سود نقدی سهام (DPS)


https://boursefa.com/?p=2925

مجامع و تقسیم سود نقدی

مقدار سود هر سهم (EPS) بستگی به عملکرد شرکت دارد و سود نقدی تقسیم شده در پایان سال مالی (DPS)، تابع تصمیمات اتخاذ شده در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت است. بر اساس قانون، شرکت‌ها موظفند تا حداکثر 8 ماه پس از برگزاری مجمع، سود نقدی مصوب را به حساب صاحبان سهام واریز نمایند که بر حسب سیاست‌های مالی و شرایط داخلی شرکت، دوره پرداخت سود در میان این شرکت‌ها متفاوت است. لازم به‌ذکر است که به‌موجب ماده 90 قانون تجارت، شرکت‌های سهامی عام باید 10 درصد از سود سالیانه را خود میان صاحبان سهام تقسیم کنند.

واریز سود مجمع از 3 روش کلی انجام می‌شود: 1- سامانه سجام در این روش نیازی به پیگیری از طرف سهامدار نیست و سود سهام، به شماره حساب معرفی شده توسط سهامدار در سامانه سجام واریز می‌شود. همه شرکت‌ها سود سهام را از طریق سجام واریز نمی‌کنند و این فرآیند، تابع سیاست‌های خود شرکت است. 2- واریز به حساب سهامدار در این روش نیازی به پیگیری از طرف سهامدار نیست و سود سهام، به شماره حساب معرفی شده توسط سهامدار در سامانه سجام واریز می‌شود. همه شرکت‌ها سود سهام را از طریق سجام واریز نمی‌کنند و این فرآیند، تابع سیاست‌های خود شرکت است. 3- مراجعه حضوری به بانک در این روش سهامداران برای دریافت سود سهام خود، باید با در دست داشتن مدارک شناسایی و کد بورسی سود نقدی سهام (DPS) به یکی از شعب بانک طرف قرارداد شرکت مراجعه کنند. زمان مراجعه و بانک مربوطه، متعاقبا توسط خود شرکت اطلاع‌رسانی عمومی می‌شود.

در مورد نحوه قیمت‌گذاری سهام پس از برگزاری مجمع و حین بازگشایی نماد، همواره ابهامات زیادی برای سرمایه‌گذاران وجود دارد. اگر پرداخت سود نقدی در مجمع عمومی عادی سالیانه تصویب شود، قیمت سهم در روز بازگشایی تابع فرمول و شرایط زیر است: سود نقدی – قیمت پایانی قبل از برگزاری مجمع = قیمت سهم در زمان بازگشایی حاصل فرمول بالا قیمت تابلویی اولیه سهم است و کشف قیمت، بدون محدودیت و بر اساس عرضه و تقاضا صورت می‌پذیرد. پس از انجام معامله در قیمت مورد توافق معامله‌گران با حجم مشخص، قیمت تعیین شده و سهم به مدت کوتاهی بسته می‌شود. در نهایت معاملات سهم بر اساس قیمت کشف شده و محدوده نوسان مجاز آن، از سر گرفته می‌شود. به طور مثال فرض کنید، نماد خودرو با قیمت پایانی 500 تومان وارد مجمع شده است. در مجمع عمومی شرکت اقدام به تصویب سود نقدی 60 تومانی می‌نماید. قیمت تابلویی سهم در زمان بازگشایی عبارت است از: 440 = 60 - 500 سپس بر مبنای فرآیند کشف قیمت، اولین معامله سهم در قیمت 410 تومان ثبت می‌شود. در ادامه و پس از وقفه‌ای کوتاه، خرید و فروش سهام بر مبنای این قیمت و محدوده نوسان روزانه آغاز می‌شود.

