منابع با نگرش ایجاد تعادل و تناسب بین قانونمندی های محیط زیست و توسعه پایدار صورت گیرد.(پاداش، 1390: 31)

امروزه، وضعیت محیط‌زیست، آب، انرژی و. به قدری پیچیده و مبهم است که همه فعالان محیط‌زیست را به تفکر واداشته است. به همین دلیل تلاش می‌شود در دنیای امروزی از هر ابزاری برای بهبود محیط‌زیست و جلوگیری از هدر رفتن آب، انرژی و. بهره گرفته شود. شاید پرسیدن این سؤال کمی عجیب به نظر برسد که ورزش در حفظ محیط‌زیست و انرژی چه تأثیری می‌تواند داشته باشد؛ به طور مثال، ورزشی مانند فوتبال با میلیون‌ها هوادار در سرتاسر جهان چه نقشی را می‌تواند در حفظ محیط‌زیست ایفا کند. فعالیت های ورزشی باعث تجمع مردم در یک محل می شود که به نوبه خود اثرات بیرونی منفی مانند آلودگی صوتی، رفتارهای منافی آداب اجتماعی، زباله، آلودگی هوا و نورپردازی های تند و . را به همراه دارد. این دلایل باعث شده تا بسیاری از ساکنین مناطق شهری که آرزوی دسترسی به امکانات تفریحی و ورزشی را دارند، تمایلی در خصوص سکونت و زندگی در نزدیکی این امکانات را نداشته باشند.(کهن نسب، 1388)

درسال1994، پس از پایان بازی های زمستانی لیلی هامر نروژ که طی آن توجه خاصی به حفاظت از محیط زیست گردید، رئیس کمیته بین المللی المپیک موافقتنامه همکاری با برنامه محیط زیست سازمان بین الملل به امضا رسانید. بر این اساس، در سال 1995 "کمیسیون ورزش و محیط زیست" در کمیته بین المللی المپیک تشکیل شد و اولین کنفرانس جهانی در همین سال در شهر لوزان سوئیس برگزار شد. هدف از تشکیل این کمیسیون، اجرای اقداماتی در جهت افزایش آگاهی محیط زیستی در مجامع ورزشی و تلاش به منظور کاهش اثرات مخرب فعالیت های ورزشی در عرصه محیط های طبیعی است- در حال حاضر، محیط زیست به عنوان سومین رکن المپیزم بعد از ورزش و فرهنگ مطرح است. (گزارش المپیک آتن،2004: 290)

در این راستا، اهمیت مطالعه و ارائه الگویی منسجم و شناسایی موانع و راهکارهای توسعه مشارکت در مدیریت زیست محیطی و رفع آنها در برنامه های آتی، ایجاد انگیزه در جامعه ورزش برای شرکت در فعالیت های مشارکتی زیست محیطی و افزایش آگاهی ورزشکاران و دست اندرکاران غیر قابل انکار است. پاسخ به این سئوال که چه راهکارهایی برای ایجاد گرایش ورزشکاران به مشارکت در مدیریت محیط زیست وجود دارد و اولویت آنها چگونه است، به برنامه ریزان زیست محیطی و ورزشی کمک می کند تا در برنامه های خود با دید وسیع تری مسیر را برای رشد و توسعه مشارکت هموار نمایند.

برای ارتقای مشارکت های زیست محیطی، پژوهش های بی شماری صورت گرفته است. از نظر پارنل و مروپ[3] (2005) ماهیت مشارکت کنندگان بخش عمومی و گروه های اجتماعی نقش مهمی در تصمیم سازی های محیط زیست دارند. اندروسیویچ[4] (2002) سازمان های غیردولتی را از گروه های دست اندرکار مهم برای مشارکت در حفاظت از محیط زیست می داند. پرتی و همکاران[5] (1995) و اسولد و میشل[6] (2000) خبرنگاران، آگاهان، آموزگاران و ارزیابان را در زمره افرادی می دانند که می توانند در مدیریت مناطق حفاظت شده مشارکت کنند.

از جمله تحقیقات انجام گرفته مرتبط با موضوع محیط زیست و ورزش می توان به مطالعه پاداش و همکاران (1390) با عنوان "بررسی اثرات محیط زیستی اماکن ورزشی بر محیط شهری" اشاره نمود که تاثیر گذاری اماکن ورزشی بر محیط زیست اطراف خود و ایجاد آلودگی های زیست محیطی را تایید می نماید. (پاداش و همکاران، 1390) سهرابی و همکاران (1390) نیز به بررسی معیارها و عوامل مؤثر در دسترسی، همجواری اماکن و فضاهای ورزشی در مناطق مسکونی و خدمات شهری و نیز استانداردهای ساخت و ساز در اماکن و مجموعه های ورزشی پرداخته اند و به این نتیجه رسیده اند که وضعیت فضای سبز این اماکن بسیار ضعیف می باشد.( سهرابی و همکاران،1390: 133)

در بازی های المپیک به عنوان بزرگترین رویداد بشری و ورزشی جهان نیز تاکید بسیاری بر حفاظت از محیط زیست و طراحی فضاهای سبز شده است؛ چنان که المپیک سیدنی در سال 2000 با رعایت این اصول به المپیک سبز شهرت یافت. همچنین، با مطالعه فعالیت هایی که در بازی های المپیک آتن جهت حفاظت از محیط زیست انجام شد، می توان پی به اهمیت موضوع برد. (گزارش رسمی بازی های المپیک، 2004: 149)

در ادامه، پذیرش دستور کار شماره 21 جنبش المپیک با عنوان «ورزش برای توسعه پایدار»، کمیته بین‌المللی المپیک، محیط زیست را به‌عنوان سومین قطب المپیک‌ به‌رسمیت شناخته و آن را در کنار ارزش­های ورزشی و فرهنگی قرار داده است. [7]IOC متقاعد شده است که بازی های المپیک ممکن است بتواند به‌عنوان یک تسهیل‌کننده برای فعالیت‌های محیط دوستانه مورد استفاده قرار گیرد. به علاوه، به‌علت اینکه ورزش مورد توجه ویژه جوانان قرار دارد و بازی های المپیک سرشار از توصیه‌هایی برای محیط هستند، این بازی­ها می‌توانند فرصت آگاه‌سازی برای تعداد بی‌شماری از مردم را به‌عنوان «مروجان» این ارزش­ها در آینده فراهم کنند. شهر آتن به‌عنوان شهر میزبان بازی های 2004 المپیک در وضعیتی قرار داشت که می توانست قدمی بزرگ را به‌سوی توسعه پایدار بردارد. آتن در ماه مارس 2000، اصولی پایه‌ای را به‌عنوان سیاست محیطی برای بازی های المپیک پذیرفت. این اهداف راهبردی عبارت بودند از:

