نواحی حمایتی و مقاومتی


نواحی حمایتی و مقاومتی

مهمترین رویدادهای بورس و فارکس شامل اخبار مهم؛ تحلیل فاندامنتال و تکنیکال را در اینجا بخوانید.

کامل ترین دوره آموزش بورس به صورت تئوری و عملی در
👉 Amoozesh-boors.com 👈
ثبت نام کنید
با مدرک رسمی از انگلستان

About
Platform

شاخص کانه های فلزی حمایت 478000 واحد را دارا میباشد، در صورت تثبیت، حرکت شاخص تا مقاومت های 500000 و 530000 ادامه دار خواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این سطح، حمایت بعدی 440000 واحد ارزیابی میگردد.

شاخص شاخص فرآورده های نفتی حمایت 5400000 واحد را دارا میباشد، در صورت تثبیت، حرکت تا محدوده 6100000 واحد دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این سطح، حمایت بعدی 4870000 واحد در نظر گرفته خواهد شد.

📌در ادامه بررسی نمودار صنایع بورسی، نمودار شاخص گروه سیمان را مشاهده می‌فرمایید که پس از تشکیل یک سیکل کامل الیوتی و بروز واکنش منفی نسبت به ناحیه مقاومتی مهم 11 هزار واحد وارد اصلاح شده و تا ناحیه حمایتی 9 هزار واحد اصلاح کرده است. اکنون نیز می‌تواند در صورت رشد تا مقاومت ناحیه ۱۱ هزار واحد و در صورت شکست تا مقاومت ناحیه سقف تاریخی خود یعنی 14 هزار واحد پیشروی کند. اما در صورت برگشت مجدد و از دست دادن حمایت مهم ناحیه ۹ هزار واحد می‌تواند ریزش خود را تا ناحیه حمایتی 8300 واحد نیز ادامه دهد.

📌در ادامه بررسی نمودار صنایع بورسی، نمودار شاخص گروه انبوه سازی را مشاهده می‌فرمایید که پس از اصلاح تا ناحیه حمایتی نواحی حمایتی و مقاومتی نواحی حمایتی و مقاومتی 78/6 درصد موج صعودی ماقبل خود یعنی محدوده 6000 واحد مجددا رشدی را آغاز کرده که طی آن میتواند تا مقاومت ناحیه 8000 واحد و در صورت شکست تا ناحیه مقاومتی 10000 واحد نیز رشد خود را ادامه دهد. در صورت برگشت مجدد و از دست دادن حمایت ناحیه ۶ هزار واحد، حمایت ناحیه 5300 واحد می تواند سد راه شاخص از ریزش بیشتر شود.

📌نمودار شاخص گروه محصولات فلزی را مشاهده می‌فرمایید که پس از برخورد به سقف کانال نزولی خود مجدد وارد اصلاح شده و اکنون نیز پس ار برخورد به حمایت ناحیه ۱۳۳ هزار واکنش مثبتی را از خود بروز داده است. اولین مقاومت مهم پیش روی شاخص محدوده سقف کانال نزولی می باشد که در صورت شکست آن می تواند رشد خود را تا ناحیه ۱۸۵ هزار واحد نیز ادامه دهد اما در صورت بروز واکنش منفی نسبت به سقف کانال نزولی برای بار چهارم می تواند مجدد تا حمایت ناحیه 133 هزار واحد اصلاح کند. در صورت از دست رفتن این ناحیه، شاخص میتواند تا کف کانال نزولی اصلاح خود را ادامه دهد.

🔻در صورت تمایل برای بررسی بیشتر نمادهای این صنعت و یا دیگر صنایع می‌توانید با کلیک بر روی لینک زیر و جستجو نماد مورد نظر در بخش ۳۰۰ سهم سایت مجموعه آموزش بورس ، به آخرین آپدیت ها و اخبار از نماد مورد نظر دست پیدا کنید:
https://amoozesh-boors.com/fa/stocks

در ادامه بررسی نمودار های تکنیکالی، نمودار قیمت سهام *شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نوین* با نماد وثنو را مشاهده می‌فرمایید که قیمت روند نزولی خود را در قالب یک کانال نزولی در پیش گرفته که اکنون به محدوده حمایتی کف کانال نزولی خود رسیده است. با توجه به واگرایی اندیکاتور قیمت می‌تواند در صورت بروز نشانه‌های حمایت، یک اصلاحی رو به بالا تا حداقل مقاومت ناحیه ۲۶0 تومان را تجربه کند اما در صورت عدم حمایت و از دست رفتن حمایت ناحیه کف کانال قیمت با شتاب بیشتری اصلاح خود را تا اولین ناحیه حمایتی یعنی ناحیه 135 تومان ادامه خواهد داد.

در ادامه بررسی نمودار های تکنیکالی، نمودارقیمت سهام *شرکت سرمایه گذاری پردیس* با نماد پردیس را مشاهده می‌فرمایید که قیمت حدود دو سال است که بین ناحیه حمایت ۲۱۰ تومان و ناحیه مقاومت ۲۸۰ تومان نوسان می کند لذا ناحیه مقاومتی ۲۸۰ تومان برای قیمت ناحیه مهمی می باشد که در صورت شکست آن توسط قیمت انتظار رشد بیشتر را خواهیم داشت لذا بهترین ناحیه برای بررسی بیشتر پس از شکست این ناحیه مقاومتی می باشد. در صورت افت قیمت و شکست خط روند صعودی نیز ناحیه حمایتی ۲۱۰ تومان می تواند سد راه قیمت از ریزش بیشتر شود.

در ادامه بررسی نمودارهای تکنیکالی، نمودارقیمت سهام *شرکت صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی کارکنان بانکها* با نماد وسکاب را مشاهده می‌فرمایید که قیمت پس از ایجاد یک روند صعودی در قالب یک کانال، اکنون پس از اصلاح از محدوده سقف کانال به محدوده کف کانال حمایتی رسیده است که در صورت حمایت می تواند رشد خود را ابتداعا تا مقاومت ناحیه ۳۳۰ تومان و در صورت شکست تا مقاومت ناحیه سقف تاریخی خود و همچنین مقاومت ناحیه سقف کانال صعودی خود ادامه دهد اما در صورت از دست رفتن حمایت کف کانال، نواحی حمایتی ۲۳۰ تومان و در صورت شکست ۱۸۵ تومان می توانند سد راه قیمت از ریزش بیشتر شوند.