بررسی رابطه بین سود نقدی سهام (dps) با ارزش افزوده اقتصادی (eva) و بازده داراییها (roa) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین سود نقدی سهام با ارزش افزوده اقتصادی و بازده داراییها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

یکی از اهداف سرمایه گذاران از خرید سهام شرکتها، بهره مندی از سود نقدی سهام است. سهامداران به جریانات نقدی مستمر علاقه بیشتری دارند و خواهان کسب اطمینان از دریافت مبالغ مشخص در زمانهای معین هستند، به علاوه پرداخت سود سهام میتواند از سوی اعتباردهندگان و سرمایه گذاران به عنوان نشانه سلامت مالی و وضعیت مطلوب شرکتها تلقی شود. بنابراین شرکتها میتوانند با علم به این موضوع از این حربه در جهت دهی به قی.

رابطه بین نسبت ارزش افزوده بازار(MVA)به سود حسابداری و نسبت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به سود حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عملکرد مطلوب، باعث افزایش ارزش شرکت و در نهایت افزایش ثروت سهامداران خواهد شد. چالشاساسی مدیریت بنگاه های تجاری ارزش آفرینی برای بنگاه ها به خصوص ثروت آفرینی برای سهامداران میباشد. امروزه از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان برترین شاخص ارزیابی عملکرد داخلی که شاخصی از ثروتآفرینی برای سهامداران است، یاد می کنند. این شاخص رابطه نزدیکی با ارزش افزوده بازار به عنوان شاخص خارجی ارزش آفرینی دارد. این پژو.

تاثیر مالکیت خصوصی بر ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارایی‌ها (ROA) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

باتوجه به اینکه امر واگذاری شرکت­های دولتی و به­عبارتی خصوصی­سازی در سال­های اخیر سرعت بیشتری به­خود گرفته است تحقیق حاضر در پـی ایـن است که به سنجش و مقایسه عملکرد شرکت های دولتی و خصوصی پذیرفته­ شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معیارهای ارزش افزوده اقتصادی EVA)) و نرخ بازده دارایی­ها (ROA) بپردازد. قلمروی زمانی تحقیق دوره 4 ساله 1383 تا 1386 و جامعه آماری شامل کلیه شرکت­های پذیرف.

رابطه بین نسبت ارزش افزوده بازار(mva)به سود حسابداری و نسبت ارزش افزوده اقتصادی (eva) سود نقدی سهام (DPS) به سود حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عملکرد مطلوب، باعث افزایش ارزش شرکت و در نهایت افزایش ثروت سهامداران خواهد شد. چالشاساسی مدیریت بنگاه های تجاری ارزش آفرینی برای بنگاه ها به خصوص ثروت آفرینی برای سهامداران میباشد. امروزه از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان برترین شاخص ارزیابی عملکرد داخلی که شاخصی از ثروتآفرینی برای سهامداران است، یاد می کنند. این شاخص رابطه نزدیکی با ارزش افزوده بازار به عنوان شاخص خارجی ارزش آفرینی دارد. این پژو.

بررسی ارتباط کیفیت سود و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

گرچه رقم سود گزارش شده شرکت‌ها جزء اصلی‌ترین مبانی تصمیم‌گیری در بازار سرمایه به حساب می‌آید،وجود مواردی چون برآوردها، روش‌های گوناگون حسابداری و در نهایت هموارسازی و مدیریت سود، نقش اطلاعاتی آن را به عنوان مبنای مهم تصمیم‌گیری در بازار سرمایه تهدید می‌کند. این پژوهش به دنبال ارائه معیارهای مناسب اندازه‌گیری کیفیت سود و رابطه آن با بازده سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سطح نگهداشت وجوه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

یکی از مکانیزم‌های تصمیم‌گیری‌های مدیران در استفاده بهینه ار فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری و ‏دست‌یابی به عملکرد بهینه شرکت‌ها، ساختار دارایی‌های نقدی شرکت‌ها است که در ادبیات تئوریک در ‏کشورهای توسعه یافته یکی دیگر از مکانیزم‌های تصمیم‌گیری‌های مدیران در استفاده بهینه از فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری و ‏دست‌یابی به عملکرد بهینه شرکت‌ها میباشد. این پژوهش، از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بود.