* برگزاری و میزبانی بازی‌ها در یک محیط سالم؛

* کمک به بهبود پارامترهای محیطی در آتن و ناحیه آتیکای بزرگ از طریق راهبرد ها؛

* رشد و توسعه آگاهی های زیست محیطی؛

* ایجاد یک برنامه جامع برای فعالیت‌های محیطی؛

* حصول همکاری آژانس‌های دولتی، مقامات محلی و بخش خصوصی.

بنابراین، «اتحاد محیطی المپیکی[8]» بر مبنای همکاری بین آژانس‌های عمومی، بخش خصوصی، مقامات محلی، حامیان و سازمان های غیر دولتی به منظور شرکت فعال در میزبانی موفقیت‌آمیز برای بازی‌های المپیک با اجرای ورزشی کاملاً برجسته و تأثیر منفی حداقلی بر محیط زیست با اهداف زیزتشکیل شد:

* تعهد در محدوده چارچوب قرارداد شهر میزبان برای به جریان انداختن فعالیت‌های المپیکی به طریقی که مفهوم توسعه پایدار را در بر بگیرد و در هر کجا که امکان داشته باشد در خدمت محافظت از محیط بر آید؛

* تضمین آگاه سازی شهروندان از جنبه‌های زیست محیطی بازی‌های المپیک با دستیاری مقامات محلی و کشوری؛

* بازیافت فضولات جامد و مایع، حفظ منابع طبیعی و محیط فرهنگی و طبیعی؛

* فراهم آوردن امتیازات خاص برای استفاده و برداشت محصولات شیمیایی تولید شده و نیز عناصر فلزی در راستای تلاش برای محافظت از محیط مطابق با مقررات و قوانین اروپا؛

* به رسمیت شناختن مدیریت زباله ها به عنوان یک راهکار راهبردی زیست محیطی و منظور نمودن پارامترهای محیطی در توسعه عملیاتی خدمات نظافتی و برنامه مدیریت فضولات به صورت پایدار در اماکن المپیکی. (گزارش رسمی بازی های المپیک 2004: 149)

در سال 2001، دپارتمان‌ محیط زیست کمیته بین المللی المپیک با دو حیطه متمایز مسئولیت و محورهای عملیاتی تشکیل گردید:

(الف) برنامه عملیات محیطی که منحصراً مسئولیت خدمت نظافت و مدیریت زباله های محیطی را به طور مداوم در اماکن برگزاری المپیک به عهده داشت؛

(ب) برنامه آگاه سازی محیطی.

در اثنای برگزاری بازی‌ها، 52 کارمند حقوق بگیر در محل برگزاری بازی‌ها و پست‌های دستیاری نظافت و مدیریت زباله ها فعالیت داشتند. در کنار این افراد، 45 داوطلب و 2800 کارمند پیمانی نیز حضور داشتند. به منظور تحقق آگاهی سازی محیطی، طرح محیط در ماه مارس سال 2002 تکمیل گردید. این طرح یک جفت دست را به نمایش می‌گذاشت که از میان شاخ و برگ سبز درختان به سوی آسمان دراز شده بود و به طور سمبولیک جهان را در آغوش می‌کشید تا به این طریق نشان دهد که انسانیت و طبیعت به پیکر واحدی تبدیل می‌شوند. به علاوه، کمیته برگزاری، تعدادی محصولات مجاز ارائه نمود (تی‌شرت، کوله پشتی، بشقاب و لیوان مخصوص، کیسه، پوستر و برچسب) که بر روی آنها نشانه محیط و پیام‌های زیست محیطی نظیر «محیط از ماست» و «روزم را خرم ساز» نوشته شده بود. یکی دیگر از فعالیت ها، انتشار نشریات بود که در اثنای برگزاری بازی‌های آزمایشی، مسابقات المپیک و پارالمپیک به تماشاچیان و کارکنان داده می‌شد، مانند جزوات و کتابچه های زیست محیطی و آموزش کارکنان و آگاهی های زیست محیطی ویژه معلمان و دانش آموزان برای حدود 70 هزار نفر. همچنین، فعالیت های گسترده برای بازسازی و پاکسازی اماکن، از جمله اقدامات زیست محیطی بوده است.(گزارش رسمی بازی های المپیک،2004: 149)

در سال های اخیر، توجه عمومی به موضوع محیط زیست با افزایش قابل توجهی رو به رو بوده است و سازمان های ملی و بین المللی ورزشی و اجتماعی، تلاش های زیادی را برای حفاظت از محیط زیست انجام داده اند. در ایران نیز به صورت جسته و گریخته توسط وزرات ورزش و جوانان و یا فدراسیون های ورزشی، کارگاه هایی جهت آشنایی ورزش کاران با اصول حفاظت از محیط زیست برگزار شده است، ولی هیچگونه نظام یا راهبرد جامعی برای جلب مشارکت ورزشکاران در توسعه فرهنگ محیط زیست که مبتنی بر یافته های پژوهشی باشد، وجود ندارد. لذا با توجه به اهمیت فراوان محیط زیست و همچنین پایگاه اجتماعی قوی ورزشکاران در جامعه، محقق بر آن شده است تا در این تحقیق، راهکارهایی را برای جلب مشارکت ورزشکاران در فعالیت های زیست محیطی و توسعه فرهنگ محیط زیست در ورزش شناسایی و اولویت بندی نماید.