*خوساز* در حال حاضر مقاومت 12500 ریال نواحی حمایتی و مقاومتی را دارا میباشد، در صورت عبور از این مقاومت حرکت سهم تا 14500 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت اصلاح، اولین حمایت سهم 11000 ریال خواهد بود که در این صورت حد ضرر فعال میگردد.

*آپ* در حال حاضر مقاومت 7200 ریال را دارا میباشد، در صورت عبور از این مقاومت حرکت سهم تا 8000 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت اصلاح، اولین حمایت سهم 6000 ریال خواهد بود که در این صورت حد ضرر فعال میگردد.

نمودارقیمت سهام *پالایش نفت تبریز* با نماد شبریز را مشاهده می‌فرمایید که قیمت پس از اصلاح ۳۵ درصدی از سقف ناحیه 2200 تومان اکنون به ناحیه حمایتی مهم ۱۴۵۰ تومان رسیده است. در صورت حمایت از این ناحیه می تواند ابتدعا تا مقاومت ۱۸۰۰ تومان و سپس در صورت شکست تا مقاومت ناحیه سقف کانال صعودی خود رشد خواهد داشت اما در صورت از دست رفتن این ناحیه حمایتی مهم قیمت اصلاح خود را تا ناحیه حمایتی 1000 تومان نیز ادامه خواهد داد.

نمودار قیمت سهام *پالایش نفت اصفهان* با نماد شپنا را مشاهده می‌فرمایید که قیمت پس از خروج از الگوی مثلث با نزول بیشتر خود را به حمایت ناحیه ۵۷۰ تومان رسانده است که در صورت حمایت می تواند با شکست مقاومت ناحیه ۶۷۰ تومان راهی سقف کانال صعودی خود شود اما در صورت از بین رفتن این ناحیه حمایتی اصلاح قیمت‌ها کف کانال صعودی یحتمل خواهد بود.

نمودار قیمت سهام *بانک اقتصاد نوین* با نماد ونوین را مشاهده می‌فرمایید که قیمت پس از عدم توانایی در تثبیت بالای مقاومت ناحیه ۳۶۰ تومان مجدد به زیر ناحیه مقاومتی باز گشته و اکنون ناحیه حمایتی مهم ۲۹۰ تومان را پیش روی دارد که می تواند در صورت حمایت و عبور از ناحیه مقاومت ۳۶۰ تومان خود را به سمت ناحیه مقاومتی سقف کانال نزولی برساند. اما در صورت از دست رفتن این ناحیه حمایتی قیمت میتواند اصلاح خود را تا ناحیه کف کانال نزولی یعنی ناحیه 250 تومان ادامه دهد.

در صورت تمایل برای بررسی بیشتر این نماد و یا دیگر شرکت ها می‌توانید با کلیک بر روی لینک زیر و جستجو نماد مورد نظر در بخش ۳۰۰ سهم سایت مجموعه آموزش بورس ، به آخرین آپدیت ها و اخبار از نماد مورد نظر دست پیدا کنید:
https://amoozesh-boors.com/fa/stocks

نمودار قیمت سهام *بانک سینا* با نماد وسینا را مشاهده می‌فرمایید که قیمت پس از ایجاد یک فشردگی نزدیک ناحیه حمایتی مهم ۲۰۰تومان، می‌تواند با خروج از سقف کانال نزولی خود با شتاب بیشتری به سمت مقاومت ناحیه ۳۱۰ تومان حرکت کند همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت مهم قیمت می تواند با اصلاح بیشتر خود را به ناحیه حمایتی کف کانال نزولی یعنی ناحیه ۱۲۰ تومان نیز برساند.

در صورت تمایل برای بررسی بیشتر این نماد و یا دیگر شرکت ها می‌توانید با کلیک بر روی لینک زیر و جستجو نماد مورد نظر در بخش ۳۰۰ سهم سایت مجموعه آموزش بورس ، به آخرین آپدیت ها و اخبار از نماد مورد نظر دست پیدا کنید:
https://amoozesh-boors.com/fa/stocks

خبری جذاب و استثنایی برای شرکت های زغالسنگی در ایران

با مجوز وزارت صمت از این پس صادرات زغالسنگ در ایران آزاد خواهد بود و این خبر بسیار خوبی برای سهام شرکت های زغالسنگی در بورس ایران خواهد بود.

گفتنی است تا پیش از این به علت نیاز مصرف داخلی، شرکت های زغالسنگی اجازه صادرات نداشتند و فقط باید مصارف داخلی را تامین میکردند.

پس از انتشار خبر جذاب برای شرکت های زغال سنگی، نماد های این صنعت یعنی کزغال و کطبس صف خرید سنگینی را در پایان روز معاملاتی یکشنبه ۲۷ شهریور تجربه کردند لذا امروز به بررسی تکنیکالی این دو نماد خواهیم پرداخت.
ابتدائا به نمودار قیمت سهام شرکت زغال سنگ پروده طبس با نماد کزغال اشاره خواهیم کرد. جایی که قیمت در آن پس از برخورد به ناحیه حمایتی مهم ۱۵۰۰ تومان و همچنین انتشار خبر جذاب برای این صنعت، حمایت شده و اکنون مقاومت ناحیه ۱۸۰۰ تومان را پیش روی دارد که در صورت شکست آن می تواند رشد خود را تا سقف تاریخی ۲۲۰۰ تومان ادامه دهد. در صورت برگشت نواحی حمایتی و مقاومتی مجدد قیمت و از دست رفتن حمایت مهم ناحیه ۱۵۰۰ تومان اصلاح قیمت تا کف مهم ۱۳۰۰ تومان دور از انتظار نخواهد بود.

*سغرب* در حال حاضر مقاومت 23000 ریال را دارا میباشد، در صورت عبور از این سطح، حرکت سهم تا 27000 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت اصلاح، حمایت بعدی 16700 ریال در نظر گرفته خواهد شد، که در این صورت حد ضرر فعال میگردد.