سود نقدی سهام (DPS)

Tue, 18 Aug 2020 06:08:28 +0000

تغییرات قیمت سهام

https://boursefa.com/?p=2925

تأثیر پرداخت سود نقدی بر قیمت سهام

همان‌طور که اشاره کردیم شرکت‌های حاضر در بورس موظفند در پایان هر سال مالی، مجمع عمومی عادی سالیانه با حضور سهامداران برگزار کرده و گزارشی از عملکرد یک ساله خود منتشر کنند. نماد مد نظر دو روز قبل از تشکیل جلسه مجمع، متوقف میشود و تا زمان بازگشایی، امکان معامله سهام در آن نماد وجود نخواهد داشت. این گزارش‌ها از طریق سامانه کدال در دسترس عموم خواهند بود.
در مجمع سالیانه در مورد تقسیم سود هم بحث و گفت ‌وگو صورت می‌گیرد. البته ممکن است هیچ‌گونه سودی وجود نداشته باشد و شرکت با زیان مواجه شده باشد. اما، بعد از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و تقسیم سود نقدی، چه تغییراتی بر روی قیمت سهم به وجود می آید؟!

خب اگر تصمیم مجمع مبنی بر تقسیم سود نقدی باشد، نماد شرکت مورد نظر بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی میشود؛ اما قبل از آن، مبلغ سود از قیمت هر سهم کم می‌شود؛ درواقع آخرین قیمت سهم قبل از بسته شدن برای مجمع را در نظر می ‌گیرند و سود را از آن کسر می‌کنند.

برای مثال اگر قیمت هر سهم از نماد مورد نظر قبل از متوقف شدن برای مجمع 1000 تومان بوده باشد و در مجمع پرداخت 50 تومان سود نقدی یا DPS به ازای هر سهم تصویب شود، قیمت سهام در روز بازگشایی، 950 تومان خواهد بود. سپس هنگام بازگشایی، در مرحله پیش گشایش و با توجه به میزان عرضه و تقاضا، کشف قیمت خواهد شد و هیچ گونه محدودیت نوسان هم وجود ندارد. هر چه تمایل به فروش در سهم بیشتر باشد، قیمت سهم کاهش می یابد و هر چه خریداران تمایل بیشتر و تقاضای بهتری را ثبت کنند، قیمت سهم افزایش می ‌یابد.

نتیجه گیری و کلام پایانی

خب دوستان در این مقاله هم سعی شد تا مطالب جدیدی بیاموزیم. میزان سود نقدی که شرکت ها در پایان سال مالی در مجمع تصویب و سپس میان سهامداران تقسیم می کنند، همواره یکی از فاکتورهای مهم و قابل سود نقدی سهام (DPS) توجه برای سهامداران است. باز هم طبق سنت همیشه در پایان مقالات آموزشی از شما میخواهیم که سعی کنید همواره تکنیک ها و مفاهیم بازار سرمایه را بیاموزید و آموزش دیده و با آگاهی و دانش خود معامله کنید. این گونه همواره در این بازار برنده خواهید بود. موفق و پر سود باشید.

سوالات متداول تأثیر پرداخت سود نقدی بر قیمت سهام

به طور خلاصه افرادی مشمول دریافت سود نقدی خواهند شد که در زمان برگزاری مجمع، سهام دار شرکت باشند.

بر اساس قانون، شرکت‌‌ها بعد از برگزاری مجمع، تا 8 ماه فرصت دارند که سود نقدی را بین سهامداران تقسیم کنند.

مبلغ سود تقسیمی بین سهامداران، از آخرین قیمت معامله هر سهم کم می‌شود؛

Wed, 29 Jul 2020 12:40:58 +0000

برای مثال فرض کنید درآمد خالص یک شرکت در انتهای سال مالی و پس از کسر مالیات و مخارج برابر با 100.000.000 میلیون تومان باشد. حال فرض کنید که اگر تعداد کل سهام این شرکت برابر با 1.000.000 میلیون سهم باشد، از تقسیم 100.000.000 بر 1.000.000 عدد 100 بدست می آید که بدین معناست EPS تحقق یافته ی این سهم برای سال مالی گذشته برابر با 100 تومان به ازای هر سهم است.