روش شناسی پژوهش

با توجه به هدف تحقیق که بررسی و اولویت بندی راهکارهای توسعه فرهنگ محیط زیست و جلب مشارکت ورزشکاران در فعالیت های زیست محیطی در ورزش بود، این تحقیق در زمره تحقیقات کاربردی قرار می گیرد که با روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه یابی انجام شده است. برای گردآوری داده های تحقیق، از روش آمیخته که ترکیبی از روش های کمی و کیفی می باشد، استفاده شده است. محقق جهت گردآوری داده های مورد نیاز ابتدا به مطالعه مبانی نظری، کتاب ها و مقالات چاپی و اینترنتی مرتبط و همچنین دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط با حفظ محیط زیست (قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، 1353) پرداخته است. داده های گردآوری شده در این مرحله، مبنایی برای ساخت راهنمای مقدماتی مصاحبه بود که محقق در انجام مصاحبه های نیمه ساختارمند از آنها بهره برد. لذا می توان مرحله دوم را مرحله انجام مصاحبه های نیمه ساختارمند با نمونه نظری تحقیق دانست.

پس از انجام مصاحبه ها، داده های گردآوری شده با استفاده از شیوه های کدگذاری باز و محوری، تحلیل و راهکارهای نهایی استخراج شدند. سپس این راهکارها در قالب یک پرسشنامه کمی با مقیاس پنج ارزشی لیکرت تنظیم شدند و در میان نمونه آماری تحقیق توزیع شدند. در سرمایه گذاران محبوب نهایت، داده های حاصل از پرسشنامه کمی تحقیق، با استفاده از آزمون تحلیل واریانس فریدمن، تحلیل و اولویت بندی شدند. لازم به توضیح است که روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها با نظرخواهی از اساتید و صاحبنظران مرتبط با موضوع تحقیق (8 نفر) بررسی و تأئید شد و آزمون آلفای کرونباخ (78/0a=) نیز پایایی ابزار را تصدیق کرد.

با توجه به این که هدف اصلی این تحقیق ارائه راهکارهایی برای جلب مشارکت ورزشکاران در فعالیت های زیست محیطی و توجه بیشتر آنها به موضوع محیط زیست بود، ورزشکاران تیم های ملی که سابقه بیشتری نسبت به سایر ورزشکاران جهت حضور در رویدادها و اماکن ورزشی ملی و بین المللی داشتند به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. از سوی دیگر، نقش موثر افراد الگو در فرهنگ سازی و همچنین توجه به اینکه ورزشکاران از کنشگران اصلی در مدل مشارکت محیط زیست هستند، نیز از دلایل انتخاب ورزشکاران به عنوان جامعه آماری بود. لذا جامعه آماری تحقیق عبارت بود از کلیه ورزشکاران تیم های ملی در رشته های ورزشی مختلف که تعدادی از این افراد، به صورت نمونه گیری غیرتصادفی و هدفمند برای مصاحبه های کیفی در موضوع تحقیق انتخاب شدند.

باید توجه داشت که در تحقیق کیفی، هدف انتخاب گروهی از نمونه ها نیست که معرف جامعه به صورت تصادفی باشد، بلکه هدف انتخاب افرادی است که بتوانند اطلاعات خوبی را در موضوع تحقیق به فرد بدهند. تعداد نمونه با توجه به اشباع نظری محقق مشخص می شود. با توجه به مبانی نظری پژوهش برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری نظری[9] برای این بخش از مطالعه استفاده شد. نمونه گیری نظری، نوعی طرح نمونه‌گیری غیر احتمال هدفدار است که در پژوهش‌های کیفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آنجا که در پژوهش حاضر لازم است اطلاعاتی از افراد خاص (افرادی که قادر خواهند بود اطلاعات مطلوبی را در زمینه خاصی به دست دهند) دست آورده شود، این روش مورد استفاده قرار گرفت. محقق پس از انجام 26 مصاحبه، به اشباع نظری و کفایت مصاحبه ها رسید.

یافته های پژوهش

یافته های این پژوهش در 3 بخش مجزای آمار توصیفی، تحلیل های کیفی و تحلیل کمی و استنباطی قابل ارائه است:

1- ویژگی های جمعیت شناختی

از تعداد 26 نفر که به عنوان نمونه مورد تحقیق قرار گرفتند، تعداد 7 نفر ورزشکار زن و 19 نفر مرد بودند. میانگین سن نمونه آماری تحقیق، 4/26 سال بود و حدود 45 درصد از آنها دارای مدرک تحصیلی کارشناسی بودند. میانگین سابقه عضویت ورزشکاران در تیم های ملی 2/3 سال برآورد شده است.

2- نتایج حاصل از مصاحبه

در این مرحله، ابتدا با استفاده از کدگذاری باز راهکارهای مختلفی که به صورت واضح یا ضمنی در خلال صحبت های مصاحبه شوندگان به آنها اشاره شده بود توسط محقق شناسایی و لیست شدند. تعداد 36 راهکار به عنوان راهکارهای مقدماتی شناسایی شدند که در ادامه با استفاده از کدگذاری محوری- با هدف دسته بندی راهکارها و قرار دادن آنان در طبقات و محور های متناسب- در قالب 3 محور فعالیت های آموزشی و پژوهشی، فعالیت های مدیریتی و ساختاری و فعالیت های فرهنگی و ملی به شرح جدول زیر تقسیم بندی شدند:

جدول 1: نتایج حاصل از کدگذاری محوری یافته های تحقیق کیفی

پنج‌ضلعی محبوب سرمایه‌گذاران

دنیای اقتصاد : عملکرد دولت دوازدهم در جذب پول خارجی در بخش صنعت حاکی از این است که تنوع گروه‌های سرمایه‌پذیر افزایش یافته است. ارزیابی‌ها حکایت از این دارد که «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «وسایل نقلیه موتوری»، «ساخت محصولات و فلزات اساسی»، «محصولات از لاستیک و پلاستیک» و «ابزار پزشکی و اپتیکی و ابزار دقیق» پنج گروه محبوب سرمایه‌گذاران در حوزه صنعت است. براساس جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای فعالیت دولت دوازدهم، ۹۸/ ۱ میلیارد دلار سرمایه خارجی برای ۳۸ پروژه مصوب شده است.