در ادامه بررسی نماد های صنعت زغال سنگ به نمودار قیمت سهام شرکت زغال سنگ نگین با نماد کطبس اشاره خواهیم کرد. جایی که قیمت در آن پس از انتشار این خبر جذاب توانسته از سقف کانال نزولی کوتاه مدت خود خارج شود و اکنون نیز مقاومت مهم ناحیه ۲۳۰۰ تومان را پیش روی دارد که در صورت شکست آن می تواند تا مقاومت های مشخص شده حرکت کند. اما در صورت برگشت قیمت به زیر مقاومت ناحیه ۱۸۰۰ تومان اصلاح قیمت تا ناحیه حمایتی ۱۴۰۰ تومان دور از انتظار نخواهد بود.

*ختور* در حال حاضر مقاومت 4000 ریال را دارا میباشد، در صورت عبور از این سطح، حرکت سهم تا 5800 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت اصلاح، حمایت بعدی 3000 ریال در نظر گرفته خواهد شد، که در این صورت حد ضرر فعال میگردد.

فخاس در حال حاضر حمایت 17650 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت، حرکت سهم تا 20000 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این سطح ، حمایت بعدی 16000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

آموزش به دست آوردن خطوط حمایت و مقاومت بیت کوین

خط مقاومت

امروزه اکثر سرمایه‌گذاران بازارهای مالی برای رسیدن به اهداف و کسب درآمد از طریق خرید و فروش دارایی‌های خود، به دانش فنی نیازمندند. تحلیل تکنیکال به عنوان رایج‌ترین نوع تحلیل در تمامی بازارها کاربرد دارد. این تحلیل ابزارهایی اختصاصی دارد که برای پیش‌بینی روند بازار و اعلام بهترین موقعیت خرید و فروش، افق زمانی مناسب را برای سرمایه‌گذار ترسیم می‌کند. خطوط (سطوح) و مناطق حمایت و مقاومت، کلیدواژه‌ای اساسی در تحلیل تکنیکال است که درک مفاهیم و استفاده عملی از آن برای تمامی عاملین بازار ضروری به نظر می‌رسد. در این مقاله می‌کوشیم که این مفاهیم را معرفی کنیم و نحوه به دست آوردن خطوط مقاومت و خطوط حمایت را توضیح دهیم.

از آنجا که مقاومت و حمایت با مفاهیم ابتدایی‌تری در ارتباط است، در نتیجه برای درک آنها لازم است در ابتدا مفاهیم مربوطه را به زبانی ساده توضیح دهیم تا به اصل مطلب برسیم.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال به زبان ساده یعنی مطالعه و بررسی رفتار قیمت یک دارایی مالی مانند اوراق نواحی حمایتی و مقاومتی بهادار یا یک رمزارز مانند بیت کوین در طول یک بازه زمانی و همچنین پیش‌بینی آن در آینده. در تحلیل تکنیکال، فاکتورهایی وجود دارند که باید روی آنها متمرکز شد: زمان، قیمت و عوامل روانشناختی بازار. هنگامی که الگوی حرکت قیمت در یک بازار به طور معناداری تکرار می‌شود، سرمایه‌گذارانی که زودتر از بقیه متوجه این نکته می‌شوند، می‌توانند با استراتژی‌های خود بیشتر از میانگین بازار سود بگیرند.

تحلیل تکنیکال به ما کمک می‌کند که با شانس بیشتری نسبت به دیگران خود را در معرض سود قرار دهیم و با استفاده از ابزارهایی مانند نمودار‌ها (خطی، میله‌ای، شمعی)، اندیکاتورها، شاخص‌ها و… به ابزارهای مناسبی در این زمینه مجهز شویم.

نمودار شمعی ژاپنی (Candlestick chart)

این نمودار برای تکنیکالیست‌ها بسیار جذاب است! نمودار شمعی یا کندل شبیه نمودار میله‌ای است با این تفاوت که نواحی بین قیمت گشایش (Open) و قیمت بسته شدن (Close) رنگی شده تا حرکت کلی بازار را در بازه زمانی نشان دهد. در واقع نمودار شمعی نمایانگر حرکت قیمت در دوره‌های زمانی مشخص است. هر کندل بر اساس چهار قیمت ترسیم می‌شود: قیمت باز شدن (Open)، قیمت آخر یا قیمت بسته شدن (Close)، بالاترین قیمت (High)، پایین‌ترین قیمت (Low).

اگر بازار در بازه زمانی به سمت بالا حرکت کند و به اصطلاح بازار گاوی (bullish) باشد، فاصله بین دو قیمت مذکور به رنگ سبز دیده می‌شود و اگر به سمت پایین حرکت کند و به اصطلاح خرسی (bearish) باشد، ناحیه بین دو قیمت در نمودار شمعی به رنگ قرمز ترسیم می‌شود. البته به جای دو رنگ سبز و قرمز از دو رنگ سفید و سیاه نیز به ترتیب برای نمایش صعودی و نزولی بودن بازار استفاده می‌شود.

بازه زمانی (Time frame)

بسته به اینکه چه نوع سرمایه‌گذاری هستید، می‌توانید از بازه‌های زمانی مختلفی برای تحلیل تکنیکال استفاده کنید. برای مثال اگر ترید روزانه انجام می‌دهید و می‌خواهید که از نوسانات بازارهای رمزارز سود ببرید، می‌توانید قیمت بازار را در بازه‌های زمانی 30 دقیقه، یک ساعت یا 4 ساعت بررسی کنید.

از سوی دیگر اگر معامله‌گر بلندمدت هستید و منتظرید که بازار به سمت محدوده سفارش خرید و فروش مدنظرتان حرکت کند، در این صورت می‌توانید رفتار قیمت را به منظور پیدا کردن الگویی تکرارشونده در بازه زمانی روز یا ماه تحلیل کنید.

روند (Trend)

هنگامی که حرکت بازار را رصد می‌کنید، ممکن است است الگوها و قیمت‌هایی را بیابید که در نمودار خود را نشان می‌دهند. یکی از قابل‌توجه‌ترین صورت‌بندی‌های یک نمودار، خط روند (Trend) است. روند به روانشناسی بازار مربوط است؛ یعنی احساس کلی بازار را اعم از ترس، طمع، انتظارات و… نشان می‌دهد.

هنگامی که قیمت نواحی حمایتی و مقاومتی یک رمزارز در نمودار در حال بالا رفتن است، به این معنی است که عوامل و کارگزاران بازار احساس خوبی نسبت به آن رمزارز دارند و به خریدن آن اقدام می‌کنند. این عمل باعث می‌شود که حرکت افزایشی قیمت تشدید شود.