EPS

تعریف و مفهوم DPS

DPS مخفف عبارت Dividend per Share به معنی سود تقسیمی بین سهامداران به ازای هر سهم است. معمولا شرکت‌ها EPS را به‌ صورت کامل بین سهامداران تقسیم نمی‌کنند و بخشی از آن را برای سرمایه گذاری‌های آتی شرکت نزد خود نگه می‌دارند. مدیران و سهامداران شرکت در پایان سال مالی و در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ی شرکت، تصمیم می‌گیرند که چه میزان از EPS به سهامداران تعلق بگیرد.

برخی از شرکت‌ها ممکن است درصد زیادی از EPS را به‌عنوان DPS بین سهامداران تقسیم کنند و برخی دیگر ممکن است درصد بیشتری از EPS را به سود انباشته و دیگر بخش‌های شرکت اختصاص دهند. بنابراین مقدار DPS معمولا از EPS کمتر است. همچنین در بعضی مواقع که به ‌ندرت اتفاق می‌افتد، شرکت تصمیم می‌گیرد علاوه بر سود ساخته ‌شده در سال جاری به ازای هر سهم، بخشی از سود انباشته شده طی سالیان گذشته را نیز بین سهامداران تقسیم کند که در این حالت مقدار DPS از EPS بیشتر خواهد شد.

میزان، زمان و روش پرداخت سود تقسیمی یا سود نقدی به سیاست‌های هر شرکت بستگی دارد. شرکت‌‌ها بر اساس قانون ۸ ماه فرصت دارند تا سود نقدی را بین سهامداران تقسیم کنند. هر شخصی که در زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه، سهامدار شرکت باشد، می‌تواند DPS اعلامی شرکت را بر اساس میزان دارایی خود دریافت کند. همچنین به این نکته ی مهم هم توجه داشته باشید که پس از تقسیم سود نقدی و بازگشایی سهم، به میزان سود نقدی هر سهم، از قیمت سهم کاسته می‌شود.

نمیدونی حجم مبنا چیه؟! » حجم مبنا چیست؟

نتیجه گیری

خب در این مطلب، در رابطه با EPS و DPS سهام شرکت ها مطالبی آموختیم و به طور مختصر و مفید دانستیم که EPS و DPS چیستند و چه تفاوتی با هم دارند. پس، زین پس در معاملات و خرید و فروش های خود به این دو فاکتور مهم هم توجه داشته باشید اما به تنهایی با اتکا به این دو فاکتور معامله نکنید. همواره موفق و پرسود باشید.

سوالات متداول در رابطه با EPS و DPS سهام شرکت ها

EPS به معنی درآمد یا سود به ازای هر سهم در طول یک سال مالی شرکت است.

آن مقدار از EPS است که طبق صلاح دید مدیران شرکت بین سهامدارانی که در طول مجمع سهامدار شرکت بودند تقسیم میشود.

DPS در واقع جزئی از EPS است که اغلب از آن کمتر است. گاهی هم به ندرت اتفاق می افتد که مقدار DPS از EPS بیشتر می شود.