پنج‌ضلعی محبوب سرمایه‌گذاران

جغرافیای جذب سرمایه‌خارجی در صنایع کشور از تصویب ۹۸/ ۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از ابتدای دولت دوازدهم تا ۱۹ آذر سال‌جاری حکایت دارد. جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن وتجارت نشان می‌دهد متولیان صنعتی برای اجرای ۳۸ پروژه با سرمایه‌گذاران خارجی به توافق رسیده‌اند؛ توافقی که براساس ارزیابی‌ها ۱۴پروژه آن به مرحله بهره‌برداری رسیده و ۲۴ پروژه نیز مراحل اجرایی را پشت‌سر می‌گذارد.

داده‌های آماری نشان می‌دهد در طول عمر چهارساله دولت یازدهم، ۲۱۴ پروژه با سرمایه خارجی ۸۴/ ۸ میلیارد دلاری ثبت شده است. همچنین بررسی‌ آمارها بیانگر این موضوع است که پس از شکسته شدن سد تحریم‌های بین‌المللی، بخش صنعت، معدن و تجارت توانسته سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری در ۱۱۴پروژه به ارزش ۴/ ۷ میلیارد دلار ترغیب کند. از سوی دیگر، مطابق جداول آماری کشورهای پیشتاز در طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت به لحاظ ارزشی آلمان و چین است. در این میان قاره‌ها نیز‌ «آسیا» و «اروپا» سردمدار حضور در طرح‌های مصوب سرمایه‌گذاری به‌شمار می‌روند.

هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه ششم توسعه، نیازمند سالانه ۱۸۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است. در این میان میزان منابع داخلی در نظر گرفته شده در برنامه ششم توسعه ۱۳۰ میلیارد دلار و میزان منابع خارجی (اعم از فاینانس و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) در نظر گرفته شده ۵۴ میلیارد دلار است. طبق آمارها در سال ۲۰۱۶ میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشور ۳۷/ ۳ میلیارد دلار بوده است که نشان می‌دهد فاصله بین وضع موجود و هدف موردنظر بسیار زیاد است. برای بخش صنعت، معدن و تجارت در سرمایه گذاران محبوب برنامه ششم توسعه نیز رشد سالانه ۹ درصدی پیش‌بینی شده است؛ هدف‌گذاری که تحقق آن، نیازمند جذب بیش از ۲۰ میلیارد دلار در سال است. این در حالی است که ارزیابی داده‌های آماری درخصوص ارقام جذب سرمایه‌خارجی در این بخش هم حکایت از فاصله معنادار با هدف‌گذاری‌ برنامه ششم توسعه دارد. تازه‌ترین آمارها بیانگر آن است که مجموع سرمایه مصوب از سرمایه گذاران محبوب زمان روی کار آمدن دولت دوازدهم تا ۱۹ آذر سال‌جاری، برای ۳۸ پروژه به ارزش ۹۸/ ۱ میلیارد دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت بوده است؛ رقمی که به‌گفته تحلیلگران اقتصادی اجرای هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه را با تعلل و دیرکرد بسیار همراه خواهد کرد. فعالان اقتصادی معتقدند هنوز روند جذب پول خارجی در کشور با دست‌اندازهایی مواجه است که سرمایه گذاران محبوب باید برای رفع آنها راهکارهای اساسی و مدون در نظر گرفت. در این میان تنها تغییری که در مکانیزم جذب پول خارجی در مدت زمان مورد بررسی خود را به‌خوبی نشان داده، افزایش تنوع گروه‌های سرمایه‌پذیر بعد از برجام در دولت دوازدهم بوده است.

طلایه‌داران تزریق پول

آمارهای اعلام شده حاکی از آن است که «آلمان» در این مدت توانسته با حجم سرمایه‌گذاری ۷۲۰ میلیون و ۸۶۶ هزار دلاری برای پروژه «احداث چرخه کامل پنل فتوولتائیک» در استان فارس رتبه اول را به خود اختصاص دهد. این در حالی است که آلمانی‌ها علاوه بر سرمایه‌گذاری در این پروژه، در طرح دیگری در استان بوشهر و در بخش «تولید متانول» بیش از ۵۷۲ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خواهند کرد. سومین پروژه کلانی که آلمانی‌ها در آن سرمایه‌گذاری خواهند کرد در طرح «احداث دو واحد جداسازی هوا» به ارزش نزدیک به ۱۶۶ میلیون دلار است. از سوی دیگر واکاوی‌ها نشان می‌دهد «چین» دومین کشور پیشتاز در تزریق پول خارجی به ایران محسوب می‌شود. این کشور برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های «تولید خودروسواری در دو رده J و C» در استان کرمان قرار است بیش از ۲۳۲ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کند. چینی‌ها در مدت زمان مورد بررسی نیز در خراسان‌جنوبی و در پروژه «تولید انواع شمش فولاد ساده کربنی و کم‌آلیاژی» به ارزش ۷۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خواهند کرد. همچنین آمارها نشان می‌دهد سومین کشوری که بیشترین حجم سرمایه‌گذاری در کشور را داشته، «ترکیه» است، ترکیه‌ای‌ها بیش از ۵۸ میلیون دلار در بخش «تولید انواع شمش فولاد ساده کربنی و کم‌آلیاژ» سرمایه‌گذاری می‌کنند.