اهمیت روند در این نکته نهفته که اگر بتوانید آن را تشخیص دهید، در واقع خود را به سود رسانده‌اید یا از ضرر جلوگیری کرده‌اید.

تشخیص برخی از روندها آسان است. به طور مثال در دوره زمانی بین جولای و دسامبر 2017 یک روند صعودی بسیار بزرگ در بازار بیت کوین و برخی از رمزارزهای دیگر ایجاد شد، به صورتی که یک حرکت صعودی ممتد و واضح قابل مشاهده بود. اما تشخیص روند همیشه آسان نیست و می‌توان گفت ترسیم خط روند یک هنر است.

یک روش اصلی برای ترسیم خط روند اعم از صعودی و نزولی پیشنهاد می‌شود:

برای ترسیم روند صعودی، هنگامی که یک مومنتوم یا شتاب قیمت را در حالت صعودی نمودار تشخیص دادید، دره‌ها یا نقاط مینیموم قیمت را به هم متصل کنید. برای ترسیم روند نزولی نیز، قله‌ها یا نقاط حداکثر را به هم متصل نمایید.

خطوط مقاومت

تشخیص خطوط اصلی

مهم‌ترین نکته تحلیل تکنیکال، تشخیص بهترین قیمت ممکن برای خرید و فروش است. بهترین حالت این است که رمزارز مشخصی را که زیر نظر دارید در پایین‌ترین قیمت ممکن خریداری کنید، نگه دارید و در بالاترین قیمت در بازه زمانی مدنظرتان بفروشید. در بازارهای معتبر که در آنها داده‌های زمانی فروانی موجود است، می‌توانید قیمت مناسب را به وسیله سطوح یا خطوط اصلی شناسایی کنید. این سطوح یا خطوط، برای حرکت بازار محدودیت ایجاد می‌کنند.

تمامی بازارها از منطق عرضه و تقاضا پیروی می‌کنند. در هنگام تعادل بازار، عرضه و تقاضا (Supply and demand) با هم برابر هستند و فشاری جهت تغییر قیمت وجود ندارد. تعادل همیشگی نیست؛ زیرا عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان به خاطر وجود برخی عوامل و فاکتورها، مقدار عرضه و تقاضای خود را تغییر می‌دهند.

وقتی مقدار عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت کاهش پیدا می‌کند و متقابلاً هرگاه تقاضا از عرضه بیشتر شود، قیمت تمایل دارد که افزایش یابد. درک و فهمیدن نکته اصلی خطوط اصلی مقاومت و حمایت به این قانون مربوط می‌شود.

خطوط حمایت

خط حمایت، مانعی بر سر راه قیمت است که اجازه نمی‌دهد از سطحی پایین‌تر برود. این سطح همیشه در قسمت پایین قیمت جاری بازار در نمودار قرار دارد. افرادی که سطح یا خط حمایت را تشخیص می‌دهند، منتظرند که رمزارز را در این سطح قیمت خریداری کنند. یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای تشخیص خط مقاومت، بررسی عملکرد گذشته رمزارز روی نمودار است. توجه به این نکته اهمیت دارد که در هر زمانی نواحی حمایتی و مقاومتی یک سطح قیمت می‌تواند سطح یا خط مقاومت باشد که در آن از کاهش قیمت جلوگیری شود.

خریداران احساس می‌کنند که قیمت زیادی کاهش یافته و بهتر است که در این قیمت خرید کنند. از این رو افزایش تقاضا مانع از کاهش قیمت می‌شود.

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، یکی از مهم‌ترین خطوط مقاومت بیت کوین در قیمت حدودی 6000 دلار ایجاد شد. طی سال‌های 2017 و 2018 چندین بار روند قیمت بیت کوین به سمت پایین بود اما هر بار خط مقاومت از نزول به قیمت پایین‌تر جلوگیری کرد.

توجه داشته باشید که در این مبحث، اشاره به سطح قیمت مقاومتی، حدودی و تقریبی است. در مقاومت‌های اصلی به جای آنکه ما سطح قیمت داشته باشیم، مقاومت به صورت محدوده رخ می‌دهد و نه دقیقاً یک سطح قیمت خاص.

هر باری که سطح یا خط مقاومت در معرض حمله قیمت برای شکستن قرار می‌گیرد، قوی‌تر می‌شود. اما بعد از اینکه یک حمایت قوی شکسته می‌شود، احساس بازار به سمتی هدایت می‌شود که به حرکت نزولی خود ادامه داده و به سمت خط حمایت بعدی حرکت کند.

خطوط مقاومت

خط مقاومتی مانعی بر سر راه قیمت است که اجازه نمی‌دهد از سطحی بالاتر برود. این سطح همیشه در قسمت بالای قیمت جاری بازار در نمودار قرار دارد. شما می‌توانید در این نقطه رمزارز خود را بفروشید. می‌توانید با نگاه کردن به نمودار قیمت، سطح یا خط مقاومت را در نقاط اوج قیمت یا قله (Peak) پیدا کنید. در صورتی می‌توان یک قله قیمت را خط مقاومت در نظر گرفت که بالای ارزش فعلی بازار باشد.

فروشندگان احساس می‌کنند که قیمت بسیار افزایش یافته و بهتر است که در این قیمت دارایی خود را عرضه کنند؛ لذا افزایش عرضه مانع از افزایش قیمت می‌شود.

نمودار زیر، خط مقاومت را برای بیت‌کوین در قیمت حدودی 6620 دلار برای سپتامبر 2018 نشان می‌دهد.

خطوط حمایت

تشخیص و ترسیم خطوط حمایت و خطوط مقاومت

چند راه برای تشخیص و ترسیم خطوط حمایت و خطوط مقاومت وجود دارد:

اعداد رند (Round Numbers)

روشی ساده برای تشخیص خطوط مقاومت و حمایت، توجه به اعداد رند (Round Number) است. یافته‌های اقتصاد رفتاری به صورت تجربی نشان می‌دهد که اعداد رند می‌توانند موانعی برای حرکت قیمت حساب شوند. البته تعریف عدد رند در بازارهای مختلف می‌تواند متفاوت باشد. برای مثال می‌توان به مقاومت قیمت دلار روی 20 هزار و اخیراً 30 هزار تومان در بازار ارز داخلی اشاره کرد.