سود نقدی یا DPS چیست؟ نحوه‌ی تقسیم آن چگونه است؟

سود نقدی

یکی دیگر از اصطلاحات رایج در بازارهای مالی سود نقدی مربوط به شرکت‌ها است. به‌طور کلی دو نوع عایدی می‌توان برای فعالین بازار سهام در نظر گرفت. یک نوع از آن‌ها، عایدی ناشی از تغییرات قیمت سهام و عایدی دیگر در قالب سود نقدی است که در اختیار سهام‌داران قرار می‌گیرد. تعیین میزان این سود صرفاً وابسته به صورت‌های مالی شرکت‌ها نیست و در قالب فرآیندی منحصربه‌فرد که برگرفته از یک ساختار تصمیم‌گیری است تهیه می‌شود. ما در این مقاله سعی خواهیم کرد تا ضمن تعریف سود نقدی و نحوه‌ی تعیین آن، نکات خاص مربوط به این مفهوم مالی را ارائه کرده و به برداشت صحیح از آن در راستای داشتن دیدگاهی درست در بازارهای مالی کمک کنیم تا سطح دانش سرمایه‌گذاری در بین سرمایه‌گذاران کوچک و بزرگ افزایش پیدا کند.

سود نقدی یا DPS چیست؟

در تقسیم‌بندی انواع سود بعد از تحقق یافتن آن و کسر تمامی هزینه‌ها به سود خالص رسیدیم. اما در پایان دوره‌ی مالی چه اتفاقی برای این ارزش خلق شده خواهد افتاد؟ برای پاسخ به این سؤال باید به دو مفهوم سود نقدی و سود انباشته اشاره کنیم که در این مقاله بیشتر تمرکز ما بر روی بحث سود نقدی است.
پس از پایان یک سال مالی در صورتی‌که شرکت سود‌ده باشد، این سود به دو دسته‌ی نقدی و سود انباشته تقسیم می‌شود. به زبان ساده می‌توان گفت سود انباشته آن میزان از سود تحقق‌یافته است که در شرکت باقی می‌ماند و سود نقدی آن میزان از سود تحقق‌یافته است که بین سهام‌داران توزیع می‌شود. اما اینکه سهم هر یک از این دو موضوع چقدر است سؤالی است که برای پاسخ به آن باید با مفهوم مجامع آشنا شویم.

مجمع و تقسیم سود نقدی چیست؟

مجامع به زبان ساده در واقع همان دورهمی سهام‌داران هستند. به ‌تمامی مجامع سهام‌داران، مجمع‌عمومی می‌گوییم و وجه تسمیه‌ی عمومی بودن آن، این است که حتی با یک برگ سهم نیز می‌توان در آن‌ها شرکت کرد. مجامع را عمدتاً می‌توان به دو دسته‌ی عمومی عادی و عمومی فوق‌العاده تقسیم کرد.

  1. مجمع عادی: مجامع عادی، مجامعی هستند که شرکت موظف است در دوره‌های زمانی معینی برگزار کند. به طور مثال برای انتخاب اعضای هیئت‌مدیره هر دو سال یک بار مجمعی برگزار می‌شود. این نوع از مجامع به طور سالیانه نیز برای تصویب صورت‌های مالی و همین‌طور تقسیم سود انجام می‌شوند.
  2. مجمع فوق‌العاده: برای مجامع فوق‌العاده زمان‌بندی خاصی ارائه نشده است. مجامعی مانند تغییرات اساس‌نامه‌ی شرکت، تغییر موضوع شرکت، انحلال شرکت، افزایش سرمایه‌ها و مواردی از این ‌قبیل جز مجامع عمومی فوق‌العاده محسوب می‌شوند

میزان سود نقدی چطور تعیین می‌شود؟

اکنون پس از آشنایی مختصر با انواع مجامع به سراغ نحوه‌ی تعیین سود نقدی می‌رویم. همان‌طور که اشاره کردیم هر شرکت در یک سال حداقل یک مجمع ‌عمومی عادی در پایان دوره‌ی مالی‌اش (البته با قدری فاصله) برگزار خواهد کرد. در این مجمع ‌عمومی عادی سالیانه یکی از مواردی که مورد بررسی قرار می‌گیرد تعیین میزان سود نقدی است. توافق بر سر مبلغ و میزان سود نقدی نیز از طریق رأی‌گیری صورت می‌گیرد. در این رأی‌گیری نظر هر فرد ضریبی برابر با میزان سهم او دارد. در این صورت اگر سهام‌دار عمده‌ای وجود داشته باشد که بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت را در اختیار داشته باشد، نظر او بسیار تعیین‌کننده است.