پیشتازان استانی جذب پول

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای دولت دوازدهم تا ۱۹ آذر سال‌جاری استان‌های «خراسان رضوی»، «تهران» و «آذربایجان‌شرقی» از میان سایر استان‌ها بیشترین طرح‌های مصوب را به خود اختصاص داده‌اند. براین اساس استان «خراسان رضوی» در مجموع با هشت قرارداد توانسته عنوان استان موفق را در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به خود اختصاص دهد. طرح‌های جدید در سرمایه گذاران محبوب این استان شامل «تولید خمیر درزگیر پولی یورتان، ترمیم‌کننده‌های بتن و چسب سیلیکات»، «تولید آرد برنج، برنج شکسته و بسته‌بندی حبوبات»، «تولید رول نایلون و ظرف بادی»، «طرح بسته‌بندی انواع پودر ژله، آرد یا پودر سوخاری، انواع شیرینی آردی، انواع نقل و قند و شکر»، «احداث تالار جشن و مراسم» و «تولید تجهیزات جوشکاری» می‌شود. طرح نخست از سوی چین، طرح دوم از سوی پاکستان، طرح سوم و چهارم از سوی افغانستان و دو طرح آخر نیز در دست عراق و کره‌جنوبی است. در استان تهران نیز در مدت زمان مذکور، چهار قرارداد با سرمایه‌گذاران خارجی (کشورهای روسیه، افغانستان، فرانسه و عراق) منعقد شده است. این سرمایه‌گذاری‌ها دربرگیرنده طرح‌های «افزایش سرمایه‌گذاری خارجی شرکت Ferminvest فرانسه در شرکت آب‌های معدنی دماوند»، «تولید و صادرات طلا، جواهر نقره و سنگ‌های قیمتی»، «تهیه، تولید و فرآوری سنگ‌های ساختمانی» و «حمل و نقل اینترنتی» است. طرح‌های مصوب برای استان «آذربایجان شرقی» نیز معادل چهار طرح است که شامل «تولید نبشی فولادی، ناودانی و تیرآهن-افزایش سرمایه‌گذاری»، «تولید سوزن راه‌آهن و مترو از طریق خرید سهام شرکت گسترش صنایع ریلی ایران» و «تولید نخ کاملا آرایش یافته، نخ پلی‌استر و رنگرزی» است. همچنین آمارهای اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت حکایت از آن دارد که در مدت زمان مورد بررسی به لحاظ ارزشی استان‌های «فارس»، «بوشهر»، «کرمان»، «سیستان و بلوچستان» و «زنجان» بیشترین جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در کارنامه خود ثبت کرده‌اند. این در حالی است که استان‌های دارای جذب بیشترین سرمایه‌گذاری در دولت یازدهم به استان‌های «البرز»، «تهران»، «خراسان‌رضوی»، «فارس» و «آذربایجان‌غربی» اختصاص داشته است.

پنج گروه نخست سرمایه‌پذیر

آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد پنج گروه «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «وسایل نقلیه موتوری»، «ساخت محصولات و فلزات اساسی»، «محصولات از لاستیک و پلاستیک» و «ابزار پزشکی، اپتیکی و ابزار سرمایه گذاران محبوب دقیق» از زمان روی کار آمدن دولت دوازدهم تا ۱۹ آذر سال‌جاری بیشترین جذب سرمایه خارجی را از آن خود کرده‌اند. این در حالی است که مطابق جداول آماری، در دولت یازدهم پنج گروه «محصولات پلیمری»، «فلزات و مصنوعات فلزی»، «تجارت»، «نیروی محرکه» و «استخراج معادن» سرمایه‌پذیرترین گروه‌ها در میان سایر گروه‌ها بوده‌اند. مقایسه داده‌های آماری منتشر شده نشان می‌دهد تنوع گروه‌های سرمایه‌پذیر بعد از برجام و در دولت دوازدهم بیش از گذشته شده است.

وضعیت پروانه‌های بهره‌برداری

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که از زمان روی کار آمدن دولت دوازدهم تا ۱۹ آذر سال‌جاری در مجموع ۳۸ پروژه در هیات سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب شده است. این در حالی است که جدیدترین گزارش این وزارتخانه از وضعیت صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری طرح‌ واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری مصوب، حاکی از صدور ۲۱ جواز تاسیس و ۹ پروانه بهره‌برداری در مدت زمان مورد بررسی است. همچنین براساس آمارها، بیشترین صدور جواز تاسیس به استان‌های «خراسان رضوی»، «فارس»، «زنجان» و «آذربایجان شرقی» و بیشترین پروانه بهره‌برداری نیز به استان‌های «آذربایجان شرقی»، «خراسان رضوی» و «مرکزی» اختصاص داشته است. از سوی دیگر براساس داده‌های آماری، از ۳۸ پروژه مصوب شده در هیات سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲۰ پروژه با مشارکت ۱۰۰ درصدی سرمایه‌گذاران خارجی عملیاتی خواهد شد. در ۸ پروژه دیگر این مجموعه نیز نسبت مشارکت خارجی‌ها به بیش از ۵۰ درصد خواهد رسید.

سرمایه گذاران محبوب

  • انتشارات : چالش
  • دسته بندی : مدیریت, دانشگاهی
  • نویسنده : سرمایه گذاران محبوب محبوب صادقی
  • شابک : ٩٧٨٩۶۴٢۵٢٢٩٧٢
  • دانلود نمونه ای از کتاب :

mail

این کتاب در بانک کتاب تلکتاب عرضه شده است
شما می توانید لذت خرید آسان و مطمئن را با تلکتاب تجربه کنید
خرید کتاب و ارسال رایگان به سراسر کشور در سریعترین زمان ممکن
درصورتی که موفق به خرید اینترنتی کتاب نشدید می توانید برای خرید تلفنی کتاب با شماره 66470460-021 تماس حاصل فرمایید.

الفبای سرمایه گذاری نویسنده محبوب صادقی انتشارات چالش

الفبای سرمایه گذاری نویسنده محبوب صادقی انتشارات چالش

کتاب الفبای سرمایه گذاری
کجا و چگونه در ایران سرمایه گذاری کنیم ؟

بسیار سؤال می‌شود که پول خود را در مسکن سرمایه‌گذاری کنم یا طلا ؟ ارز سودآورتر است یا سپرده بانکی ؟ بورس چگونه است ریسک آن چطور است و اینکه اصلاً در چه شرایطی به سمت بورس برویم ؟ همه این‌ها سؤالاتی است که به ذهن برخی سرمایه‌گذاران خطور می‌نماید. سعی شده انواع روش‌های سرمایه‌گذاری و کارکرد آن‌ها به‌صورت یکجا و خلاصه در این کتاب گردآوری گردد.
در این کتاب قصد داریم مهارت‌های موردنیاز برای مدیریت هوشمندانه زندگی مالی و تبدیل شدن به یک سرمایه گذار موفق و افزایش درآمد ناشی از آن را بیان کنیم. به‌طوری‌که قابلیت استفاده در دنیای واقعی را داشته باشد و بتوانید سرمایه‌گذاری خوب و کسب درآمد بهتری داشته باشید.