قانون 20-80

این قانون رسمی نیست اما بررسی آن روی نمودارهای قیمت می‌تواند درستی نسبی آن را نشان دهد. این قانون به این نکته اشاره دارد اگر فرضاً 500 خط مقاومت باشد، قیمت عملاً روی 480 یا 520 خواهد بود.

توجه به گذشته یک نمودار

توجه به گذشته یک نمودار می‌تواند به ما برای تشخیص سطوح کمک کند؛ به خصوص وقتی در گذشته توالی تقریبی قله‌ها یا دره‌ها حول‌وحوش یک سطح قیمت باشد. هر چه تعداد قله‌ها و دره‌ها در یک سطح قیمت بیشتر باشد اعتبار اینکه سطوح اصلی باشند بیشتر می‌شود.

ابزار فیبوناچی (Fibonacci retracement)

پیشنهاد می‌شود که برای تشخیص خطوط مقاوت و خطوط حمایت ، از ابزار فیبوناچی (Fibonacci retracement) استفاده کنید. با افزودن ابزار فیبوناچی به یک خط روند در پلتفرم‌ها می‌توانید بلافاصله تعدادی سطوح حمایت و مقاومت را مشاهده کنید؛ بدون اینکه نیاز باشد خودتان یک به یک آن را استخراج نمایید.

سخن پایانی

در این مقاله کوشیدیم با ذکر مفاهیم مقدماتی همچون تحلیل‌ تکنیکال، بازه زمانی و خط روند، اهمیت این تحلیل را با به‌کارگیری ابزار اختصاصی آن توضیح دهیم. سطوح یا خطوط مقاومت و حمایت، یکی از مهم‌ترین مفاهیمی است که برای تحلیل تمامی بازارها استفاده می‌شود. دانستن این مفاهیم برای ترید و سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال لازم و ضروری است.

به طور خلاصه، حمایت، سطحی است که فروشندگان با تعداد بیشتری خریدار مواجه می‌شوند. مقاومت نیز سطحی است که خریداران با تعداد افزون‌تری از فروشندگان روبه‌رو هستند.

ناحیه PRZ (ناحیه احتمالی بازگشت قیمت) چیست؟

ناحیه PRZ چیست؟

ناحیه احتمالی بازگشت قیمت یا Potential Reversal Zone به ناحیه‌ای گفته می‌شود که احتمال معکوس شدن روند حرکت قیمت در آن بیشتر است.

تشخیص صحیح ناحیه احتمالی بازگشت در نمودار قیمت سهام به معامله‌گران کمک می‌کند تا در نقاط درست و در جهت درست وارد معامله شوند؛ همچنین در زمان و در سطح قیمتی مناسب از معامله خارج شوند و از این طریق به بازدهی بالا در معاملات خود در بازارهای مالی دست پیدا کنند. این نواحی در تحلیل تکنیکال با استفاده از ابزارها و روش‌های مختلف قابل شناسایی هستند.

ویدئو معرفی ناحیه PRZ

استفاده از چند روش به صورت همزمان برای تشخیص ناحیه PRZ

تجربه نشان می‌دهد، استفاده همزمان از دو یا چند روش مختلف برای تشخیص ناحیه احتمالی بازگشت قیمت، خطای محاسباتی را کاهش داده و احتمال موفقیت را بالا می‌برد. لازم به ذکر است که ناحیه PRZ در نمودار قیمت سهام، در واقع قسمتی از نمودار است که در آن، احتمال بازگشت قیمت و تغییر جهت روند بیشتر خواهد بود و هرگز به طور قطع قابل اندازه‌گیری نیست.

در این نواحی ممکن است نشانه‌های مختلفی از جمله تشکیل الگوهای شمعی خاص، به وجود آمدن وضعیت‌های مشخصی در اندیکاتورها یا تشکیل الگوهای هارمونیک برگشتی نمایان شوند که نشان‌دهنده تضعیف روند قبلی و افزایش احتمال تغییر روند هستند. تحلیل‌گر می‌تواند به انتخاب خود برای شناسایی این نقاط، یک یا چند روش مختلف را به کار گیرد. برای شناسایی ناحیه احتمالی بازگشت قیمت از روش‌هایی مانند سطوح فیبوناچی، امواج الیوت، پرایس اکشن، تحلیل تکنیکال کلاسیک و… استفاده می‌شود.

چگونه می‌توان ناحیه احتمالی بازگشت قیمت را شناسایی کرد؟

اگر تاکنون به عنوان معامله‌گر در بازارهای مالی فعالیت کرده باشید، قطعا با نسبت‌ها و سطوح بازگشتی فیبوناچی آشنا شده‌اید. به طور کلی، نسبت‌های فیبوناچی یکی از پرکاربردترین و نواحی حمایتی و مقاومتی نواحی حمایتی و مقاومتی موثرترین ابزارها برای تشخیص ناحیه PRZ هستند. فیبوناچی یک ابزار تحلیل تکنیکال برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت در روندها است. این نام از دنباله اعداد فیبوناچی گرفته شده است. نسبت‌های فیبوناچی کاربردهای گسترده‌ای دارند و در بسیاری از پدیده‌های طبیعی نیز دیده می‌شوند. به نظر می‌رسد در بازارهای مالی، اندازه‌ی هر اصلاح در روند اصلی قیمت، نسبتی از حرکت قبل از آن است که با نسبت‌های فیبوناچی همخوانی دارد.

الگوهای هارمونیک نیز که خود مبتنی بر نسبت‌های فیبوناچی هستند در نواحی مشخصی با احتمال بالا باعث بازگشت روند قیمت می‌شوند. یکی دیگر از روش‌های تشخیص نواحی احتمالی بازگشت قیمت، استفاده از نظریه امواج الیوت است. طبق این نظریه هر حرکت همسو با روند، در نمودار قیمت، طی ۵ موج و هر حرکت اصلاحی (در خلاف جهت روند) طی ۳ موج انجام می‌شود و به این ترتیب انتهای هر موج پنجم در جهت روند و انتهای هر موج سوم در اصلاح قیمت، یک ناحیه احتمالی بازگشت قیمت محسوب می‌شود.