برای تشکیل مجمع حضور حداقل ۵۰ درصد از مالکین الزامی است و اگر حضور نداشته باشند مجمع به تنفس خورده و پس از دو هفته با هر تعدادی از سهام‌داران که حضور داشته باشند، برگزار می‌شود. در این صورت اگر شخصی حقیقی یا حقوقی وجود داشته باشد که بیش از ۵۰ درصد از سهم شرکتی را دارا باشد با حضور وی یا نماینده‌ی او (اگر شخص حقوقی باشد) مجمع قابل برگزاری است؛ بنابراین سود نقدی یا DPS با اکثریت آراء تعیین می‌شود و از این طریق مشخص می‌شود که تا چه میزان از سود محقق شده در یک سال یا EPS بین سهام‌داران به شکل نقدی توزیع می‌شود و چه میزان از آن در شرکت باقی می‌ماند.

نحوه‌ی پرداخت سود نقدی یا DPS

پس از کش‌وقوس‌های فراوان و اتفاق‌نظر اکثریت سهام‌داران بر میزان سود نقدی و تصویب آن، شرکت فرصت دارد تا در عرض ۸ ماه سود نقدی را پرداخت کند. شرکت برای پرداخت این سود می‌تواند از طریق یک بانک عامل اقدام کند به طوری که به کد ملی هر سهام‌دار بر اساس میزان سهمش مبلغی تعلق می‌گیرد که می‌تواند با مراجعه به بانک آن را دریافت کند.
راهکار دیگری که خصوصاً در یکی دو سال اخیر مورد استفاده و تأکید قرار گرفته است توزیع سود نقدی از طریق سامانه‌ی سجام است. در سامانه ی سجام تمامی افرادی که کد معاملاتی از هر یک از کارگزاری ها داشته باشند، عضو هستند و اطلاعات آنان در آنجا موجود است. اگر از این سازوکار استفاده شود نیازی به مراجعه ی سهام‌داران به شعب بانک ها نیست و سود نقدی به‌حساب ثبت شده ی آنان واریز می شود.

سود نقدی و سهامداران کوتاه‌مدت

یکی از موضوعات مهم مجامع، بی‌شک تعیین میزان سود نقدی است. اما در این فرآیند چه بحث‌هایی و بین چه کسانی صورت می‌گیرد؟
برای پاسخ به این سؤال شاید بهتر باشد سهام‌داران را به سه دسته ی کلی تقسیم بندی کنیم. دسته ی اول نوسان‌گیرهای بازار سهام هستند. این دسته از افراد چندان به دنبال سرمایه گذاری ها طولانی مدت نیستند و صرفاً از طریق نوسان گیری به کسب بازدهی می‌پردازند. با سود نقدی سهام (DPS) توجه ‌به قوانین قیمت یک سهم پس از تعیین و تصویب میزان سود نقدی به اندازه ی آن سود کاهش می‌یابد. به‌عبارت‌دیگر میزان این سود از قیمت یک سهم کم شده و پس از آن نماد شرکت بدون دامنه‌ی نوسان مورد معامله قرار می‌گیرد. با توجه ‌به این قانون طبیعتاً نوسان‌گیرهای بازار سهام حاضر نیستند تا در مجامع سالیانه و سود نقدی شرکت کنند چراکه قدری از پول خود را برای چند ماه و تا زمان پرداخت این سود باید از چرخه‌ی نوسان‌گیری‌شان خارج کنند. بدین ترتیب این دسته از سهام‌داران نوسان‌گیر را در بحث‌های مربوط به مجمع کنار می‌گذاریم.