فصل اول – زندگی مالی خوب
فصل دوم – تحلیل درست
فصل سوم – بازارهای مختلف سرمایه گذاری
فصل چهارم – املاک و مستغلات
فصل پنجم – خودرو
فصل ششم – بازده ثابت
فصل هفتم – قبل از ادامه مسیر
فصل هشتم – بازار بورس
فصل نهم – بازار ارز
فصل دهم – بازار طلا
فصل یازدهم – هدف شما
فصل دوازدهم – دانش مالی افزایش درآمد

mail

این کتاب در بانک کتاب تلکتاب عرضه شده است
شما می توانید لذت خرید آسان و مطمئن را با تلکتاب تجربه کنید
خرید کتاب و ارسال رایگان به سراسر کشور در سریعترین زمان ممکن
درصورتی که موفق به خرید اینترنتی کتاب نشدید می توانید برای خرید تلفنی کتاب با شماره 66470460-021 تماس حاصل فرمایید.

سرمایه گذاران محبوب

املاک

سه منطقه محبوب سرمایه گذاران ترکیه

سه منطقه محبوب سرمایه گذاران ترکیه

مارمارا: به عنوان اولین منطقه‌ای که در لیست قرار می‌گیرد، شلوغ‌ترین و مشهور‌ترین شهر ترکیه را در خود جای داده است: استانبول. به عنوان شهری که مرکز توریسم، آموزش، تجارت، اقتصاد و سلامت است، سرمایه‌گذاران به آسانی جذب این شهر می‌شوند. در طول ۱۰ سال اخیر، بازار املاک استانبول به نواحی حومه‌ای گسترش پیدا کرده‌است. در این نواحی پروژه‌های آسمان خراش بر بازار پیش‌فروش غلبه کرده‌اند. قیمت این خانه‌ها کمتر از خانه‌های مرکز شهر است و از بسیاری از ویژگی‌های املاک اقامتی همچون استخر شنا و باغ‌های چشم‌انداز برخوردار هستند. خریدارانی که مقیم خاورمیانه هستند، برای سرمایه‌گذاری در املاک همچنان به استان‌های بورسا(Bursa) و یالوا(Yalova) تمایل نشان داده‌اند. پایتخت پیشین پادشاهی عثمانی یعنی بورسا یک ویژگی به خصوصی دارد و آن این است که اُلی داغ(Uludag) در آن واقع شده‌است ، که یکی از مشهورترین مقصد‌های اسکی ترکیه محسوب می شود، در حالی که فلات سبز و بهار‌های گرم طبیعی یالوا(Yalova) فضای آسایش‌بخشی را فراهم می‌کند.

مدیترانه: به عنوان دومین منطقه‌ی مطلوب خریداران خارجی املاک، خط‌ساحلی مدیترانه شامل شهر‌ک‌ها، روستا‌ها و شهر‌هایی است که برای خریداران خارجی از ملیت‌های مختلف جذاب است. ناحیه‌ی آنتالیا به خاطر مرکز شهر بزرگش و نواحی حومه‌ا‌ی کوچکش همچون بِلِک(Belek) که پایتخت گلف ترکیه است، مشهور است. ناحیه‌ی فِتحیه (Fethiye) که به نظر می‌رسد مورد توجه بریتانیایی‌ها قرار دارد و مقصد محبوب تعطیلات آن‌ها است، هم اکنون میزبان جیب‌های مهاجران بریتانیایی‌ است که در تمام سال در ترکیه زندگی می‌کنند. آن‌ها استراحتگاه‌های ساحلی کوچک هیسارونو (Hisaronu)، اواسیک (Ovacik)، و کالیس بیچ (Calis beach) را دوست دارند. کالکان (Kalkan)، که یک شهرک کوچک بازاری است و تجارت پرسروصدایی برای ویلا‌های لاکچری دارد، همراه با روش‌های معماری و چشم‌انداز دریایی شگف‌آوری است، در حالی که مارماریس (Marmaris) محبوب خریداران آپارتمان است.

ناحیه‌ی اژه (Aegean): ناحیه اژه، در‌حالی که رو به سواحل غربی ترکیه است، دیگر مقصد محبوب برای خریداران اروپایی است که آپارتمان‌ها و ویلا‌های تعطیلات زیادی را در شبه جزیره‌ی بدروم (Bedrum) خریداری کرده‌اند. در مرکز شهرک بدروم خانه‌های بازاری برای فروش ارائه می‌شود، اما در سال‌های اخیر، محبوبیت آن به عنوان مقصد لاکچری به جایگاه دوم نزول کرده‌است و یالی‌کاواک از آن پیشی گرفته‌است. دیگر مقصد‌های محبوب در بدروم گومبت (Gumbet)، گولتورک‌بوکو (Golturkbuku)، توربا (Torba)، بیتِز (Bitez)، گوموسلوک (Gumusluk) و گو‌ن‌دوغان (Gundogan) است. بریتانیایی‌ها همچنین بر صحنه‌ی خرید خانه در آلتینکوم (Altinkum) تسلط دارند. آلتینکوم یک استراحتگاه ساحلی در ناحیه‌ی اژه است که در آن قیمت‌های پایین براساس متر مربع ارائه می‌شود. به طریق دیگر، هرچه مردم در نظر دارند تا خود را از استانبول دور کنند، جمعیت ازمیر در حال افزایش است. این منطقه شامل سومین شهر بزرگ ترکیه و نیز استراحتگاه‌های ساحلی کوچک همچون اسکی‌ بادی آلاکاتی (Alacati)، و فوچا (Foca) است.

۹ سایت محبوب سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بورس

فرارو- سهامداران حرفه‌ای بورس، غیر از سامانه معاملات آنلاین کارگزاری‌ها، هر روز به سایت‌های مختلفی سر می‌زنند و اطلاعات خود را به‌روز می‌کنند. مهمترینشان سایت مدیریت فناوری بورس است که بیشترین آمار بازدید را بین سایت‌های حوزه بازار سرمایه دارد. سامانه کدال، سایت شرکت‌های بورس و فرابورس، سجام، سپرده‌گذاری مرکزی از دیگر سایت‌هایی هستند که نقش حیاتی برای سهامداران دارند. مرکز پردازش اطلاعات مالی، جزئیاتی از فعالیت شرکت‌ها در اختیارتان می‌گذارد تا بعد از بررسی آن‌ها سرمایه‌گذاری مطمئنی در بورس داشته باشید. دو سایت سهام‌یاب و ره‌آورد ۳۶۵ هم مثل شبکه‌های اجتماعی سهامداران هستند و هر کدام امکاناتی را در اختیار سرمایه‌گذار‌های بورس می‌گذارند. احتمالا لازم باشد بعد از خواندن این گزارش دستی به سر و روی بوکمارک‌های مرورگرتان بکشید.