ورود بازار در ناحیه احتمالی بازگشت قیمت با استفاده از الگوهای هارمونیک

اگر ناحیه بازگشتی به درستی شناسایی شده باشد، بازار در برخورد با آن واکنش نشان می‌دهد. یعنی در اولین برخورد بازار با ناحیه PRZ، واکنش‌های قیمتی را شاهد خواهیم بود که گاهی فرصت‌های معاملاتی را ایجاد می‌کنند. مقدار ادامه بازگشت بازار از محدوده PRZ متفاوت است اما در هر صورت واکنش اولیه بازار باید به نحوی باشد که قیمت از محدوده مشخص شده برگردد، تا صحت الگوی مشخص شده را تایید کند. عدم واکنش بازار به ناحیه PRZ، اولین نشانه محدوده بازگشتی اشتباه است. در چنین شرایطی قیمت، بدون این که بازار به ناحیه PRZ واکنش نشان دهد، روند قبلی را ادامه می‌دهد.

در واقع تفاوت اصلی میان معامله‌گران بازنده و برنده، تشخیص الگوی درست است. لازم به ذکر است که این کار به تجربه زیادی نیاز دارد. اولین واکنش بازار به ناحیه PRZ همیشه یکی از مهم‌ترین فاکتورها در فرآیند تصمیم‌گیری است. کندل‌هایی که در برخورد اولیه بازار به PRZ شکل می‌گیرند، برای برآورد میزان بازگشت قیمت بازار اهمیت دارند. ممکن است، واکنش اولیه بازار به ناحیه PRZ بسیار سریع اتفاق بیافتد. گاهی به دلیل نوسانات موجود در بازار، فرصت معاملاتی که از تکمیل الگوی هارمونیک به وجود آمده از دست می‌رود. تنها راه حلی که برای این شرایط می‌توان ارائه داد این است که پیش از برخورد اولیه بازار آمادگی داشته باشید و تعدادی از الگوهای هارمونیک که معتبر هستند را در نظر بگیرید.

تعدادی از الگوهای هارمونیک معتبر در اولین واکنش به ناحیه PRZ حرکات سریعی را به وجود می‌آورند که امکان دارد بسیار سود ده باشند. پس بهتر است قبل از رسیدن بازار به محدوده PRZ آمادگی کامل را داشته باشید. اکثر نواحی بازگشتی، حرکات قیمتی بزرگی را ایجاد می‌کنند که در محدوده تقریبا کوچکی اتقاق می‌افتند. همیشه به یاد داشته باشید که ناحیه احتمالی بازگشت قیمت، یک محدوده دقیق است که نشان دهنده کامل شدن الگوهای هارمونیک و پیش‌بینی از تغییرات روند قبلی بازار است. همچنین به محض تکمیل شدن الگو می‌توان انتظار تغییرات قابل توجه قیمتی را داشت که باعث ایجاد حرکات بزرگی می‌شود.

تشخیص ناحیه احتمالی بازگشت قیمت با استفاده از تحلیل تکنیکال کلاسیک

تحلیل تکنیکال کلاسیک یکی از ساده‌ترین و پرکاربردترین راه‌های پیدا کردن ناحیه PRZ است. به این صورت که در نمودار قیمت، خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت رسم می‌شود. نقطه‌ای که در آن خط روند صعودی با سطح مقاومت برخورد می‌کند، همچنین نقطه‌ای که در آن خط روند نزولی با سطح حمایت برخورد می‌کند، ناحیه بازگشت قیمت هستند. طبق این الگو پیش‌بینی می‌شود که روند در این نقاط تغییر پیدا کند.

۱- نواحی حمایتی

در تصویر زیر، دو خط حمایت اصلی رسم شده است. این دو خط در یک منطقه تقاطع پیدا کرده‌اند (در شکل پر رنگ شده است) که این نقطه قدرت دو برابری برای برگشت قیمت دارد. طبق آنچه که در تحلیل مشخص شده است، با رسیدن کندل‌ها به نقطه مذکور، افزایش حجم معاملات (باکس قرمز) و برگشت قیمت اتفاق افتاده است.

۲- نواحی مقاومتی

در تصویر زیر، دو خط مقاومت ماژور رسم شده است. این دو خط در یک منطقه تقاطع پیدا کرده‌اند (مستطیل قرمز) نواحی حمایتی و مقاومتی که این نقطه قدرت دو برابری برای برگشت قیمت دارد. بر اساس تحلیل، مشخص شده است که با رسیدن کندل‌ها به این منطقه برگشت قیمت را شاهد بوده‌ایم. همچنین خط‌چین نارنجی که در شکل مشاهده می‌کنید، واگرایی منفی را نشان می‌دهد، که صحت محدوده مقاومتی PRZ را تایید می‌کند.

تشخیص ناحیه احتمالی بازگشت قیمت با استفاده از فیبوناچی

در این روش با توجه به نمودار قیمتی، محلی که در آن چند سطح فیبوناچی همگرا می‌شوند یا به بیان دیگر جمع می‌شوند، ناحیه PRZ است. امکان دارد در یک محل تعداد سه، چهار یا بیشتر فیبوناچی جمع شوند. هرچه تعداد سطوح فیبوناچی که در یک ناحیه همگرا شده‌اند بیشتر باشد، احتمال بازگشت قیمت در آن ناحیه بیشتر خواهد بود.

بعد از اینکه با استفاده از روش سطوح فیبوناچی، نزدیک شدن قیمت به ناحیه PRZ تشخیص داده شد، در مرحله بعد باید پرایس اکشن را هم در نظر بگیرید. اگر ناحیه احتمالی بازگشت قیمت درست باشد، باید انتظار بازگشت سریع قیمت را داشته باشیم. در این شرایط قیمت به سرعت از ناحیه ذکر شده خارج می‌شود. اما اگر ناحیه بازگشت قیمتی که در نظر گرفتیم درست نباشد، سیگنال پرایس اکشن این خواهد بود که از این ناحیه و پیش‌بینی در نظر گرفته شدهف صرف نظر کنیم.

در ناحیه احتمالی بازگشت قیمت پیش‌بینی شده با استفاده از سطوح فیبوناچی، شکل کندل‌ها می‌تواند بسیار کمک کننده باشد. مثلا فرض کنید کندل نزولی با رنگ قرمز و بدنه بزرگ، در ناحیه پیش‌بینی شده PRZ ثبت شده باشد. این کندل نشان می‌دهد که احتمالا قیمت کاهش یابد، پس پیش‌بینی بازگشت قیمت منتفی می‌شود. فیبوناچی اصلاحی (بازگشتی)، فیبوناچی افزایشی (اکستنشن) و فیبوناچی گسترشی (پروجکشن)، سه ابزار مهم فیبوناچی برای پیدا کردن PRZ هستند.