سود نقدی و سهامداران بلندمدت

اما دو دسته‌ی دیگر از سهام‌داران، سهام‌داران کوتاه‌مدت و بلند‌مدت هر شرکت هستند. در بحث‌های بین این دو گروه، طبیعتاً سهام‌داران بلندمدت و افرادی که در طول سالیان متمادی سهام‌دار یک شرکت بوده‌اند ترجیح می‌دهند برای توسعه‌ی فعالیت‌های شرکت از منابع داخلی خود آن شرکت استفاده شود. اما این به چه معناست و چه فایده‌ای دارد؟
استفاده از منابع داخلی به معنای بهره‌گیری از سود انباشته برای اموری نظیر توسعه‌ی شرکت است. از فواید این کار می‌توان به کم‌ریسک‌تر بودن و سهولت آن نسبت به سایر روش‌ها مانند دریافت تسهیلات مالی اشاره کرد. گرفتن تسهیلات مالی به علت داشتن هزینه‌های بهره در مقابل استفاده از منابع داخلی (در صورت وجود) طبیعتاً اولویت دوم خواهد بود.
بنابراین می‌توان گفت اغلب سهام‌داران بلندمدت شرکت‌ها که دیدگاهی طولانی‌مدت نسبت به سهامشان دارند، بیشتر راغب به تقسیم سود کمتر و باقی‌ماندن پول نقد در داخل شرکت برای بهر‌گیری جهت رشد و توسعه‌ی شرکت و سودسازی بیشتر شرکت هستند. همه‌ی این‌ها در حالی است که ممکن است سهام‌داران کوتاه‌مدت این‌گونه فکر نکنند و ترجیحشان به تقسیم سود نقدی بیشتر باشد.

تقسیم سود نقدی و قانونی نانوشته

در هر مسئله و موضوعی قوانینی نانوشته وجود دارند که شاید بتوان از آن‌ها به‌عنوان عرف‌های موجود یادکرد. حال سؤال این است که آیا رفتار شرکت‌های تولیدی یا خدماتی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری در تقسیم سود نقدی به یک‌شکل است؟
در پاسخ باید گفت که غالباً رفتار این دو نوع شرکت مشابه یکدیگر نیست. وجه افتراق رفتار این نوع از شرکت‌ها با یکدیگر را می‌وان ناشی از جریان درآمدی آن‌ها و فرآیند استحصال آن دانست. در شرکت‌های سرمایه‌گذاری، سود از طریق کسب بازدهی ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها به دست می‌آید و اگر شرکت منابع بیشتری در اختیار داشته باشد، می‌تواند در پایان دوره‌ی مالی‌اش سود بیشتری محقق کند؛ بنابراین علاوه بر سایر عوامل تأثیرگذار بر میزان تقسیم سود که در مقاله به آن‌ها اشاره کردیم، در شرکت‌های سرمایه‌گذاری تمایل بیشتری به باقی ماندن سود تحقق‌یافته در شرکت وجود دارد تا به ‌نوعی شرکت بتواند سود خود را مرکب کرده و جریانات درآمدی‌اش را تقویت کند.

پرداخت سود سهام به سهامداران چگونه است؟

زمانی که شما در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنید (منظور خرید سهام شرکت‌هاست) از دو محل می‌توانید سود بدست آورید:

1. افزایش قیمت سهام

مثلا سهام را در قیمت 1000 تومان خریداری کرده‌اید و پس از چندماه به قیمت هر سهم به 1800 تومان رسیده است. در این صورت شما حدود 80 درصد سود کرده‌اید. می‌توانید کل یا بخشی از سهام خود را از طریق پنل معاملاتی‌تان بفروشید و مبلغ حاصل شده را در حساب بانکی دریافت کنید.

2. سود نقدی سالیانه

شرکت‌های سهامی عام که سودده هستند سالیانه یکبار اقدام به توزیع سود نقدی می‌کنند. این سود نقدی، حاصل از عملکرد شرکت است.

مثلا شرکتی که سهام آنرا خریده‌اید یک شرکت پتروشیمی است. این شرکت در طول یک‌سال مالی با تولید و فروش محصولات پتروشیمی و شیمیایی، توانسته به ازای هر سهم 250 تومان سود بدست آورد (اصطلاحا محقق کند).