۱- سایت مدیریت فناوری بورس؛ Tsetmc.com

به گزارش فرارو، اولین و مهمترین سایتی که یک سهامدار باید آن را بشناسد، سایت مدیریت فناوری بورس تهران به نشانی Tsetmc.com است. در این سایت اطلاعات قیمت و معاملات تمام نماد‌های بازار سرمایه از بورس و فرابورس تا بورس کالا و انرژی قابل مشاهده است. این سایت به عنوان منبع اصلی اطلاعات معاملات شناخته می‌شود و آنچه که در سامانه معاملات آنلاین کارگزاری‌ها می‌بینید، با کمی تاخیر نسبت به اطلاعات سایت مدیریت فناوری به روز رسانی می‌شود. از جمله امکانات سایت مدیریت فناوری بورس می‌توان به دیده‌بان بازار متشکل از کل نمادها، پروفایل نماد‌های مختلف، فیلتر کردن نماد‌های مورد نظر، مشاهده اطلاعات کلی بازار مثل شاخص‌ها، آمار معاملات، نقشه بازار و همچنین بخش آموزش مقدماتی بورس اشاره کرد. پروفایل نماد‌ها در سایت tsetmc.com تمام اطلاعاتی که لازم است درباره معاملات و قیمت سهام بدانید را در اختیارتان می‌گذارد و مبنای تحلیلگران بورس برای تابلوخوانی است.

۲- سامانه کدال؛ Codal.ir

اطلاعیه شرکت‌ها از طریق سامانه کدال به نشانی codal.ir به صورت عمومی منتشر می‌شود. در زمان انتشار اطلاعیه‌های با اهمیت، بسته به میزان اهمیت آن‌ها نماد شرکت مورد نظر در بورس متوقف می‌شود تا سهامداران فرصت مراجعه به سامانه کدال و مشاهده اطلاعیه منتشر شده را داشته باشند. از جمله اطلاعیه‌های مهمی که در سامانه کدال منتشر می‌شود می‌توان به افزایش قیمت محصولات شرکت‌ها، شفاف‌سازی درباره اخبار منتشر شده، شفاف‌سازی درباره نوسان قیمت‌ها و برگزاری مزایده‌ها یا خرید و فروش عمده سهام اشاره کرد. علاوه بر اطلاعیه‌ها، شرکت‌ها ملزم هستند اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی و گزارش‌های فعالیت دوره‌ای، آگهی‌های دعوت به مجمع عمومی، نتایج جلسات و . را در سامانه کدال منتشر کنند. تحلیل‌گران از اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌ها برای تحلیل بنیادی سهام استفاده می‌کنند.

۳- سامانه سجام؛ sejam.ir

۹ سایت محبوب سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بورس

سجام در سال‌های پس از کرونا امکان احراز هویت غیرحضوری را راه‌اندازی کرده است

اغلب سهامداران بورس دست‌کم یک‌بار به سامانه سجام مراجعه کرده‌اند. از نیمه سال ۹۸ تا حالا کسانی که بخواهند کد بورسی بگیرند، ملزم به ثبت نام در سامانه سجام به نشانی sejam.ir هستند. آن‌ها باید مشخصات خود و همچنین اطلاعات حساب‌های بانکی را در این سامانه ثبت کنند. با این کار موقع برگزاری مجمع عمومی شرکت‌ها، سود سالانه سرمایه گذاران محبوب آن‌ها اغلب از طریق سامانه سجام به حساب بانکی که در این سامانه ثبت شده واریز می‌شود. سهامداران می‌تواند در هر زمانی حساب بانکی خود را در سامانه سجام تغییر دهند تا سود سهام به حساب جدید واریز شود. علاوه بر این موارد، سجام در سال‌های پس از کرونا امکان احراز هویت غیرحضوری را راه‌اندازی کرده و از طریق این سایت می‌توان متوجه شد که تا اینجای کار کدام کارگزاری‌ها، سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها امکان احراز هویت غیرحضوری را برای تازه‌وارد‌های بورس فراهم کرده‌اند.

۴- شرکت سپرده‌گذاری مرکزی؛ csdiran.ir

سایت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به نشانی csdiran.ir زیرشاخه‌های مهمی دارد که هر کدامشان می‌تواند برای گروهی از سهامداران اهمیت ویژه‌ای داشته باشد. از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه به نشانی ddn.csdiran.ir اشاره کرد. کسانی که در سجام ثبت‌نام کرده و احراز هویت را انجام داده‌اند، اصطلاحا سجامی نامیده می‌شوند. سهامداران سجامی با ورود به درگاه یکپارچه ذی‌نفعان می‌توانند تمام سهام خود را که در کارگزاری‌های مختلف قرار دارد، به صورت یکجا مشاهده کنند. برای کسانی که از کارگزاری‌های مختلف برای معامله در بورس استفاده می‌کنند، این سایت اهمیت ویژه‌ای دارد. همچنین می‌توان از طریق درگاه یکپارچه ذی‌نفعان سودی که مجامع شرکت‌ها بین سهامدارانشان تقسیم کرده‌اند را مشاهده کنید تا ببینید باید منتظر واریز سود از طرف کدام شرکت‌ها باشید.

۵- شرکت بورس تهران؛ tse.ir

سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران به نشانی tse.ir اطلاعاتی را درباره نماد‌های بورسی در اختیار سهامداران می‌گذرد. از جمله امکانات این سایت می‌توان به بررسی شاخص‌های صنعت اشاره کرد که در سایت مدیریت فناوری بورس یعنی tsetmc.com قابل دسترسی نیست. در این سایت، اطلاعات بازار‌های مختلف زیرمجموعه بورس تهران ارائه شده است. البته اغلب سهامداران در بازار نقد مشغول به فعالیت هستند. از جمله این اطلاعات می‌توان به نمای بازار، نقشه بازار، گزارش‌های آماری، نماد‌های دارای بازارگردان، معاملات عمده و شاخص‌ها و . اشاره کرد. سایت شرکت بورس تهران به عنوان منبع اصلی انتشار اطلاعیه‌های مهم مثل تغییرات در فرآیند معاملات و همچنین عرضه اولیه سهام شرکت‌ها در بورس است. زمانی که خبری درباره عرضه اولیه سهام یک شرکت شنیدید، بهتر است برای اعتبارسنجی آن، سایت شرکت بورس تهران را چک کنید.