نواحی همپوشانی خطوط فیبوناچی

خطوط حمایت و مقاومت محدوده‌های حمایتی و مقاومتی دارای اعتبار هستند. طبق آنچه که در تصویر مشاهده می‌کنید، با استفاده از یک سقف و دو کف متفاوت و معتبر، دو فیبوناچی رسم شده است. همانطور که می‌بینید، نواحی به دست آمده است که این خطوط در آنجا همپوشانی دارند. این هم پوشانی نشان دهنده قدرت دو برابری برای برگشت قیمت است. طبق چیزی که در تحلیل مشخص شده است، با رسیدن کندل‌ها به این نواحی (باکس قرمز) برگشت قیمت اتفاق افتاده است.

نکاتی که باید در نظر بگیرید

تحلیل بنیادی یکی از ابزارهای مهم برای تایید تحلیل تکنیکال است. برای اینکه از درستی تحلیل خود مطمئن شوید، بهتر است سهام خود را با استفاده از تحلیل بنیادی بررسی کنید. به عنوان مثال فرض کنید به وسیله یک تحلیل تکنیکال به این نتیجه رسیدید که قیمت در ناحیه بازگشت قرار گرفته است. اما اطلاعات و تحلیل بنیادی سهم مورد نظر خلاف این تحلیل را نشان می‌دهند، پس باید در پیش‌بینی خود تغییراتی ایجاد کنید.

می‌توانید از الگوهای کندلی در انتهای یک موج و ابتدای موج بعدی به منظور تایید چرخش قیمت، در شناسایی ناحیه احتمالی بازگشت قیمت با استفاده از موج شناسی الیوت استفاده کنید. یکی از بهترین راه‌ها جهت شناسایی PRZ، توانایی تشخیص کندل‌هایی مثل چکشی نواحی حمایتی و مقاومتی است که دارای شکل خاصی هستند. گزینه‌های دیگری که برای شناسایی ناحیه احتمالی بازگشت قیمت بسیار مناسب به نظر می‌رسند، الگوهای بازگشتی مانند پوشاننده صعودی، سقف و کف دو قلو، سقف و کف سه قلو و مواردی از این دست هستند. اگر شکل کندل‌ها (شمع‌ها) را بشناسید، قادر خواهید بود نقاطی که احتمال تغییر روند در آن‌ها وجود دارد را شناسایی کنید. چون اگر کندل‌ها را در کنار هم قرار دهید، الگوهای مختلفی مثل الگوهای ادامه دهنده و الگوهای بازگشتی به وجود می‌آیند.

یکی دیگر از راه‌های شناسایی PRZ، توجه به واگرایی‌هاست. واگرایی‌ها از تضاد رفتاری بین حرکت نمودار قیمتی و اندیکاتورها به وجود می‌آیند. انواع واگرایی‌ها شامل واگرایی معمولی، واگرایی خنثی و واگرایی زمانی هستند. در صورت شناسایی واگرایی‌ها، احتمال صحت ناحیه بازگشت قیمت در نظر گرفته شده، افزایش پیدا می‌کند. اعتبار ناحیه احتمالی بازگشت قیمت، به زمان تشکیل الگوها هم بستگی دارد. به این صورت که هرچه زمان تشکیل این الگوها طولانی‌تر باشد، PRZ دقیق‌تر است. معمولا جهت بررسی آن از فاصله زمانی یک ساعته تا ماهیانه استفاده می‌شود.

سخن آخر

PRZ یا ناحیه احتمالی بازگشت قیمت، به محدوده‌ای گفته می‌شود که احتمال تغییر روند در آن محدوده خیلی زیاد است. این محدوده از تجمع یا همگرایی چند تراز فیبوناچی به وجود می‌آید. یکی از تاییدیه‌های مهم صحت ناحیه PRZبرای بازگشت قیمت، واگرایی‌ها هستند. فقط تشکیل الگو مجوز تایید ورود به معامله نیست و حتما باید در ناحیه PRZ دلیل محکمی برای برگشت قیمت وجود داشته باشد. یکی از نشانه‌های قوی در این ناحیه، واگرایی و شکست خط روند است. این واگرایی امکان دارد در همان تایم فریمی که تحلیل انجام شده یا یکی دو تایم پایین‌تر باشد. هرچقدر الگوهایی که شناسایی می‌شوند، در تایم‌های بالاتر باشند مثل تایم ۳۰ دقیقه تا ماهانه الگو دارای اعتبار بیشتری است. با ترکیب الگوهای هارمونیک با سه ویژگی اصلی بازار (قیمت، الگو، زمان) می‌توان درصد موفقیت تحلیل‌ها را بالا برد.

همانطور که از ابتدای مطلب یادآور شدیم، برای تشخیص ناحیه بازگشت قیمت یا PRZ راه‌های مختلفی وجود دارد. انتخاب روش تشخیص و پیدا کردن این ناحیه به تحلیل‌گر بستگی دارد. تشخیص ناحیه احتمالی بازگشت قیمت و بررسی صحت آن از طریق کندل‌ها، الگوها، تحلیل بنیادی، واگرایی و اندیکاتورها به شما کمک می‌کند تا معاملات خود را با ریسک کمتری انجام دهید. همچنین با کسب مهارت تشخیص ناحیه بازگشت قیمتی و شناسایی به موقع آن با انجام معامله در این ناحیه، از بهترین استراتژی معاملاتی بازار سرمایه بهره ببرید.

تحلیل تکنیکال شاخص کل و شاخص هم وزن | بورس هفته آینده چه می شود؟

آژانس خبری تحلیلی شهر بورس با همکاری تحلیل گران بازار سرمایه ، اقدام به بررسی تحلیل تکنیکال شاخص کل و شاخص هم وزن کرده است.

یادآور می‌شود؛ این تحلیل صرفاً برای اطلاع مخاطبان از وضعیت بازار سرمایه انجام شده است.

تحلیل تکنیکال شاخص کل | ۲۹ بهمن ۱۴۰۰

شاخص کل درون مثلث بلند مدتی و در ناحیه میانی این مثلث قرار دارد.

نواحی حمایتی و مقاومتی این شاخص در تصویر مشخص شده است.