در مجمع عمومی عادی سالیانه که یکبار در سال برگزار می‌شود، هیئت مدیره شرکت پیشنهاد تقسیم 210 تومان از سود حاصل شده را می‌دهد و مورد تصویب قرار می‌گیرد.

اما در چه صورت سود سهام به سهامداران پرداخت می‌شود؟

در این شرکت‌ها پرداخت سود سهام، سود نقدی سهام (DPS) مشروط به وجود سود قابل تقسیم و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام در مورد تقسیم سود است.

اگر شرکت نتوانسته باشد هیچ سودی بدست آورد (شرکت زیان‌ده باشد) طبیعتا سودی نیز برای تقسیم وجود نخواهد داشت.

همچنین ممکن است حتی با وجود سودآور بودن فعالیت شرکت در سال مالی، هیچ سودی تقسیم نشود که این موضوع دلایل زیادی دارد. در اینجا می‌توانید دلایل عدم تقسیم سود توسط شرکت‌ها را بخوانید.

برای اطلاع از نحوه دریافت سود نقدی هر سهم شرکت (DPS)، به کجا باید مراجعه کرد؟

برای اطلاع از مبلغ و نحوه دریافت سود نقدی هر شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، می‌توانید اطلاعیه شرکت را در سایت codal.ir پیدا کنید و یا با امور سهام شرکت مربوطه ارتباط برقرار کرد.

شرکت‌های اطلاعیه پرداخت سود را همراه با شیوه دریافت در سایت کدال ارسال می‌کنند.

در تصویر زیر یک نمونه از این اطلاعیه را مشاهده می‌کنید:

نمونه اطلاعیه پرداخت سود نقدی سهم

در اطلاعیه‌ها روش دقیق دریافت سود مشخص است، از جمله تاریخ دریافت و بانک موردنظر.

اگر نیاز به ارسال شماره حساب به شرکت باشد، این موضوع در اطلاعیه ذکر می‌شود.

البته با پیشرفت سامانه سجام، انتظار می‌رود در ماه‌ها و سال‌های آتی، کلیه شرکت‌ها سود نقدی را از طریق سامانه سجام پرداخت کنند.

مطلب مرتبط: سامانه سجام چیست؟

سود شرکت‌ها چه زمانی پرداخت می‌شود؟

طبق قانون تجارت، در صورتی که در مجمع عمومی عادی سالیانه، تقسیم سود تصویب شود، شرکت باید حداکثر ظرف 8 ماه از تاریخ تصویب، سود نقدی را به سهامداران پرداخت کند.

سود نقدی هر سهم شرکت به چه افرادی تعلق می‌گیرد؟

سود هرسهم به افرادی تعلق می‌گیرد که در تاریخ برگزاری مجمع عمومی سالیانه شرکت، مالک آن سهم باشد.

بنابراین زمان خرید یا فروش سهام ملاک نیست. شما حتی اگر دو روز قبل از برگزاری مجمع، سهام شرکت را بخرید و در زمان برگزاری مجمع، سهامدار شرکت باشید، سود نقدی به شما تعلق می‌گیرد (حتی اگر آنرا فورا پس از بازگشایی سهم بفروشید)

نرخ بازده ناشی از دریافت سود سهام چیست؟

برای محاسبه نرخ بازده ناشی از دریافت سود سهام،‌ سود تقسیمی سالانه را بر قیمت جاری هر سهم تقسیم می‌کنند.

آیا به سهام جایزه سود مجمع تعلق می‌گیرد؟

اگر قبل از مجمع عمومی عادی سالیانه، افزایش سرمایه شرکت ثبت شود به سهام جایزه نیز سود نقدی سهام تعلق می‌گیرد.

اطلاعات کامل‌تر در مورد تعلق گرفتن سود به حق تقدم یا سهام جایزه را از امور سهام شرکتی که سهام آنرا دارید بپرسید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.