۶- شرکت فرابورس ایران؛ ifb.ir

۹ سایت محبوب سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بورس

اطلاعیه‌ مربوط به عرضه اولیه‌های فرابورس و تغییرات شیوه معاملات ابتدا در سایت ifb.ir منتشر می‌شود

اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس در سایت این شرکت به نشانی ifb.ir منتشر می‌شود. در این سایت می‌توان اطلاعات مربوط به معاملات بازار فرابورس مثل شاخص کل فرابورس، ارزش بازار فرابورس به تفکیک صنایع مختلف و همچنین آمار معاملات را مشاهده کرد. یکی از پرکاربردترین بخش‌های سایت شرکت فرابورس، آمار مربوط به عملکرد کارگزاری‌ها است. هر ماه آمار معاملات انجام شده توسط کارگزاری‌های مختلف را منتشر می‌کند که این گزارش مبنای رتبه‌بندی کارگزاری‌ها قرار می‌گیرد. اطلاعیه‌ مربوط به عرضه اولیه شرکت‌های فرابورسی و همچنین تغییرات در فرآیند معاملات ابتدا در سایت ifb.ir منتشر می‌شوند و تا زمانی که اطلاعیه مورد نظر در این سایت بارگذاری نشود، نمی‌توان آن را قطعی دانست. در این سایت با جستجوی نماد‌های فرابورسی می‌توان اخبار مرتبط با نماد مورد نظر را مشاهده کرد.

۷- مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران؛ fipiran.com

شرکت مدیریت فناوری بورس تهران علاوه بر سایت tsetmc.com، سایت جداگانه‌ای تحت عنوان مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران به نشانی fipiran.ir راه‌اندازی کرده است. در این سایت اطلاعات تخصصی‌تر درباره هر کدام از نماد‌ها منتشر می‌شود که کارایی زیادی برای تحلیل‌گران بنیادی سهام دارد. از طریق سایت پردازش اطلاعات مالی، می‌توانید نسبت‌های مالی را مشاهده کنید و آن‌ها را با دوره مشابه سال قبل مقایسه کنید. تغییرات سود سالانه شرکت‌ها یکی از مهمترین فاکتور‌های برای ارزیابی عملکرد آن‌ها است. یکی از امکانات مهم این سایت برای سهامداران خرد، مقایسه اطلاعات صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. به خصوص آن‌هایی که می‌خواهند به صورت غیرمستقیم در بورس سرمایه‌گذاری کنند، می‌توانند با مراجعه به این سایت فهرست تمام صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال و مشخصات آن‌ها را مشاهده و با بررسی میزان بازدهی، نوع صندوق و . بهترین گزینه را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند.

۸- سهام‌یاب؛ Sahamyab.com

سهامیاب مثل یک شبکه اجتماعی برای تبادل اطلاعات بین سهامداران است. این سایت به نشانی sahamyab.com زیرمجموعه کارگزاری تدبیرگران فردا است، اما همه سهامداران می‌توانند از امکانات آن استفاده کنند. مهمترین ویژگی آن پروفایل جداگانه برای نماد‌ها است. کاربران در سایت سهام‌یاب می‌توانند نظر خود را در قالب توییت برای هر نماد ارسال کنند. طرز کارش تا حد زیادی مشابه شبکه اجتماعی توییتر است و این موضوع آن را به محلی برای تبادل نظر سهامداران تبدیل کرده. در کنار شبکه اجتماعی، سهامیاب اطلاعات بیشتری درباره معاملات بازار ارائه می‌کنند. نقشه بازار، ابزار تحلیل تکنیکال، دیده‌بان پیشرفته، اطلاعیه‌های کدال و فهرست پیام‌های ناظر از جمله امکانات این سایت است. سهامیاب همچنین بخشی برای بررسی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری ETF دارد که در آن می‌توان مشخصات قیمت و ارزش واحد‌های صندوق‌های سهامی را بررسی و با هم مقایسه کرد.

۹- رهاورد ۳۶۵؛ Rahavard365.com

۹ سایت محبوب سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بورس

بخش اندیکاتور‌ها در سایت ره‌آورد ۳۶۵ گزینه خوبی برای سهامدارانی است که در تحلیل تکنیکال حرفه‌ای نیستند

ره‌آورد ۳۶۵ سامانه‌ای برای بررسی اطلاعات مالی شرکت‌ها است. هر کدام از نماد‌ها در سایت رهاورد به نشانی rahavard365.ir پروفایل مخصوص خودشان را دارند. در صفحات مخصوص به هر نماد اطلاعات معاملات مثل قیمت، سابقه تغییرات، عرضه و تقاضا، معاملات حقیقی و حقوقی، eps، dps، بازدهی و نقدشوندگی و دیگر اطلاعات مورد نیاز به‌روزرسانی می‌شود. در این سایت اخبار مربوط به هر نماد در پروفایل مخصوص به آن بازنشر می‌شود و همچنین اگر اطلاعیه‌ای از طرف شرکت‌ها منتشر شود، می‌توان آن را در پروفایل نماد مورد نظر مشاهده کرد. بخش مربوط سرمایه گذاران محبوب به اندیکاتور‌ها در سایت ره‌آورد ۳۶۵ می‌تواند گزینه خوبی برای سهامدارانی باشد که در تحلیل تکنیکال حرفه‌ای نیستند. این بخش سیگنال‌های هر کدام از اندیکاتور‌ها را بررسی و نتیجه را به صورت یک نمودار نشان می‌دهد که موقع خرید سهام است یا فروش آن. خطوط حمایت و مقاومت هر کدام از نماد‌ها و شاخص‌ها را هم می‌تواند در این بخش مشاهده کرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.