احتمال اصلاح در شاخص کل با نزدیک شدن به نواحی مقاومتی کوتاه مدتی وجود دارد.

برای نقض فرضیه گفته شده، شکست کانال و رسیدن شاخص به ایستگاه بعدی یعنی ناحیه یک میلیون و 400 هزار واحد ضروری است که در این صورت روند نزولی به روند خنثی تبدیل خواهد شد.

تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن | ۲۹ بهمن ۱۴۰۰

طبق تحلیل شهر بورس از روند بلند مدتی شاخص هم وزن در هفته های قبل، این شاخص به ناحیه کف کانال نزولی واکنش نشان داد.

در نمودار بلندمدتی، جهت تغییر روند نزولی به ساید در این شاخص تاچ ناحیه 470 هزار واحد ضروری است.

روند کوتاه مدتی شاخص هم وزن نرولی است و در ناحیه مقاومتی سقف کانال نزولی قرار دارد.

در صورت تغییر روند، مقاومت بعدی ناحیه 370 هزار واحدی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شاخص کل | ۲۲ بهمن ۱۴۰۰

شاخص کل درون مثلث باز شونده بلند مدتی و در ناحیه میانی این مثلث قرار دارد.

نواحی حمایتی و مقاومتی این شاخص در تصویر مشخص شده است.

با توجه به نزدیک شدن شاخص کل به نواحی مقاومتی در کانال کوتاه مدتی، احتمال اصلاح دور از ذهن نیست.

برای نقض این فرضیه، شکست کانال و رسیدن به ناحیه یک میلیون و 400 هزار واحد ضروری است که در این صورت روند نزولی به روند خنثی تبدیل خواهد شد.

تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن | ۲۲ بهمن ۱۴۰۰

مطابق با تحلیل شهر بورس از روند بلند مدتی شاخص هم وزن در هفته های گذشته، این شاخص به ناحیه کف کانال نزولی واکنش نشان داد.

جهت تغییر روند نزولی به ساید در این شاخص، لمس ناحیه 470 هزار واحدی ضروری است

روند کوتاه مدتی شاخص هم وزن نرولی است و در ناحیه مقاومتی سقف کانال نزولی قرار دارد.

در صورت تغییر روند، مقاومت بعدی آن در ناحیه 370 هزار واحدی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شاخص کل | ۱۵ بهمن ۱۴۰۰

شاخص کل درون مثلث باز شونده بلند مدتی و در ناحیه میانی این مثلث قرار دارد.

نواحی حمایتی و مقاومتی این شاخص در تصویر زیر مشخص است.

مطابق با تحلیل هفته گذشته که در شهر بورس منتشر شد، شاخص کل در نگاه کوتاه مدتی از ناحیه کف کانال ترسیم شده رشد قیمتی داشته، اما با نزدیک شدن به نواحی مقاومتی کانال احتمال اصلاح قیمتی در کوتاه مدتی برای شاخص کل دور از ذهن نیست.

برای نقض فرضیه گفته شده، شکست کانال و رسیدن شاخص به ایستگاه بعدی در حوالی ناحیه یک میلیون و 400 هزار واحد ضروری است که در این صورت روند نزولی به روند خنثی تبدیل خواهد شد.

تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن | ۱۵ بهمن ۱۴۰۰

مطابق با تحلیل هفته گذشته که در شهر بورس منتشر شد، شاخص هم وزن در هفته گذشته به ناحیه کف کانال نزولی واکنش نشان داد و هفته سبزی برای بازار سرمایه رقم خورد.

جهت تغییر روند نزولی به خنثی، در روند بلند مدتی به تاچ ناحیه 470 هزار واحدی نیاز خواهیم داشت.

روند کوتاه مدتی شاخص هم وزن نرولی است و در ناحیه مقاومتی سقف کانال نزولی قرار دارد که در صورت تغییر روند، مقاومت بعدی ناحیه 370 هزار واحدی خواهد بود.

جهت مشاهده تحلیل تکنیکال نمادهای بورس به صفحه مربوطه مراجعه و همچنین جهت مشاهده آخرین اخبار اقتصادی اینستاگرام شهر بورس را دنبال کنید.

تحلیل تکنیکال BNB (بایننس کوین) - ششم دی

Hossein

بایننس کوین(BNB) در مقابل دلار همچنان روند صعودی بلند مدت خود را در اختیار دارد و اکنون بالای حمایت خط روند یک ساله‌ی خود در حال حرکت است. علاوه برآن، محدوده 430-465 دلار(باکس بنفش رنگ) ناحیه حمایت استاتیک مهمی به شمار می‌رود؛ بنابراین حفظ این دو منطقه برای ادامه روند صعودی بسیار مهم است. در مسیر صعودی، اوج تاریخی این ارز مقاومت مهمی برای قیمت است چنانچه بی ان بی در تلاش قبل برای شکست این محدوده مقاوتی ناکام ماند و یک اصلاح 27 درصدی را تجربه کرد. به همین دلیل تنها با شکست این ناحیه می‌تواند به رشد خود ادامه دهد و به مقاومت‌های بعدی برسد. دو سطح مقاومتی مهم پس از سقف تاریخی، سطح 800 دلار و 1050 دلار است. همچنین شکسته شدن روند نزولی در اندیکاتور RSI نیز نشانه مثبتی برای بی ان بی به شمار می‌رود.

BNB/BTC, Daily

در نمودار بیتکوینی بی ان بی(BNB/BTC) نیز شرایط تقریبا مشابه چارت دلاری است و روند صعودی بلند مدت همچنان برقرار است. پس از موج صعودی قبل، بی ان بی به اولین ناحیه حمایتی خود در سطح 23% فیبوناچی رسیده است. همپوشانی این سطح با حمایت داینامیک کومو می‌تواند به اصلاح پایان دهد و حرکتی نواحی حمایتی و مقاومتی را به سمت سقف قبلی ترتیب دهد. در صورت شکست این سطح و نفوذ کندل ها به داخل ابر، سطوح بعدی فیبوناچی اصلاحی حمایت‌های مهم به شمار می‌روند. تعیین مقاومت های بعد از سقف تاریخی( سطح 0.012 بیت کوین) بستگی به مکان پایان اصلاح دارد؛ طبیعی است که هرچه اصلاح عمیق‌تر باشد موج صعودی بعد از آن ضعیف‌تر خواهد بود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.